İMAR PLANLARI

Temelli/Malıköy ve Çevresi ile Sincan Bağlantı yoluna ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı sınırları içerisinde Yençok: Serbest yapılaşma koşullarında bulunan Konut Alanlara yükseklik belirlenmesine yönelik UİPD İLAN YAZISI 22.12.2020
Temelli/Malıköy ve Çevresi ile Sincan Bağlantı yoluna ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı sınırları içerisinde Yençok: Serbest yapılaşma koşullarında bulunan Konut Alanlara yükseklik belirlenmesine yönelik UİPD İLAN PAFTASI 22.12.2020
Sincan ilçesi, Ahievran Mahallesindeki Yençok:Serbest Yapılaşma Koşuluna Sahip 421 Ada 21 Parsele Kat Yüksekliği Belirlenmesine ilişkin hazırlanan Uygulama İmar Planı Değişikliği İLAN YAZISI 30.12.2020
Sincan ilçesi, Ahievran Mahallesindeki Yençok:Serbest Yapılaşma Koşuluna Sahip 421 Ada 21 Parsele Kat Yüksekliği Belirlenmesine ilişkin hazırlanan Uygulama İmar Planı Değişikliği İLAN PAFTASI 30.12.2020
Sincan ilçesi Yenipeçenek ve Çiçektepe Mahalleleri İçerisinde ”Yençok:Serbest” Yapılaşma Koşullarına Sahip Konut Alanlarında Kat Yüksekliği Belirlenmesine ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İLAN YAZISI 31.12.2020
Sincan ilçesi Yenipeçenek ve Çiçektepe Mahalleleri İçerisinde ”Yençok:Serbest” Yapılaşma Koşullarına Sahip Konut Alanlarında Kat Yüksekliği Belirlenmesine ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İLAN PAFTASI 31.12.2020
İstasyon Mahallesi, 441 Ada 14 Parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İLAN YAZISI
İstasyon Mahallesi, 441 Ada 14 Parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İLAN PAFTASI
Ahievran Mahallesi 3093 Ada 1 Parsel UİPD İlan Paftası
Ahievran Mahallesi 3093 Ada 1 Parsel UİPD İlan Metni
Saraycık 1. Etap Revizyon İmar Planı Alanı Yençok:Serbest Değişikliği ASKI İLAN PAFTASI
Saraycık 1. Etap Revizyon İmar Planı Alanı Yençok:Serbest Değişikliği ASKI İLAN YAZISI
Ayaş Yolu Kuzeyi Sosyal Donatı Alanlarına Yükseklik Belirlenmesine İlişkin UİPD 20.01.2021
ayaş yolu kuzeyi UİPD askı-ilan yazısı