Özel Kalem Müdürlüğü

Hüseyin KÖMÜRCÜ Özel Kalem Müdürü 444 4 762 - Dahili 217

Özel Kalem Müdürlüğünde 1 müdür, 5 memur ve 5 işçi personel görev yapmaktadır.

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV ve SORUMLULUKLARI

 • Özel Kalem Müdürlüğümüz, Belediye Başkanımızın, Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve Belediye hizmet birimleri ile arasında koordinasyonu sağlar.
 • Belediye Başkanımıza sunulacak her türlü belge, yayın, karar ve yazılarla ilgili gerekli işlemleri yapar.
 • Başkanımızın emir ve direktiflerinin yerine getirilip getirilmediğini takip eder.
 • Belediye Başkanımızın her türlü sözlü ve yazılı emirlerini, talimatlarını ve genelgelerini ilgili birimlere iletir, duyurur ve sonuçlarını izler.
 • Belediye Başkanımızın resmi ve özel yazışmalarını yürütür. Başkanımız adına tebrik, teşekkür ve taziye mektuplarını gönderir.
 • Belediye Başkanımızın kurumlar ve kişilerle olan irtibatını düzenli bir şekilde yerine getirmesi için günlük, haftalık ve aylık çalışma programını hazırlar, randevu taleplerini değerlendirip programına alır ve telefon görüşmelerini sağlar.
 • Başkanımızın katılması gereken toplantı ve törenlerin yer ve zamanını tespit ederek başkanı haberdar eder.
 • Başkanlık Makamı’nın emirleri ile toplantılar düzenler, organize edilen toplantı ve törenlerde müdürlükler arasında gerekli organizeyi sağlar, ilgililere haber verir ve katılımı sağlar.
 • Başkanımızın bizzat katılmadığı veya katılamayacağı toplantı ve törenlere Başkanımız adına mesaj veya çiçek gönderir.
 • Başkanımızın ziyaretlerinin ve gezilerinin planlamasını yapar.
 • Başkanımız tarafından istenilen bilgi ve belgeleri temin eder.
 • Başkanlık Makamının vereceği emirlere göre uygulayıcı birimlerden çıkan iş ve yazılardan kendi uzmanlık alanına girenleri Başkanlık adına gözden geçirerek, arşivler.
 • Başkanımızın basınla olan ilişkilerini talimatlar doğrultusunda Basın Danışmanı ile koordineli bir şekilde yürütür.
 • Bütçenin Başkanlık ödeneği bölüm ve faslından yapılacak harcamaları Başkanlık oluruyla hazırlar, takip eder ve sonuçlandırır.
 • Vatandaşlarımızın şikâyet ve taleplerinin yerine getirilmesinde tüm birimlerle koordineyi sağlar.

EVLENDİRME MEMURLUĞU

İlgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde öngörülen görevleri yerine getirmek amacıyla kurulmuş olan Evlendirme Memurluğumuz, Belediyemiz sınırları dahilinde ikamet etmekte olan vatandaşlarımızın evlilik başvurularını kabul etmek, başvuru işlemlerini tamamlamış olanların nikah akitlerini yapmak ve Nüfus Müdürlüğüne MERNİS bilgilerini aktarmakla sorumludur.