Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Özgür UYANIK Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü 444 4 762 - Dahili 1301 ozgur.uyanik@sincan.bel.tr

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

Belediye teşkilat yapısı içinde, görevleri ve faaliyetleri ile belediyemizi temsil etme bilinciyle çevre ve halk sağlığı açısından hayvansal kaynaklı riskleri azaltmak amacıyla Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Veterinerlik Birimi ve İlaçlama Birimi olarak hizmet vermektedir. 5199 sayılı hayvan haklarını koruma kanunu ve 5996 sayılı veteriner hizmetleri, bitki sağlığı, gıda ve yem kanunu çerçevesinde sahipsiz, güçten düşmüş başıboş gezen sokak hayvanlarının muayene, teşhis, tedavi, aşılama ve popülasyon kontrolü amacıyla kısırlaştırma işlemleri yapılmaktadır. Sevimli dostların sahiplendirme işlemleri kliniğimizde yapılmakta olup kayıt altına alınmaktadır. İlçe sınırlarında belirlenmiş olan besleme noktalarında besleme faaliyetleri yapılmaktadır. Geçici bakım evi olarak hizmet vermekte genel anlamda bir hayvan toplama çalışması yapılmamaktadır. 5216 sayılı Büyükşehir belediyesi kanunu,5393 sayılı belediye kanunu ve İçişleri Bakanlığı mahalli idareler genel müdürlüğünün 11714 sayılı genelgesi ve Danıştay 8.dairesinin 2269 sayılı kararı çerçevesinde toplum ve çevre sağlığını göz önünde bulundurularak halk sağlığı zararlıları, haşere ve vektör ile mücadele kapsamında ilaçlama hizmeti verilmektedir. İlçe sınırlarımızda larva ve uçkun üreme odağına müdahale edilip daha sağlıklı, sineksiz bir SİNCAN için çalışmalar sürdürülmektedir.