Destek Hizmetler Müdürlüğü

Abdulkadir SAĞLAM Destek Hizmetler Müdürü 444 4 762 - Dahili 1401

Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Yasal Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 • 5393 sayılı belediye kanununun ilgi maddelerin belirtilen yetki ve sorumluluklar.
 • 5216 sayılı büyükşehir belediye kanununun ilgi maddelerin belirtilen yetki ve sorumluluklar.
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, ilgi maddelerin belirtilen yetki ve sorumluluklar.
 • 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, ilgi maddelerin belirtilen yetki ve sorumluluklar.
 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, ilgi maddelerin belirtilen yetki ve sorumluluklar.
 • 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, ilgi maddelerin belirtilen yetki ve sorumluluklar.
 • 4857 sayılı İş Kanunu, ilgi maddelerin belirtilen yetki ve sorumluluklar.
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, ilgi maddelerin belirtilen yetki ve sorumluluklar.
 • Taşınır Mal Yönetmeliği, ilgi maddelerin belirtilen yetki ve sorumluluklar.
 • Sincan Belediyesi’nin amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan mevzuat ve Belediye Başkanı’nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda; Belediye merkezinin ve dış birimleri bünyesinde verimli ve sağlıklı bir çalışma ortamının oluşturulmasına yönelik genel hizmetlerin yürütülmesini sağlamak.
 • Kurum personelinin temel ihtiyaçları ile sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak alınması gerekli tedbirleri belirlemek ve amirinin onayına sunmak.
 • Kurumun onarım ve dekorasyon işlerinin planlanan şekilde yürütülmesini takip edebilmek için sorumlularla koordineli olarak çalışmak, biriminin sunduğu hizmetlerle ilgili ihale işlemlerini takip etmek.
 • Onaylanan iş planı uyarınca istenilen özelliklerde ve asgari maliyetle zamanında temini ve ilgili birimlere ulaştırılması çalışmalarını kontrol etmek, Sincan Belediyesi’nin satın alma politikalarına uygun olarak, satın almalardaki ekonomikliğin yönetilmesi ve satın almalardaki fiili denetimi sağlamak.
 • Sincan Belediyesi’ne bağlı birimlerin faaliyetlerini sürdürebilmeleri maksadıyla ihtiyaç duydukları malzemelerin yurtiçi ve yurt dışı satın alma yolu ile karşılanmasının gerektirdiği faaliyetleri yürütmek, gerekli satın alma faaliyetlerini, piyasa koşulları ve fiyat dalgalanmalarını incelemek suretiyle en müsait şartlarda yaparak, ihtiyaç yerlerine zamanında istenen miktar ve kalitede ulaştırmak ve satın almalarda fiili denetimi sağlamak.
 • Müdürlüğüne intikal eden malzeme taleplerini karşılamak üzere gerekli faaliyetleri planlamak, uygulayıp kontrol ve koordine etmek, etkin, verimli ve kaliteli hizmet verme, çağın gerektirdiği teknolojik yeniliklere açık olma anlayışına paralel olarak çalışmalarını yürütmek.
 • Satın alınacak malzemelerin standartlarını belirlemek için ilgili müdürlükler ile koordineli çalışmaktan sorumludur.
 • Belediyemiz birimlerinin mal ve hizmet ihtiyaçlarını ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde kaliteden ödün vermeden hızlı, ekonomik ve şeffaf bir şekilde temin etmek.
 • Belediyemiz birimlerinin ihtiyacı olan kırtasiye, temizlik, hırdavat ve büro malzemelerinin teminini ve dağıtımını en kısa sürede gerçekleştirmek.
 • Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazları Belediyemiz Encümen kararları doğrultusunda en uygun şartlarda ihale usulü ile kiraya vermek ve taşınmazların kira gelirlerini Belediyemiz bütçesine kazandırmak.
 • Belediyemize ait tüm araç, iş makineleri ve sabit tesislerin bakımı ve onarımını yaptırmak.
 • Müdürlüğümüze başvuran ilgili vatandaşlara en iyi şekilde hizmet vermek.