insan odakl belediyecilik
arama
Shape 2


2018- Aralık Ayı Meclis Toplantı Gündemi
29.11.2018


 
SİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURU
 
           Belediye meclisimiz, 5393 sayılı Kanunun 21. maddesi gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 03.12.2018 tarihinde Pazartesi günü saat 17.00’da başkanlık binasında bulunan meclis toplantı salonunda ARALIK ayı toplantısını başlatacaktır.
          Kamuoyuna duyurulur.
 
                                                                                                     Murat ERCAN 
                                                                                                  Belediye Başkanı  
GÜNDEM
 
Açılış ve Yoklama.
 
1.Belediye Meclisimizin 01.10.2018 tarih ve 181 sayılı kararı ve Belediye Encümenimizin 10.10.2018 tarih ve 1077 sayılı kararı ile tahsisi gerçekleştirilen, Ahi Evran Mahallesi 3093 ada 1 nolu parsel, üzerindeki yapı ve müştemilatının tahsisinin iptal edilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi ile ilgili başkanlık yazısı.
 
2.Osmaniye ve Törekent Mahallesi kesişiminde yer alan Temelli-Yenikent Anadolu Otoyolu Bağlantı Yolu Kavşak Alanı, yol projesine uygun olarak planlanmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.
 
3.Fatih Mahallesinde Maliye Hazinesi Mülkiyetinde olan ve Milli Eğitim Bakanlığına tahsisli 101767 ada 1 ve 2 parsel, 101768 ada 1 parsel ve 101769 ada 1 parselde hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı. 
 
4.Ulubatlı Hasan Mahallesi 1150 ada 2 parselde hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.
 
5.Menderes Mahallesi 153 ada 1 parselde hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.
 
6.Malazgirt Mahallesi 322 ada 1 ve 2 parseller ile 844 ada 16 parsel nolu taşınmazların,  tapu kütüğünün beyanlar hanesine mükerrer belirtmesinin yapıldığı ve imar uygulaması sonucu oluşan mükerrerliğin giderilmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.
 
7.Beyobası Mahallesi Köy Gelişim Alanına yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı ile ilgili başkanlık yazısı.
 
8.Fevzi Çakmak Mahallesi ve çevresinin enerji ihtiyacını karşılamak üzere 1633 adanın batısında 1 adet "Trafo Yeri"  ayrılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama Plan Değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.
 
9.Belediye Meclisimizin 05.10.2018 tarih ve 197 sayılı kararında sehven 923 adanın kuzeyi olarak geçen ifadenin, 905 ada olarak tashih kararı alınması ile ilgili başkanlık yazısı.
 
10.Ahi Evran Mahallesinde yaklaşık 22 hektar büyüklüğündeki Tuğla Ocakları Mevkii Küçük Sanayi Alanına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili başkanlık yazısı.
 
11.Mustafa Kemal Mahallesi 1421 ada 1 parselde hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.
 
12.Gazi Mahallesi 103 ada 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 parsellerde ve Gazi Mahallesi 103 ada 4, 16 parseller ile mükerrer olan Bacı Mahallesi 157 ada 36 parselin bir kısmına yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.
 
13.Fevzi Çakmak Mahallesi 494 ada 6,7 ve 8 parsellerde hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.
 
14.Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından 2019 yılında, hizmet karşılığı uygulanacak tarifesinin belirlenmesi ile ilgili başkanlık yazısı.
 
15.İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından 2019 yılında, hizmet karşılığı uygulanacak ücret tarifesinin belirlenmesi  ile ilgili başkanlık yazısı.
 
16.Temizlik İşleri Müdürlüğünce, vatandaşlarımızın ve diğer ilgililerin isteği üzerine ifa edilen ücretli hizmetlerin 2019 yılı tarifesinin belirlenmesi ile ilgili başkanlık yazısı.
 
17.İlan, Reklam ve Ticari Tanıtım Yönetmeliğinde değişiklik yapılması ile ilgili başkanlık yazısı.
 
18.Belediyemiz sınırları ve mücavir alanlarımızda bulunan işyerleri için 2019 yılında uygulanacak İşyeri açma ve çalışma ruhsatı, basılı evrak ve yıpranmış tahrip olmuş vb. yenileme ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili başkanlık yazısı.
 
19.Belediyemiz sınırları içerisine elektronik haberleşme firmaları tarafından konulan kabinet ve saha dolabı (yer altı ve yer üstü fark etmeksizin) Geçiş Hakkı Ücret Tarifesinin 2019 yılı için yıllık 306,60-TL (günlük m² birim fiyatı 0,70-TL) olarak belirlenmesi ile ilgili başkanlık yazısı.
 
20.Mahkeme kararları doğrultusunda, Mustafa Kemal Mahallesi 953 ve 954 adaya ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporu.
 
21.Mevzuat hükümleri doğrultusunda, seyyar satıcılar, hafriyat taşıyan araçlar, ikinci el oto satışı yapılan araçlar, hurda toplayan araçlar, iş makinaları ve nakliye kamyonlarının 60 güne kadar yediemine alınarak yediemin araç parkına veya Belediyemiz araç parkına çekilmesi ile ilgili Hukuk ve Tarifeler Komisyonu raporu.
 
22.İlçemizde meydana gelen trafik kazaları sonucu yeşil alan, orta refüj ve yan refüjlerde oluşan hasar tazmin bedellerinin belirlenmesi ile ilgili Hukuk ve Tarifeler Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu müşterek raporu.
 
23.Fatih Mahallesi İnönü Caddesi 1434 ada karşısında bulunan (2087 m²) yeşil alana isim verilmesi ile ilgili İsimlendirme ve Muhtelif İşler Komisyonu raporu.
 
24.Belediyemizin katkılarıyla, Türkiye Gençlik Vakfı Sincan Şubesinin düzenlediği “Sosyal Medyadan, sosyal meydana” temalı etkinliğin değerlendirilmesi ile ilgili Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonu ile Halkla İlişkiler Komisyonu müşterek raporu.
 
25.İl Sağlık Müdürlüğü ve belediyemizin işbirliği ile açılan Sağlıklı Hayat Merkezinin, toplum sağlığına sağlayacağı katkıların değerlendirilmesi ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonu raporu.
 
26.Yerli ürün kullanımı ve tasarruf konusunda farkındalık oluşturulmasına yönelik yapılabileceklerin değerlendirilmesi ile ilgili Tüketici Hakları Komisyonu ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonu müşterek raporu.
 
27.Belediyemiz, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Dr. Nafiz Körez Devlet Hastanesi iş birliği ile gerçekleştirilen,  “doğum öncesi ve sonrası annelik” temalı eğitimin sağladığı katkıların değerlendirilmesi ile ilgili Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ve İnsan Hakları Komisyonu ile Eğitim Komisyonu müşterek raporu.
 
28.Küreselleşme ve internetin, gençlik kültürü üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi ve yapılabileceklerin belirlenmesi ile ilgili Gençlik ve Spor Komisyonu ile Kültür ve Sosyal İşler Komisyonu müşterek raporu.
 
29.İlçemizde faaliyet gösteren işyerlerinde, işyeri kazalarının önlenmesine yönelik belediyemizce yapılabileceklerin değerlendirilmesi ile ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonu raporu.
 
30.İlçemizde; kongre, seminer ve toplantı turizminin geliştirilebilmesine yönelik yapılabileceklerin değerlendirilmesi ile ilgili Tarih ve Turizm Komisyonu raporu.
 
'


    
ara
tv
Bu web sitesi Sincan Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından yapılmıştır. Her hakkı saklıdır.© 2017     Web Master: Ömer DENEK