Temizlik İşleri Müdürlüğü

Fahri KILIÇ Temizlik İşleri Müdürü 444 4 762 - Dahili 3101

İlçemizde Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak hizmetlerimiz 24 saat kesintisiz sürdürülmekte olup bunun yanında çevre denetimi ve geri dönüşümle ilgili olarak çalışmalarımız büyük bir titizlikle yürütülmektedir.

Sunulan Hizmetler
Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından verilen hizmetler; Sincan Merkez (2692727) de bulunan mahallelerde Müdürlüğümüzün koordinasyonu ve denetimiyle yüklenici firma vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. Yenikent-Temelli (2774586) semtlerindeki mahallelerde ve köylerde ise doğrudan birimimiz tarafından hizmet verilmektedir.

 • Çöp Toplama ve Nakil Hizmetleri: İlçe sınırlarında her gün düzenli olarak evsel katı atıkların bina önlerinden toplanarak sıkıştırmalı atık kamyonları ile atık depolama alanlarına nakledilerek bertaraf edilmesidir. 33 atık kamyonu ile günlük ortalama 400.000 kg atık toplanmaktadır.
 • Araçla Süpürme: İlçe sınırları içerisindeki cadde ve sokakların yüksek vakumlu yol süpürme araçlarıyla süpürülerek temizlenmesini kapsar. 7 adet Yol Süpürme aracı ve 2 adet kaldırım süpürme aracıyla ve yeteri kadar personel ile tüm mahallerimiz asgari haftada bir kez olmak üzere düzenli olarak süpürülmektedir. Çarşı merkezi ve ana caddeler her gün süpürülmektedir.
 • Elle Süpürme: İlçe sınırları içerisindeki cadde ve sokakların süpürgeci işçiler vasıtasıyla süpürülmesini kapsar. Çarşı merkezi ve benzeri ticaret, yaya yoğunluğu bulunan sokaklarda sabit eleman tarafın sürekli olarak süpürülerek temizlenmektedir.
 • Çevre Denetim Çalışmaları: İlçemiz sınırlarındaki konut ve işyerleri çöp çıkartma saatleri, çöp poşeti kullanımı, eski eşya, hafriyat çıkarılma günleri vb. temizlik kuralları kapsamında ekiplerimizce bilgilendirilmekte ve denetlenmektedir. Ayrıca vatandaşlardan gelen temizlik ile ilgili şikâyetler ekiplerimizce değerlendirilerek en kısa sürede giderilmektedir.
 • Yıkama-Sulama: İlçe sınırları içerisindeki çarşı merkezinin, pazar yerlerinin ve çöp çıkarma noktalarının yıkama araçlarıyla yıkanması ve kimyasal maddelerle dezenfekte edilmesi Müdürlüğümüzün yaptığı program doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.
 • Moloz Kaldırma Çalışmaları: İnşaat faaliyetleri sonucu oluşan atıkların Belediye Meclisi’nin belirlediği ücret doğrultusunda kaldırılmasını kapsar. Sahibi tespit edilemeyen atıkların toplanması da ekiplerimizce yapılmaktadır.
 • Atık Ev Eşyası Toplanması: Rutin olarak yapılan denetimlerimiz sonucu tespit edilen kullanılmış eski ev eşyalarının rastgele cadde ve sokaklara bırakılmasına izin verilmemekte olup; kurallara riayet etmeyen vatandaşlara anında cezai işlem uygulanmaktadır.
 • Ambalaj Atıklarının Toplanması: İlgili mevzuat kapsamında ilçemiz sınırları içerisindeki ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanıp ekonomiye geri kazanımı işini kapsamaktadır. Çev-ko Vakfı ve lisanlı firmalar ile protokol imzalanmış ve Çevre ve Orman Bakanlığına sunulmuştur. Pilot mahallelerden başlamak üzere ilçemizin tamamında ambalaj atıkları konusunda konutlar ve okullarda bilgilendirme çalışmaları yapılacak ve tespit edilen yerlere konulacak geri dönüşüm kutuları veya konteynırları ile ambalaj atıkları kaynağında ayrı toplanacaktır.
 • Bitkisel atık yağların mevzuata uygun uzaklaştırılmasını veya geri kazanımını sağlamak amacıyla çalışmalarımız sürmektedir.
 • Atık Pillerin Toplanması: Ankara Büyükşehir Belediyesi, TAP (Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği İktisadi İşletmesi) ve Sincan Belediyesi arasında imzalanan protokolle ilçemizde okullar, muhtarlıklar, marketler vb. atık pil toplama noktaları oluşturulmuştur.
 • Ömrünü Tamamlamış Lastikler: “Ömrünü tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği” 25.01.2006 tarih ve 26357 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 01.01.2007 de yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik gereğince; bisiklet ve dolgu malzemeleri hariç, ömrünü tamamlamış diğer tüm lastiklerin atıklardan ayrı olarak toplanması taşınması, geçici depolanması ve geri kazanılması gerekmektedir.

Temizlik ve çevre hizmetlerindeki kalitenin arttırılması, standart hale getirilmesi ve süreklilik kazandırılması hedeflenmiş olup bu konuda çalışmalarımız özenle devam etmektedir

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

 • Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ni uygulamak,
  • Katı Atıkların Toplanması ve nakledilmesi,
  • Çöp toplama noktaları, caddeler ve sokakların süpürülmesi,
  • Çöp toplama noktalarının dezenfekte edilmesi
 • Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında kaynakta ayrı toplama çalışmaları yapmak ve ambalaj atıklarının ayrı toplanmasını sağlamak,
 • Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında denetimler yapmak, bitkisel atık yağların mevzuata uygun uzaklaştırılmasını veya geri kazanımını sağlamak,
 • Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında ilçe dahilinde toplama noktaları oluşturmak ve denetimler yapmak,
 • Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında denetimler yapmak ve ömrünü tamamlamış lastiklerin mevzuata uygun bertaraf edilmesi veya geri kazanılmasını sağlamak,
 • Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında madeni yağların mevzuata uygun uzaklaştırılması için denetimler yapmak,
 • İlçe dahilindeki molozların meclis kararı doğrultusunda ücret karşılığı toplanması
 • Çevre kirliliğini engellemek için önlemler almak, denetimler yapmak, uymayanlara cezai işlem uygulamak,

Temizlik İşleri Müdürlüğü yukarıda sıralanan görev ve sorumluluklarını aşağıda belirtilen kanun ve yönetmelikler doğrultusunda gerçekleştirir.

a. Anayasa ve Yasaların İlgili maddeleri
b. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,
c. 5393 sayılı Belediye Kanunu,
d. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu,
e. 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu,
f. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,
g. 2872 sayılı Çevre Kanunu,

1. Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği,
2. Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği,
3. Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği,
4. Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği,
5. Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği,
6. Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği,
7. Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği,
8. Çevresel Etki Değerlendirilmesi (ÇED) Yönetmeliği,