Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Enis Sertan ŞENSES Kültür Ve Sosyal İşler Müdürü 444 4 762 - Dahili 2201

Birim web sitesi 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Alanları;

 • Belediyemizce yapılan hizmetlerde; temel atma, açılış, şenlik, şölen, festival ve gezilerde organizasyonları koordine etmek.
 • Şehir halkının müzik ve sanat kültürünü geliştirmek,
 • Bünyesinde oluşturacağı konservatuarla THM, TSM, TTM, tiyatro, drama, halk oyunları dallarında teorik ve uygulamalı çalışmalar yapmak, ses ve çalgı dallarında icracılığa yönelik eğitim vermek,
 • Her türlü hobimeslek kursları düzenlemek,
 • İlçemizde yaşayan her yaştaki halka, Kütüphane hizmetleri sunarak, okuma ve araştırmasevgisi kazandırmak,
 • Çeşitli yörelerin halk oyunlarını örf ve adetlerini, bilgi ve görgülerini araştırmak,
 • Tiyatro ekibi kurmak,
 • Bölgelerin ve yaş gruplarının kültür düzeyine göre seçilecek tiyatro eserlerini sahneye koymak,
 • Uygun görülen konularda sergiler açmak,
 • Gerektiğinde belirli gün, hafta ve önemine binaen ilgili konularda etkinlikler düzenlemek,
 • Geziler düzenleyerek farklı yerlerdeki tarihi, kültürel, önemli eserleri ve yerleri tanıtmak,
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde fuar ve şenlikler düzenlemek ve şenliklere katılımı sağlamak katılmak,
 • Kardeş Şehirlerle ilgili gerekli hazırlıkları yapmak,
 • AB Genel Sekreterliği ve diğer ilgili kurumlarla yakın temas kurarak fonlara ilişkin
  hazırlanabilecek projeler üzerinde diğer birimler ile koordineli olarak çalışmalar yapmak,
 • AB yerel idareler ile ilgili seminer, konferans vb. toplantılara katılımı sağlamak için çalışmalar yapmak,
 • Kültür Yayınları çıkarmak.