Arama Yapın

Meclis Kararları

Tarih Konu Dosya
1 01/10/2021 - 17:00 2022 Mali Yılı Bütçe Tasarısı oybirliğiyle kabul edildi. (oku) Dosya Aç
2 01/11/2021 - 17:00 Belediyemize ait Şuayip Çalkın Halk Kütüphanesinin Kültür ve Turizm Bakanlığına 5 ( beş) yıllığına tahsis edilmesi oybirliğiyle kabul edildi. (oku) Dosya Aç
3 01/11/2021 - 17:00 Mülkiyeti belediyemize ait 4619 ada 1 parselde bulunan Ulubatlı Hasan Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:38 adresindeki binanın 2. ve 3. katlarının Ankara Valiliği Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne Sincan Sosyal Hizmet Merkezi olarak kullanılmasına ilişkin iş birliği protokolünün imzalanabilmesi için belediye başkanına yetki verilmesi oybirliğiyle kabul edildi. (oku) Dosya Aç
4 01/11/2021 - 17:00 Kentsel temizlik hizmetlerinde kullanılmak üzere bedeli Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından karşılanarak, DMO aracılığıyla alım işlemleri tamamlanan 1 (bir) adet Ford Cargo 1833D Yataksız Kabin Şasi Üzerine Hidromak 13+1,5 m3 Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu ile 1 (bir) adet Ford Cargo 2533 6x2 Yataksız Kabin Şasi Üzerine Katmerciler St 13.000 lt Su Tankeri ve Distribütörü (Arazöz) 2021 Mali Yılı Bütçesinin (T-1) Cetveline işlenmesi oybirliğiyle kabul edildi. (oku) Dosya Aç
5 01/11/2021 - 17:00 Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu hükümleri çerçevesinde, sözleşme döneminde verilecek sosyal denge tazminatı tutarını belirlemek üzere, Belediyemizde en çok üyeye sahip yetkili Sendika ile sözleşme yapılması oybirliğiyle kabul edildi. (oku) Dosya Aç
6 01/11/2021 - 17:00 Yunus Emre Mahallesindeki teknik altyapı alanlarının yetersiz kalmasından dolayı enerji ihtiyacının sağlıklı ve devamlı biçimde karşılanabilmesi için 1 adet yeni trafo yerine ihtiyaç duyulmuş, bu doğrultuda 1752 adanın batısındaki park alanında emniyet mesafesi dahil 5x8=40 metrekare alanların trafo yeri olarak ayrılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği oybirliğiyle kabul edildi. (oku) Dosya Aç
7 01/11/2021 - 17:00 Koordinatları ve sınırları belirlenen alanların, Polatlar Mahallesi, İlave Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı olarak ilan edilmesi oybirliğiyle kabul edildi. (oku) Dosya Aç
8 01/11/2021 - 17:00 Mustafa Kemal Mahallesi 1607 ada 2 ve 3 no.lu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği oybirliğiyle kabul edildi. (oku) Dosya Aç
9 01/11/2021 - 17:00 SMA hastalığının önceden tespitinin yapılması ve bu yönde tedbir alınmasına yönelik yapılabileceklerin belirlenmesi oybirliğiyle kabul edildi. (oku) Dosya Aç
10 01/11/2021 - 17:00 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından kullanılan anons aracının sivil toplum kuruluşları, dernek ve vakıflar tarafından talep edilmesi halinde alınacak günlük kira bedelinin belirlenmesi oybirliğiyle kabul edildi. (oku) Dosya Aç
11 01/11/2021 - 17:00 İlçe Emniyet Müdürlüğüne, İlçemiz genelinde emniyet asayiş hizmetlerinde kullanılmak üzere 2 adet sedan tipi binek araç ve (içerisinin nezarethane olarak tanzim edilebilecek nitelikte) 2 adet panelvan kamyonet tipi araç olmak üzere toplam 4 adet aracın, imkanlar dahilinde temin edilerek Emniyet Müdürlüğüne ekip aracı olarak tahsis edilmesi oybirliğiyle kabul edildi. (oku) Dosya Aç
12 01/11/2021 - 17:00 Menderes Mah. 761-779 Sok. 678-684-689-428-429 Ada Kenarı 5 Parça ( 20056 m²) yeşil alana isim verilmesi oybirliğiyle kabul edildi. (oku) Dosya Aç
13 01/11/2021 - 17:00 Daha sağlıklı bir yaşam için çevrenin korunmasında bireyin rolü ile ilgili vatandaşların bilinçlendirilmesi için belediyemizce yapılabileceklerin belirlenmesi oybirliğiyle kabul edildi. (oku) Dosya Aç
