İMAR PLANLARI

Ahievran Mahallesi, 102094 Ada 1 Parsel 1/1000 Ölçekli UİPD Hk. 17.09.2021
Sincan ilçesi, Temelli Merkez Bölgesinde Yer Alan Uygulama İmar Planlarına ve Yenihisar (Tapulama Alagöz) Mahallesindeki 308 ada 12 parsel numaralı taşınmaza Kotlandırmaya Yönelik Plan Notu Eklenmesine İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İLAN YAZISI 23.09.2021
Sincan ilçesi, Temelli Merkez Bölgesinde Yer Alan Uygulama İmar Planlarına ve Yenihisar (Tapulama Alagöz) Mahallesindeki 308 ada 12 parsel numaralı taşınmaza Kotlandırmaya Yönelik Plan Notu Eklenmesine İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İLAN PAFTASI 23.09.2021
Yenikent Bölgesi onaylı imar planlarında Yençok:Serbest yapılaşma koşuluna yönelik plan notunun revizyonuna ilişkin UİPD. İLAN YAZISI 29.09.2021
Yenikent Bölgesi onaylı imar planlarında Yençok:Serbest yapılaşma koşuluna yönelik plan notunun revizyonuna ilişkin UİPD. İLAN PAFTASI 29.09.2021
Sincan İlçesi, Alcı Mahallesi Temelli (Alcı) Gecekondu Önleme Bölgesindeki Yençok:6.50 metre yapılaşma koşuluna sahip Konut Alanlarına Yapı Nizamı Belirlenmesine İlişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İLAN YAZISI 05.10.2021
Sincan İlçesi, Alcı Mahallesi Temelli (Alcı) Gecekondu Önleme Bölgesindeki Yençok:6.50 metre yapılaşma koşuluna sahip Konut Alanlarına Yapı Nizamı Belirlenmesine İlişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İLAN PAFTASI 05.10.2021
Gaziosmanpaşa Mahallesi 1668 ada kuzeyi park alanında trafo yeri ayrılması-ilan belgesi
Gaziosmanpaşa Mahallesi 1668 ada kuzeyi park alanında trafo yeri ayrılması-plan
Saraycık GÖB Alanı, 10 Adet Taşınmaza Ait Uygulama İmar Planı Değişikliği 15.10.2021
Yenipeçenek Mahallesi İmar Planı İtirazlarına Yönelik UİPD İlan Yazısı 15.10.2021
Yenipeçenek Mahallesi İmar Planı İtirazlarına Yönelik UİPD İlan Paftası 15.10.2021