insan odakl belediyecilik
arama
Shape 2

BELEDİYEMİZ \ Hedeflerimiz & Amaçlarımız

TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER


>Teknolojik iletisim araçlarının etkin hale getirilmesi


>Hizmetlerin yürütülmesinde kalite ilkelerine uyulması


>Belediyemize gelen vatandaslara güler yüzlü ve saygılı davranısların sürekli hale
getirilmesi


>Halkımızı uyarıcı, önleyici ve koruyucu tedbirlerin alınmasına dönük bilgilendirme
faaliyetlerinin düzenlenmesi


>Bölgemizde bulunan kurum, kurulus ve sivil toplum örgütlerinin belirlenerek hangi
alanlarda isbirliği yapılabileceğinin ortaya konulması


>Hizmetlerin, İlçe halkımızın ihtiyaç ve beklentilerini karsılamak,sosyal ve kültürel
değerlere önem vererek kaliteli hizmet sunmak.


>Hizmetler sunulurken kısıtlı olan kaynaklarımızın değerlendirilmesi ve önceliklerin
saptanması


>Zamanında, etkili ve hesap verilebilir nitelikte yapılması
 

Stratejik Hedef


STRATEJİK AMAÇ - 7: Sehir içi trafik ve ulasım durumu sürekli güncellenerek, sağlıklı ve kontrollü ulasım, halkımızın hizmetine sunulacaktır.


HEDEF - 7.1: İlçemizdeki trafik düzeninin kontrol edilerek engelleyici faktörlerin ortadan kaldırılması ve hızlı ulasımın sağlanması
 

STRATEJİK AMAÇ - 8: Sürekli göç alan ilçemizde sosyal hizmetlerden yararlanma oranı sürekli yükseltilecek, doğal yapının planlı korunması sağlanacaktır.


HEDEF - 8.1: İlçemizde yoğun göç alan bölgelerin belirlenmesi ve planlı yerlesim ilkelerinin etkin olarak uygulanması.


HEDEF - 8.2: İlçe halkının sosyal hizmetlerden yaralanma oranı yükseltilecektir.
 

STRATEJİK AMAÇ - 9: Doğal afetlerde belediye hizmetlerinin etkin yürütülebilmesi için her zaman hazırlıklı olunacaktır.
 

HEDEF - 9.1: İlçemizin doğal afet haritasının çıkarılarak zayıf noktalar belirlenecek ve gerekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır.
 

STRATEJİK AMAÇ - 10: Sosyal, kültürel, bilimsel, sanatsal faaliyetlere önem verilerek halkımızın mutluluğuna olumlu katkılarda bulunulacaktır
 

HEDEF - 10.1: İlçemizde yapılan ve yapılmakta olan kültürel, sosyal ve bilimsel etkinlikler desteklenerek, hizmete konulacaktır.
 

HEDEF - 10.2: Engellilere, yaslılara ve çocuklara yönelik kültürel, sosyal ve bilimsel etkinlikler desteklenerek, hizmete konulacaktır.
 

STRATEJİK AMAÇ - 11: Eğitim, görsel ve yazılı basın yolu ile halkımızın eğitim seviyesi yükseltilecek, gelecek nesillere etik değerler ve erdemlilik yolları aktarılacaktır
 

HEDEF - 11.1: Yasam seviyesini yükseltecek bilgilendirme,tanıtma, uyarma nitelikli eğitim, sempozyum ve panel gibi etkinliklerin düzenlenmesi.
 

STRATEJİK AMAÇ - 12: Teknolojik gelismeler takip edilerek, belediye hizmetlerinde azami ölçüde kullanılacak ve elektronik belediyecilik olusturulacaktır.
 

HEDEF - 12.1: Ulusal ve uluslararası teknolojik gelismelerin takip edilmesi ve belediye hizmetlerinde kullanılması
 

STRATEJİK AMAÇ - 13: Yerel, ulusal ve uluslar arası basın yayın kurulusları ile isbirliği yapılarak belediyemizin imaj düzeyi yükseltilecektir.
 

HEDEF - 13.1: Yerel basın yayın kurulusları ile etkin isbirliğinin tesisi
 

HEDEF - 13.2: Ulusal ve Uluslar arası basın yayın kurulusları ile etkin isbirliğinin tesisi


    
ara
tv
Bu web sitesi Sincan Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından yapılmıştır. Her hakkı saklıdır.© 2017     Web Master: Ömer DENEK