Toki Kira İlanı

Saraycık Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Belediyemiz ile TOKİ Başkanlığı arasında yapılan değerlendirme neticesinde, TOKİ Başkanlığınca 31 Temmuz 2017 tarihinde yapılan altyapı ihalesinin kesinleşmesi sonucunda bölgede mevcut yapısı bulunup konut karşılığı anlaşma yapan hak sahiplerine kira yardımı yapılarak bölgenin tamamen tahliye edilmesi hususu  uygun görülmüştür. Anılan nedenle 14.08.2017 tarihinden itibaren kira yardımı yapılmaya başlanmıştır. 

İlgililere Duyurulur.

 

 

Kira yardımı için gerekli evraklar;

1-   Elektrik ve Su Aboneliği Kapatma Belgesi

2-   Evin yıkıldığına dair tutanak

3-   Hak sahibinin adına açılmış IBAN

4-   Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5-   Emlak İstimlak Müdürlüğünden alınacak Kira yardım Formu

 

 

03.08.2017  Tarihli İLAN

 

 TC Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ)’nin 17.03.2015 tarih ve 9850 sayılı yazısı ile kentsel dönüşüm kapsamında Sincan İlçesi Saraycık Mahallesi’nde 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 5. ve 6. maddelerine göre kamulaştırılması için Sincan Belediye Encümeninin 01.04.2015 tarih ve 301 sayılı Kamu yararı kararı ile Sincan İlçe Kaymakamlık Makamı’nın 16.04.2015 tarih 1254 sayılı onayı ile kamu yararı kararı alınmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre Saraycık Kentsel Dönüşüm projesi alanı içinde kalan maliki/hissedarı bulunan taşınmazlardan kamulaştırılan kısmı için kamulaştırma bedelinin tespiti, Belediyemiz bünyesinde oluşturulan Kıymet Takdir Komisyonu tarafından yapılmıştır. Kıymet Takdiri Komisyonu; rapor hazırlamak için gerekli olan bilimsel çalışma ve altıkların hazırlanması aşamasında mevzuatın amir hükümlerine göre Ankara Üniversitesi’nden destek ve rapor almıştır.

Söz konusu taşınmazlardan kamulaştırılan kısmı için, 4650 sayılı Kanun ile değişik 2942 Sayılı Kanunun 8. maddesi gereğince, pazarlık usulüyle görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Anlaşma sağlanamayan ve davete icabet etmeyenler hakkında ilgili Asliye Hukuk Mahkemesine 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi gereğince bedel tespiti ve tescil davası açılmıştır.

TOKİ Başkanlığınca Saraycık Kentsel Dönüşüm projesi 2. Bölge 1. Etap, 3. Bölge 1. Etap ve 3. Bölge 2. Etap ihale ilanları (http://www.toki.gov.tr/ihale-tarihleri) ilgili kurumun resmi web sayfasında yayınlanmıştır.

18 Eylül 2017 – Ankara İli Sincan İlçesi Saraycık Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 3.Bölge 2.Etap 502 Adet Konut 1 Adet 32 Derslikli İ.Ö.O, 1 Adet Otopark İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi

19 Eylül 2017 – Ankara İli Sincan İlçesi Saraycık Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 3.Bölge 1.Etap 541 Adet Konut 1 Adet T9-A , 1 Adet T9-B, 1 Adet Mescit, 1 Adet İmam Hatip Lisesi İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi

20 Eylül 2017 – Ankara İli Sincan İlçesi Saraycık Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 2.Bölge 1.Etap 1000 Adet Konut, 2 Adet Ticaret Merkezi, 1 Adet Mescit, 1 Adet Kapalı Otopark İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi

Saraycık Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Belediyemiz ile TOKİ Başkanlığı arasında yapılan değerlendirme neticesinde, TOKİ Başkanlığınca 31 Temmuz 2017tarihinde yapılan altyapı ihalesinin kesinleşmesi sonucunda bölgede mevcut yapısı bulunup konut karşılığı anlaşma yapan hak sahiplerine kira yardımı yapılarak bölgenin tamamen tahliye edilmesi hususu  uygun görülmüştür. Anılan nedenle Konut anlaşması yapan hak sahiplerine Saraycık Mahallesinde Altyapı ihalesinin kesinleşmesi sonucunda TOKİ Başkanlığının Belirleyeceği tarihlerde Kira yardımı yapılmaya başlanacaktır.