Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Bayram ŞAHİN Sosyal Yardım İşleri Müdürü 444 4 762 - Dahili 2901

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünde 1 müdür, 5 memur ve 66 işçi personel görev yapmaktadır.

Misyon
Belediyemiz mücavir alanı içinde ikamet eden ihtiyaç sahibi vatandaşları yerlerinde tespit ederek, ihtiyaçlarına uygun yardım edilmesini sağlamaktır.

Vizyon
İhtiyaç sahibi vatandaşlara mümkün olduğunca daha iyi hizmet vermek, onların dertlerine ortak olmak ve yardımlarımızla çözüm yolları üreterek sıkıntılarını asgariye indirmektir. Yetim öksüz çocuklar, kimsesiz yaşlılar, Dul bayanlar, engelliler, şehit aileleri öncelikli yardım alanlarımızdır.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Görev ve Sorumlulukları
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü; Sincan Belediye Başkanlığı’nın amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan ilgili mer’i mevzuat ve Belediye Başkanı’nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda; Belediye sınırları içinde ikamet eden yardıma muhtaç vatandaşlara gerekli yardımları yapmaktan, engelli vatandaşlara gerekli destek ve yardımı sağlamaktan, sosyal hizmet ve yardımlar için gönüllü kuruluşlar ve ilgili kuruluşlarla işbirliğinde bulunmaktan, ortak projeler üreterek ortak çalışma alanları oluşturmaktan, Sincan Belediyesi’nin düzenlediği eğitim yardımlarını organize etmekten, kendisine bağlı merkezler aracılığı ile vatandaşlara sosyal alanda çeşitli organizasyon ve etkinlikler hazırlamaktan, sorumludur.

Müdürlüğe bağlı servislerin hizmet yerleri;

Cenaze Hizmetleri Birimi,
Atatürk Mahallesi Ankara Caddesi No:38

İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi,
Atatürk Mahallesi Ankara Caddesi No:38

İdari İşler Şefliği,
Atatürk Mahallesi Ankara Caddesi No:38

Aşevi Servisi,
Ahi Evran Mahallesi 185.Cadde No:1

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Garajı,
Ahi Evran Mah. 225.Cadde No:100

Aşevi Servisi
İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızdan sıcak yemek ve gıda yardımı, kırtasiye, kıyafet, yakacak yardımı için adres ve iletişim bilgileri alınır. Görevli ekip, adresleri listeleyip araştırmaya gider. Müracaatlar yerlerinde incelenerek uygun olanlara talep doğrultusunda yardım yapılır.

Sıcak Yemek Hizmeti: Günde iki öğün yetecek şekilde üç çeşit sıcak yemek ve yanında yeteri kadar ekmekle birlikte çelik sefer taslarında hijyenik bir ortamda hazırlanan yemek ailelere ulaştırılmaktadır. Yemek verilen bu ailelerin okul öncesi çocuklarına ( her çocuğa ayrı) haftalık iki litre süt verilmektedir.

Yakacak Yardımı: Yemek alan ailelere imkânlar ölçüsünde yakacak yardımı(odun) yapılmaktadır.

Gıda Yardımı: Yoğunluğu Ramazan ayında olmak üzere yıl boyu gıda yardımı yapılmaktadır.

Çorba Dağıtımı: Üç ayrı bölgede sabah 07:00 – 08:30 saatleri arası sıcak çorba ve ekmek dağıtımı yapılmaktadır. Sincan Kapalı Cezaevi Kampüsünde gün boyu sıcak çorba, ekmek ve çay ikramı yapılmaktadır.

Kırtasiye-Kıyafet Yardımı: Eğitim öğretimin başladığında ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kırtasiye kıyafet yardımı yapılmaktadır.

Cenaze Hizmetleri Servisi

  • Cenaze yakınının ölüm belgesi ile müracaatı ve kayıt işlemleri,
  • Cenaze, Sincan sınırları içerisinde evde vefat etmiş ise anlaşmalı hekim tarafından ölüm raporu düzenlenmesi,
  • Cenazenin büyükşehir belediyesine ait mezarlıklara defin talepleri üzerine mezar yeri ücretinin tahsili,
  • Cenaze yakınının talebi üzerine cenazenin ücretsiz nakil edilmesi,
  • Talep edilmesi durumunda Ankara il sınırları içerisine cenaze yakınları için servis tahsisi,
  • Emniyet tarafından birimimize bildirilen adli vakaların savcılık incelemesi sonunda bir emniyet mensubu ile birlikte Adli Tıp Kurumuna götürülmesi,
  • Defin işlemi sonrası Belediye Başkanımızın taziye mektubu, lokum, gülsuyu ve börek ile birlikte cenaze evine ziyarete gidilerek Kuran-ı Kerim okutturulması,

İş Sağlığı ve Güvenliği Servisi
İş ortamında var olan tehlikeleri bertaraf ederek risklerin en aza indirilmesi, çalışanı iş kazalarından, meslek hastalıklarından koruyan, üretim güvenliğini temin ederek, zamanın ve kişisel performansın da maksimum verimlilikte kullanılmasını sağlayan, işyerlerinde kullanılan her türlü araç, gereç ve makine ile bina güvenliğini risk altında tutabilecek diğer unsurların güvenlik denetimini yapabilecek, işçinin ve iş ortamının güvenliğinin yanı sıra işyeri çevresinin de güvenli alanlar olarak kalmasını sağlayabilecek meslek elemanları yetiştirmektir.

İş sağlığı güvenliği, çalışan personelin yıllık periyodik muayenesini yapmak, PA, ODİO, SFT ve Hijyen Eğitimini almalarını sağlamak, personelin çalışma ortamının uygunluğunun kontrollerini yapmak, yıl içerisinde iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin verilmesi, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün görev ve sorumluluğundadır.