14 01/11/2021 - 17:00 Medyanın birey, toplum, kültür üzerindeki etkisi konusunda özellikle gençlerin bilgilendirilmesi maksadıyla yapılabileceklerin belirlenmesi oybirliğiyle kabul edildi. (oku) Dosya Aç
15 01/11/2021 - 17:00 Ülkemizde üretilen yerli malların satışı ve kullanımının teşvik edilmesi maksadıyla yapılabileceklerin değerlendirilmesi oybirliğiyle kabul edildi. (oku) Dosya Aç
16 01/11/2021 - 17:00 İlçemizde bulunan Mahalle Muhtarlıklarının kırtasiye, temizlik ve ikram malzemesi ihtiyaçlarının karşılanabilmesi maksadıyla ayni yardım yapılması oybirliğiyle kabul edildi. (oku) Dosya Aç
17 01/11/2021 - 17:00 Başkent OSB 3.İlave alanı içerisinde yer alan Temelli/Türkobası Mahallesi tapusuna kayıtlı özel mülkiyetteki toplam 1.804.898,72 m² yüzölçümlü 82 parsel hakkında T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kamu yararı kararı verildiğinden bahisle söz konusu taşınmazların kamulaştırılması işlemlerinin Belediyemiz tarafından yürütülmesi oybirliğiyle kabul edildi. (oku) Dosya Aç
18 01/12/2021 - 17:00 Sinkent Ltd. Şti şirket envanterinde bulunan 12 adet aracın Başkanlığın onayı ile Belediyemize şartsız hibe edilmesi oybirliğiyle kabul edildi. (oku) Dosya Aç
19 01/12/2021 - 17:00 Tandoğan Mahallesi Şehit Mehmet Metin Sokak ile Dinçer Sokak kesişiminden Ahievran Mahallesi 213. Sokak arasına demiryolu üzerine yaya geçidi yapılması oybirliğiyle kabul edildi. (oku) Dosya Aç
20 01/12/2021 - 17:00 Gazi Osman Paşa Mahallesi, Gamzeli Sokak 1668 ada ile 1659 ada arasında kalan fidanlık alana "Şehit Albay Şentürk AYDINYER" isminin verilmesi oybirliğiyle kabul edildi. (oku) Dosya Aç
21 01/12/2021 - 17:00 Gazi Üniversitesi Rektörlüğü ile belediyemiz arasında mesleki, sosyal, kültürel ve eğitim alanlarında iş birliği protokolünün imzalanabilmesi için belediye başkanına yetki verilmesi oybirliğiyle kabul edildi. (oku) Dosya Aç
22 01/12/2021 - 17:00 Mülkiyeti Belediyemize ait olan hisseli taşınmazların, hissedarlardan gelen talepler doğrultusunda; 2022 Yılı içinde satışının yapılabilmesi için Encümene yetki verilmesi oybirliğiyle kabul edildi. (oku) Dosya Aç
23 01/12/2021 - 17:00 Tandoğan Mahallesi 272 Ada 1 Parsele yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği oybirliğiyle kabul edildi. (oku) Dosya Aç
24 01/12/2021 - 17:00 Mustafa Kemal Mahallesi 784 ada 10 parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği oybirliğiyle kabul edildi. (oku) Dosya Aç
25 01/12/2021 - 17:00 Menderes Mah. Aksoy Sok. - 809 Sok. arası 198 ada ( 793 m²) yeşil alana isim verilmesi oybirliğiyle kabul edildi. (oku) Dosya Aç
26 01/12/2021 - 17:00 Belediyemizce 2022 yılında uygulanacak asfalt m² bedeli tarifesinin belirlenmesi oybirliğiyle kabul edildi. (oku) Dosya Aç
27 01/12/2021 - 17:00 Belediyemiz Müdürlüklerinin kullanılmayacağı anlaşılan ödenek kalemlerinden, ihtiyacı olan Müdürlüklerimizin ödenek kalemlerine aktarılması oybirliğiyle kabul edildi. (oku) Dosya Aç
28 01/12/2021 - 17:00 Yerli ürün kullanımı ve tasarruf konusunda farkındalık oluşturulmasına yönelik belediyemizce yapılabileceklerin değerlendirilmesi oybirliğiyle kabul edildi. (oku) Dosya Aç
29 01/12/2021 - 17:00 Sosyal katılımcılık ilkesi ile hareket eden belediyemiz, belirli periyotlarla düzenlediği mahalle meclisi toplantılarında; vatandaşlarımızın talep ve isteklerinin sağlanması konusunda sağladığı katkıların değerlendirilmesi oybirliğiyle kabul edildi. (oku) Dosya Aç
30 01/12/2021 - 17:00 Bütün canlıların ortak varlığı olan çevreye karşı duyarlılığımızın artırılmasına yönelik belediyemizce yapılan ve yapılabilecek çalışmaların değerlendirilmesi oybirliğiyle kabul edildi. (oku) Dosya Aç
