MECLİS KARARLARI

Karar Tarihi Karar Konusu
01/09/2020 , Engelli bireylerin toplumsal hayata daha etkin katılımını sağlamak maksadıyla yapılabileceklerin araştırılması oybirliğiyle kabul edildi.

, Engelli bireylerin toplumsal hayata daha etkin katılımını sağlamak maksadıyla yapılabileceklerin araştırılması oybirliğiyle kabul edildi.

08/06/2020 2019 Mali Yılı Kesin Hesabı oybirliğiyle kabul edildi

2019 Mali Yılı Kesin Hesabı oybirliğiyle kabul edildi

08/06/2020 2019 yılı Faaliyet Raporu oybirliğiyle kabul edildi

2019 yılı Faaliyet Raporu oybirliğiyle kabul edildi

04/08/2020 29 Ekim Mahallesi 777. Sokak 701-702 ada kenarında bulunan (5326 m²) yeşil alana isim verilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

29 Ekim Mahallesi 777. Sokak 701-702 ada kenarında bulunan (5326 m²) yeşil alana isim verilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

01/03/2020 29 Ekim Mahallesi Mevlana Caddesi 712 ada karşısında bulanan (2759 m²) yeşil alana isim verilmesi ile ilgili İsimlendirme ve Muhtelif İşler Komisyonu raporu oybirliğiyle kabul edildi.

29 Ekim Mahallesi Mevlana Caddesi 712 ada karşısında bulanan (2759 m²) yeşil alana isim verilmesi ile ilgili İsimlendirme ve Muhtelif İşler Komisyonu raporu oybirliğiyle kabul edildi.

08/06/2020 3194 Sayılı İmar Kanunu ve 7143 Sayılı Kanunun 16. Maddesi ile eklenen geçici 16. Maddeye göre belediyemiz taşınmazlarının doğrudan satışının yapılabilmesi için encümene yetki verilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

3194 Sayılı İmar Kanunu ve 7143 Sayılı Kanunun 16. Maddesi ile eklenen geçici 16. Maddeye göre belediyemiz taşınmazlarının doğrudan satışının yapılabilmesi için encümene yetki verilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

08/06/2020 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince talep olması halinde isteyenlere verilecek meclis ihtisas komisyonu raporları maliyet bedelinin belirlenmesi oybirliğiyle kabul edildi

5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince talep olması halinde isteyenlere verilecek meclis ihtisas komisyonu raporları maliyet bedelinin belirlenmesi oybirliğiyle kabul edildi

01/01/2020 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince talep olması halinde isteyenlere verilecek meclis ihtisas komisyonu raporlarının, maliyet bedelinin belirlenmesi ile ilgili Hukuk ve Tarifeler Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu müşterek raporu oybirliği ile kabul edildi

5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince talep olması halinde isteyenlere verilecek meclis ihtisas komisyonu raporlarının, maliyet bedelinin belirlenmesi ile ilgili Hukuk ve Tarifeler Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu müşterek raporu oybirliği ile kabul edildi

08/06/2020 7244 Sayılı Yeni Koronavirüs (Covid- 19 ) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkındaki Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına dair kanun çerçevesinde belediyemiz mülkiyetinde ve tasarrufunda olan taşınmazlara ilişkin satış, ecrimisil ve kiralamadan kaynaklı bedellerin 19.03.2020 tarihinden itibaren, 3 ay süreyle ertelenmesi, ertelenen alacakların 3 eşit taksitle, gecikme zammı uygulanmadan ve faizsiz tahsil edilmesi oybirliğiyle kabul edildi

7244 Sayılı Yeni Koronavirüs (Covid- 19 ) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkındaki Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına dair kanun çerçevesinde belediyemiz mülkiyetinde ve tasarrufunda olan taşınmazlara ilişkin satış, ecrimisil ve kiralamadan kaynaklı bedellerin 19.03.2020 tarihinden itibaren, 3 ay süreyle ertelenmesi, ertelenen alacakların 3 eşit taksitle, gecikme zammı uygulanmadan ve faizsiz tahsil edilmesi oybirliğiyle kabul edildi

01/07/2020 Ahi Evran Mahallesi 3093 ada 1 parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği oybirliğiyle kabul edildi

Ahi Evran Mahallesi 3093 ada 1 parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği oybirliğiyle kabul edildi

01/02/2020 Ahievran mahallesi ve çevresinin enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla 4089 ada güneyi park alanında 1 adet trafo yeri ayrılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu oybirliğiyle kabul edildi.

Ahievran mahallesi ve çevresinin enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla 4089 ada güneyi park alanında 1 adet trafo yeri ayrılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu oybirliğiyle kabul edildi.

