Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

Mehmet GÜLEÇ Muhtarlık İşleri Müdürü 444 4 762 - Dahili 2400 mehmet.gulec@sincan.bel.tr

Muhtar İşleri Müdürlüğü Görev Ve Çalışma Alanları
Muhtar İşleri Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Muhtarlardan gelen talepleri sistem üzerinden elektronik ortamda alır, ilgili birimlere iletir ve taleplerin yerine getirilip getirilmediğini takip eder. Muhtarlardan gelen taleplere sistem üzerinden 15 gün içinde cevap verir. Başkanlık Makamı ile Muhtarlar arasındaki işbirliği ile koordinasyonu sağlar. Başkanlıkça verilen diğer görevleri yerine getirir.

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Yönetmeliği