31 01/12/2021 - 17:00 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve Belediyemiz işbirliği ile düzenlenen Türk Müziği Akademisinin, özellikle gençlerimize sağladığı katkıların değerlendirilmesi oybirliğiyle kabul edildi. (oku) Dosya Aç
32 01/12/2021 - 17:00 İlçemizde faaliyet gösteren kitap ve kırtasiye ürünü satışı yapan esnafının olası sorunlarına yönelik yapılabileceklerin değerlendirilmesi oybirliğiyle kabul edildi. (oku) Dosya Aç
33 01/12/2021 - 17:00 İlçemizde perakende, gıda ve temizlik ürünlerinde tedarikçi olan üretici ve toptancı seviyesinde teşebbüslerin fiyatlamalarının denetlenmesi oybirliğiyle kabul edildi. (oku) Dosya Aç
34 01/12/2021 - 17:00 Belediyemizce düzenlenen “Kadın Kadına Ankara Kültür Gezisi” programının ilçemizde yaşayan kadınların kültür ve tarih bilincine sağladığı katkıların değerlendirilmesi oybirliğiyle kabul edildi. (oku) Dosya Aç
35 01/12/2021 - 17:00 Belediyemizce engellilere yönelik yapılan ve yapılabilecek erişilebilirlik çalışmalarının değerlendirilmesi oybirliğiyle kabul edildi. (oku) Dosya Aç
36 01/12/2021 - 17:00 Sivil Toplum Kuruluşlarının, geçmişten günümüze yansıttığı birlikte çalışma kültürü ve toplumsal faydalara yönelik çalışmalarını desteklemek maksadıyla yapılabileceklerin belirlenmesi oybirliğiyle kabul edildi. (oku) Dosya Aç
37 01/12/2021 - 17:00 Sincan Belediyespor Kulübüne nakdi yardım yapılması oybirliğiyle kabul edildi. (oku) Dosya Aç
38 01/12/2021 - 17:00 Sincan ilçesi sınırları içerisinde köy veya belde belediyesi iken mahalleye dönüşen ve kırsal özelliklerini devam ettirdiği tespit edilen; mahallelerin kırsal mahalle olarak, bölgelerin ise kırsal yerleşik alan olarak tespiti oybirliğiyle kabul edildi. (oku) Dosya Aç
39 01/12/2021 - 17:00 Alagöz Mahallesi sınırları içerisinde hazırlanan " Alagöz Mahallesi Kırsal Gelişme Alanına İlişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı oybirliğiyle kabul edildi. (oku) Dosya Aç
40 01/12/2021 - 17:00 Akşemsettin Mahallesi 211 adanın batısındaki park alanında halihazırda mevcut 1 adet trafo yeri (5mx8m) ayrılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği oybirliğiyle kabul edildi. (oku) Dosya Aç
41 01/12/2021 - 17:00 Sincan Gazi Osman Paşa mahallesinde 1490 ada 1 parselde yer alan mevcut trafo yerinin BEDAŞ Emlak ve Kamulaştırma Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmasının planlandığı, Söz konusu mevcut trafo yerinin onaylı imar planında trafo olarak ayrılan yere yapılmadığı gönderilen krokideki talep ile mevcuttaki yerin plan üzerinde de trafo yeri olarak belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği oybirliğiyle kabul edildi. (oku) Dosya Aç
42 01/12/2021 - 17:00 Fatih Mahallesi 102107 Ada 3 Parsele İlişkin onaylı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine yapılan itiraz oybirliğiyle kabul edildi. (oku) Dosya Aç
43 01/12/2021 - 17:00 Evlendirme işlemleri için 01.01.2022 tarihinden itibaren uygulanacak nikah ücret tarifesinin belirlenmesi oybirliğiyle kabul edildi. (oku) Dosya Aç
44 01/12/2021 - 17:00 Belediyemiz seralarından vatandaşlarımıza satışı yapılacak bitkilerin 01.01.2022 tarihinden itibaren uygulanacak ücret tarifesinin belirlenmesi oybirliğiyle kabul edildi. (oku) Dosya Aç
45 01/12/2021 - 17:00 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından 01.01.2022 tarihinden itibaren uygulanacak hizmet karşılığında uygulanacak ücret tarifesinin belirlenmesi oybirliğiyle kabul edildi. (oku) Dosya Aç