01/02/2020 Akşemsettin Mahallesi 194 ada 1 ve 18 Parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu oybirliğiyle kabul edildi.

Akşemsettin Mahallesi 194 ada 1 ve 18 Parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu oybirliğiyle kabul edildi.

01/01/2020 Akşemsettin Mahallesi 209 ada 1 parsele yönelik onaylı NİP doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Akşemsettin Mahallesi 209 ada 1 parsele yönelik onaylı NİP doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği oybirliğiyle kabul edilmiştir.

08/06/2020 Akşemsettin Mahallesi, Nato Benzinliği ve 209 ada yanında bulunan (3300 m²) yeşil alana ŞEHİT HALİL ÇANKAYA isminin verilmesi oybirliğiyle kabul edildi

Akşemsettin Mahallesi, Nato Benzinliği ve 209 ada yanında bulunan (3300 m²) yeşil alana ŞEHİT HALİL ÇANKAYA isminin verilmesi oybirliğiyle kabul edildi

01/01/1970 Anayurt Mahallesi Hayvancılık Alanı UİP Yençok: Serbest yapılaşma koşullarında bulunan alanlara yükseklik belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği oybirliğiyle kabul edildi.

Anayurt Mahallesi Hayvancılık Alanı UİP Yençok: Serbest yapılaşma koşullarında bulunan alanlara yükseklik belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği oybirliğiyle kabul edildi.

01/03/2020 Ankara Sanayi Odası 1.Organize Sanayi Bölgesi bünyesinde faaliyet gösteren Ankara Sanayi Odası Sürekli Eğitim Merkezi(ASO-SEM) ile belediyemiz arasında istihdama yönelik kurslar açılmasına ilişkin işbirliği protokolü imzalanabilmesi için belediye başkanına yetki verilmesi ile ilgili başkanlık yazısı oybirliğiyle kabul edildi.

Ankara Sanayi Odası 1.Organize Sanayi Bölgesi bünyesinde faaliyet gösteren Ankara Sanayi Odası Sürekli Eğitim Merkezi(ASO-SEM) ile belediyemiz arasında istihdama yönelik kurslar açılmasına ilişkin işbirliği protokolü imzalanabilmesi için belediye başkanına yetki verilmesi ile ilgili başkanlık yazısı oybirliğiyle kabul edildi.

01/03/2020 Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği kapsamında yapılacak olan protokolde, ilgili idare payının %10 periyodik kontrol ücretlerinin taban fiyat olarak belirlenmesine; ayrıca yapılacak protokolün yetkili kamu kurum ve kuruluşlar ile imzalanması oybirliğiyle kabul edildi.

Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği kapsamında yapılacak olan protokolde, ilgili idare payının %10 periyodik kontrol ücretlerinin taban fiyat olarak belirlenmesine; ayrıca yapılacak protokolün yetkili kamu kurum ve kuruluşlar ile imzalanması oybirliğiyle kabul edildi.

01/02/2020 Bedensel engellilerin spor aktivitelerine katılımının artırılmasına yönelik, Engelli dernekleri ve belediyemizce yapılabileceklerin belirlenmesi ile ilgili Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Komisyonu ile Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonu raporu oybirliğiyle kabul edildi.

Bedensel engellilerin spor aktivitelerine katılımının artırılmasına yönelik, Engelli dernekleri ve belediyemizce yapılabileceklerin belirlenmesi ile ilgili Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Komisyonu ile Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonu raporu oybirliğiyle kabul edildi.

08/06/2020 Belediyemiz bünyesinde açılacak kurslar ve yapılacak diğer faaliyetler ile ilgili her türlü iş ve işlemlerin yürütülebilmesi için, Sincan İlçe Milli Eğim Müdürlüğü ile ekli iş birliği belgesinin imzalanabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi oybirliğiyle kabul edildi

Belediyemiz bünyesinde açılacak kurslar ve yapılacak diğer faaliyetler ile ilgili her türlü iş ve işlemlerin yürütülebilmesi için, Sincan İlçe Milli Eğim Müdürlüğü ile ekli iş birliği belgesinin imzalanabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi oybirliğiyle kabul edildi

04/08/2020 Belediyemiz bünyesinde bulunan sahne aracının, belediyemiz programları dışında uygun olduğu zamanlarda, Sivil Toplum Kuruluşlarının talebi halinde kiralanmasında uygulanacak tarifenin belirlenmesi oybirliğiyle kabul edildi.

Belediyemiz bünyesinde bulunan sahne aracının, belediyemiz programları dışında uygun olduğu zamanlarda, Sivil Toplum Kuruluşlarının talebi halinde kiralanmasında uygulanacak tarifenin belirlenmesi oybirliğiyle kabul edildi.