Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Alim ÇİÇEKLİ Emlak ve İstimlak Müdürü 444 4 762 - Dahili 1501

Görev ve Çalışma Alanları

Birimimiz, ilçemizin planlı ve yaşanabilir bir kent olarak gelişmesini sağlamak, yaşam kalitesini yükseltmek, kentsel hizmetlerin koordineli olarak sürdürülmesini sağlanmak için vardır.

a ) -Müdürlüğün ita amirliğini yapmak.
b) -Müdürlüğün bütçesini hazırlamak.
c)- Yıllık çalışma programını hazırlamak.
d) -Müdürlük bütçe taslağının ve kadro önerilerini hazırlamak.
e) -Personelin yıllık izinlerini işlerin durumlarına göre hazırlamak.
f)- Müdürlük hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.
g)- Belediye Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
h)-Belediye menfaatlerini ön planda tutmak. Belediyeye gelir getirecek gerekli tedbirleri almak ve düşündüklerini yazılı olarak Başkanlığa arz etmektir.

 

Emlak ve İstimlâk Müdürü emrinde çalışan personelin sevk ve idaresinden, hizmet ve görevlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesinden Belediye Başkanına veya Başkan tarafından görevlendirilen Başkan Yardımcısına karşı sorumludur.