46 01/12/2021 - 17:00 Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından 01.01.2022 tarihinden itibaren uygulanacak hizmet karşılığında uygulanacak ücret tarifesinin belirlenmesi oybirliğiyle kabul edildi. (oku) Dosya Aç
47 01/12/2021 - 17:00 Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından 01.01.2022 tarihinden itibaren uygulanacak Kıymet Takdir Hizmet bedelinin belirlenmesi oybirliğiyle kabul edildi. (oku) Dosya Aç
48 01/12/2021 - 17:00 Temizlik İşleri Müdürlüğünce, 01.01.2022 tarihinden itibaren vatandaşlarımızın ve diğer ilgililerin isteği üzerine ifa edilen ücretli hizmetler tarifesinin belirlenmesi oybirliğiyle kabul edildi. (oku) Dosya Aç
49 01/12/2021 - 17:00 Belediyemiz sınırları ve mücavir alanlarımızda bulunan işyerleri için 01.01.2022 tarihinden itibaren uygulanacak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Harcı Beher m², İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı, Basılı Evrak, Canlı Müzik İzin Ücreti, Teftiş Defteri ve Yıpranmış Tahrip Olmuş vb. Ruhsatların Yenileme Ücretleri belirlenmesi oybirliğiyle kabul edildi. (oku) Dosya Aç
50 01/12/2021 - 17:00 Sincan Kaymakamlığı Sosyal Hizmet Merkezi ile Sincan Belediyesi arasında Sivil Savunma Tedbirleri Kapsamında olası durumlarda karşılıklı yardımlaşma sağlanabilmesi maksadıyla protokol imzalanabilmesi oybirliğiyle kabul edildi. (oku) Dosya Aç
51 03/01/2022 - 17:00 Zabıta personelinin aylık maktu fazla çalışma ücretinin belirlenmesi ile ilgili başkanlık yazısı oybirliğiyle kabul edildi. (oku) Dosya Aç
52 03/01/2022 - 17:00 Denetim Komisyonu oluşturulması ve üye seçimi ile ilgili başkanlık yazısı oybirliğiyle kabul edildi. (oku) Dosya Aç
53 01/03/2022 - 17:00 Belediyemiz bünyesinde açılacak kurslar ve yapılacak diğer faaliyetler ile ilgili her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi için Sincan İlçe Milli Eğim Müdürlüğü ile işbirliği belgesinin imzalanabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi konulu başkanlık yazısı oybirliğiyle kabul edildi. (oku) Dosya Aç
54 03/01/2022 - 17:00 Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yer alan, mülkiyeti Sincan Belediyesi 'ne ait 102113 ada 2 parselin Sinkent Sincan Belediyesi İnşaat Temizlik Organizasyon Hizmetleri Basın Yayın Araç Kiralama Ticaret ve Sanayi Limited Şirketine sermaye artışı yapılması ile ilgili başkanlık yazısı oybirliğiyle kabul edildi. (oku) Dosya Aç
55 03/01/2022 - 17:00 Menderes Mahallesi 153 ada 1 parsel sayılı taşınmazın özel mülkiyetine konu olan 306 m²’lik şahıs hissesinin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun ilgili maddelerine istinaden kamulaştırılarak Maliye hazinesiyle trampa işlemlerinde kullanılması için Belediye Encümenine yetki verilmesi ile ilgili başkanlık yazısı oybirliğiyle kabul edildi. (oku) Dosya Aç
56 03/01/2022 - 17:00 Yunus Emre Mahallesinde artan enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla 1 adet yeni trafo yerine ihtiyaç duyulduğundan bahisle, 1825 adanın batısındaki kreş alanında 1 adet trafo yeri için emniyet mesafesi dahil 5x8=40 m² trafo alanı olarak ayrılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği oybirliğiyle kabul edildi. (oku) Dosya Aç
57 03/01/2022 - 17:00 2022 yılında Uygulanacak İlan Reklam Vergisi, Eğlence Vergisi, İşgal Harcı ve İlan Reklam Kartı ile Emlak Rayiç Değeri Belgesi Ücret Tarifesinin belirlenmesi oybirliğiyle kabul edildi. (oku) Dosya Aç
58 03/01/2022 - 17:00 Menderes mahallesi 760. Sokak 666-667-680 adalar arasında bulunan (1381 m²) yeşil alana isim verilmesi oybirliğiyle kabul edildi. (oku) Dosya Aç
59 03/01/2022 - 17:00 Sağlık kuruluşları ve vatandaşlar tarafından çıkarılan tıbbi atıkların bertarafı konusunda vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi maksadıyla yapılabileceklerin belirlenmesi oybirliğiyle kabul edildi. (oku) Dosya Aç
