Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Selim ESER Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü 444 4 762 - Dahili 1101

MİSYON
Belediye’nin temel görevi, temel hedefi, hizmet politikası ve kurumsal değerlerine uygun biçimde kurumsal kimlik ve iletişim politikası geliştirmek ve bu doğrultuda Belediye’nin tanıtım çalışmalarını yürütmek; vatandaşlar, sivil toplum kuruluşları, medya ve kamuoyu ile ilişkileri sürdürmek.

VİZYON
Ankara’da yükselen bir değer haline gelen Sincan’ı Ankara ve Türkiye’ye tanıtarak marka bir şehir haline getirmek.

GÖREV TANIMI VE ÇALIŞMA ALANLARI
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, belediyemiz tarafından üretilen hizmet hakkında halkın ve özellikle de o hizmetten yararlanacak olan bireylerin bilgilenmesini sağlamak; yürüttüğü çalışmalarla kamuoyunun Sincan Belediyesi’ni dolaysız biçimde tanıması ve değerlendirmesi amacıyla hedef kitlelerle etkin ve sağlıklı iletişim kurmak; müdürlüğün görev, yetki ve sorumlulukları arasındadır.

Yetki ve Sorumluluklar;

 • Belediyemizin yaptığı hizmetlerden vatandaşlarımızın yararlanması, haberdar olunması, gündemin takip edilmesi ve bilgilendirmeyi sağlamak Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün asli görevleri arasındadır. Gelişen teknoloji ile birlikte muhabirlerimiz tarafından yapılan tarafsız haberlerin ivedi bir şekilde yazılı ve görsel medyada yer almasını sağlamak hedeflerimizi oluşturmaktadır.
 • Gazetelerde yayınlanan Belediyemiz hakkında çıkan haberlerin arşivlenmesi ve vatandaşlarımızın sorunlarının hızlı bir şekilde giderilmesi için ilgili yetkililerin haberdar edilmesi açısından görev ve sorumluluklarımızın önemi daha da artmaktadır.
 • Belediyemizin çalışmalarını muhabirlerimiz aracılığıyla haber haline getirip, basın kuruluşlarına ileterek tanıtımımızın yapılması sağlanmaktadır. Gazete, televizyon, radyo ve ajanslar gibi medya organlarıyla ilişkilerimizin geliştirilmesi için iletişim kanallarından etkin bir biçimde yararlanması sağlanmaktadır.
 • Basında belediyemiz ile ilgili çıkan haberlerin düzenli olarak takip edilmesiyle, hakkımızda yapılan asparagas haberlerin düzeltilmesi sağlanmaktadır. Belediyemizin çalışmalarını kamuoyuna etkin biçimde duyurabilmek için bültenler hazırlanmaktadır. İnternet ağı üzerinden oluşturulan web sayfamızın düzenli bir şekilde güncellenmesi görev ve sorumluluklarımız arasındadır.
 • İlçemiz sınırları içerisinde bulunan 7 adet dijital billboard ile ilgili olarak tasarım, düzenleme, planlama müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır. Ayrıca ilçemizde bulunan 11 totem ile belediyemizin hizmet ve projelerini vatandaşımıza duyurulmakta kullanılmaktadır.
 • Müdürlüğümüz tarafından günlük gazeteler taranıp Sincan’la ilgili yayımlanmış olan haber ve yorumlar arşivlenerek Belediye Başkanımıza her gün sunumu yapılmaktadır.
 • Belediyemiz birimlerinin hizmet ve faaliyetlerine ilişkin sözlü görüntülü ve yazılı basında çıkan haberlerin takibi, tespiti yapılmakta, bu haberlerin dijital ortama aktarılması sağlanmaktadır.
 • Bütün hizmet ve faaliyetlerimizin kamera ve fotoğraflarla tespiti yapılarak, kullanım araçlarına göre tasnif ve arşivlenmesi yapılmaktadır. Birimlerimizin isteği doğrultusunda gerekli fotoğraf ve kamera çekimleri yapılarak, çoğaltılmakta ve ilgili birimlere iletilmesi sağlamaktadır.
 • Belediye hizmetlerinin anlatıldığı, kamuoyunu bilgilendirmek üzere, Sincan Belediyesi Bilgilendirme Kılavuzu hazırlanarak, belli aralıklarla basılmakta ve dağıtılmaktadır. Hizmetleri konusunda kamuoyunu aydınlatmak amacıyla haber bülteni, afiş, broşür, dergi, gazete gibi yayınları hazırlayarak basılmasını sağlanmaktadır. Çeşitli etkinliklerde kullanılmak üzere Sincan Belediyesi faaliyetlerini tanıtıcı tanıtım CD’leri hazırlanmaktadır.
 • Belediyemizin yapmış olduğu etkinliklere basın kuruluşlarını davet ederek hizmetlerimizin daha fazla basın kuruluşunda çıkması sağlanmaktadır.
 • Belediyemizin çalışmaları hakkında özel haberler hazırlanmaktadır.
 • İnternet ağı üzerinden vatandaşların belediye faaliyetlerini öğrenmesi ve denetlemesi amacıyla oluşturulan web sayfasını düzenli olarak güncellenmektedir.
 • Tanıtıma yönelik çalışmaları içeren outdoor, afiş vs. çalışmalar yapılarak halkımız bilgilendirilmektedir.
 • Müdürlüğün temel görevi ile ilgili konularda kurum iç ve dış görüşmeleri yürütmek ve bu görüşmelerin raporunu tutmak görevlerimiz arasındadır.