60 03/01/2022 - 17:00 Kentlerde yaşayan vatandaşların haklarının, insan hakları içerisindeki yeri ve önemi ile ilgili belediyemizce yapılabileceklerin değerlendirilmesi oybirliğiyle kabul edildi. (oku) Dosya Aç
61 03/01/2022 - 17:00 Küresel iklim değişikliğine uyum ve adaptasyon konusunda yapılan çalışmaların ve belediyemizce yapılabileceklerin değerlendirilmesi oybirliğiyle kabul edildi. (oku) Dosya Aç
62 03/01/2022 - 17:00 İlk ve orta öğretimde okuyan öğrencilerin, daha sağlıklı yaşam koşullarına erişebilmesi maksadıyla, sosyalleşmeleri ve sporun teşvik edilmesine yönelik belediyemizce yapılabileceklerin değerlendirilmesi oybirliğiyle kabul edildi. (oku) Dosya Aç
63 03/01/2022 - 17:00 İlçemizde inşaat ile hırdavat malzemesi satan esnafın olası sorunlarının belirlenerek belediyemizce yapılacakların belirlenmesi oybirliğiyle kabul edildi. (oku) Dosya Aç
64 03/01/2022 - 17:00 Kültürel mirasın korunmasında, sivil toplum kuruluşlarının rolü ve belediyemizce yapılabileceklerin değerlendirilmesi oybirliğiyle kabul edildi. (oku) Dosya Aç
65 03/01/2022 - 17:00 Belediyemizce düzenlenen kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında eğitici tiyatro gösterimlerinin sağladığı katkıların değerlendirilmesi oybirliğiyle kabul edildi. (oku) Dosya Aç
66 03/01/2022 - 17:00 İşitme engelliler ile iletişim kurabilmek ve yardımcı olabilmek adına, uygun görülen meydan ve parklara, işitme engelliler alfabesini gösteren tablolar konulması oybirliğiyle kabul edildi. (oku) Dosya Aç
67 03/01/2022 - 17:00 İlçemiz sınırlarında engelliler için yapılması gereken sarı şeritleri olmayan sokaklarımızın yapılması oybirliğiyle kabul edildi. (oku) Dosya Aç
68 03/01/2022 - 17:00 Tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılması ve ödenecek olan ücretlerin belirlenmesi ile ilgili başkanlık yazısı oybirliğiyle kabul edildi. (oku) Dosya Aç
69 03/01/2022 - 17:00 Gazi Mahallesi 103 ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği oybirliğiyle kabul edildi. (oku) Dosya Aç
70 03/01/2022 - 17:00 Gökçek mahallesinde artan enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla 1539 adanın doğusundaki otopark alanında 1 adet trafo yeri ayrılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği oybirliğiyle kabul edildi. (oku) Dosya Aç
71 03/01/2022 - 17:00 Malazgirt Mahallesinde artan enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla 822 ada 1 parselde 1 adet trafo yeri ayrılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği oybirliğiyle kabul edildi. (oku) Dosya Aç
72 03/01/2022 - 17:00 Gökçek Mahallesinde artan enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla 1534 adanın kuzeyinde park alanında 1 adet trafo yeri ayrılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği oybirliğiyle kabul edildi. (oku) Dosya Aç
73 03/01/2022 - 17:00 Fevzi Çakmak Mahallesi 863 ada 1 parsele yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği oybirliğiyle kabul edildi. (oku) Dosya Aç
74 03/01/2022 - 17:00 Yapı Kontrol Müdürlüğünce 2022 yılında uygulanacak hizmet karşılığı ücret tarifesinin belirlenmesi oybirliğiyle kabul edildi. (oku) Dosya Aç
75 03/01/2022 - 17:00 2022 yılında İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Harcı m² bedelinin belirlenmesi oybirliğiyle kabul edildi. (oku) Dosya Aç
Çerezler Hakkında Bilgilendirme

Web sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için yasal mevzuata uygun çerezler kullanılır. İnternet sitemizi kullanarak bu çerezleri kabul etmiş olursunuz. Tamam