MECLİS KARARLARI

Karar Tarihi Karar Konusu
02/11/2020 , Ahi Evran Mahallesi 185. Cadde 4056 ada yanında bulunan (962 m²) yeşil alana isim verilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

, Ahi Evran Mahallesi 185. Cadde 4056 ada yanında bulunan (962 m²) yeşil alana isim verilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

01/09/2020 , Engelli bireylerin toplumsal hayata daha etkin katılımını sağlamak maksadıyla yapılabileceklerin araştırılması oybirliğiyle kabul edildi.

, Engelli bireylerin toplumsal hayata daha etkin katılımını sağlamak maksadıyla yapılabileceklerin araştırılması oybirliğiyle kabul edildi.

02/11/2020 , Mustafa Kemal Mahallesi 1609 ada 1 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği oybirliğiyle kabul edildi.

, Mustafa Kemal Mahallesi 1609 ada 1 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği oybirliğiyle kabul edildi.

02/11/2020 , Ülkemizde üretilen yerli malların satışı ve kullanımının teşvik edilmesi maksadıyla yapılabileceklerin değerlendirilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

, Ülkemizde üretilen yerli malların satışı ve kullanımının teşvik edilmesi maksadıyla yapılabileceklerin değerlendirilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

02/11/2020 .C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 2020 Yılı Yatırım Programının “Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Destek Projesi” ödeneğinden belediyemizce yapımı devam eden “Sincan Belediyesi Kültür Merkezi” inşaatı işinin tamamlanması için Şartlı bağışları kabul edilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 2020 Yılı Yatırım Programının “Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Destek Projesi” ödeneğinden belediyemizce yapımı devam eden “Sincan Belediyesi Kültür Merkezi” inşaatı işinin tamamlanması için Şartlı bağışları kabul edilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

08/06/2020 2019 Mali Yılı Kesin Hesabı oybirliğiyle kabul edildi

2019 Mali Yılı Kesin Hesabı oybirliğiyle kabul edildi

08/06/2020 2019 yılı Faaliyet Raporu oybirliğiyle kabul edildi

2019 yılı Faaliyet Raporu oybirliğiyle kabul edildi

17/05/2021 2020 Mali Yılı Kesin Hesabı oybirliğiyle kabul edildi.

2020 Mali Yılı Kesin Hesabı oybirliğiyle kabul edildi.

01/04/2021 2020 yılı Faaliyet Raporu ile ilgili başkanlık yazısı oybirliğiyle kabul edildi.

2020 yılı Faaliyet Raporu ile ilgili başkanlık yazısı oybirliğiyle kabul edildi.

01/10/2020 2021 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 04.10.2020 tarih ve 08 sayılı raporu oybirliğiyle kabul edildi.

2021 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 04.10.2020 tarih ve 08 sayılı raporu oybirliğiyle kabul edildi.

01/12/2020 2021 Yılında İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından uygulanacak hizmet karşılığı ücret tarifesinin belirlenmesi oybirliğiyle kabul edildi.

2021 Yılında İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından uygulanacak hizmet karşılığı ücret tarifesinin belirlenmesi oybirliğiyle kabul edildi.

01/12/2020 2021 Yılında Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından uygulanacak hizmet karşılığı ücret tarifesinin belirlenmesi oybirliğiyle kabul edildi.

2021 Yılında Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından uygulanacak hizmet karşılığı ücret tarifesinin belirlenmesi oybirliğiyle kabul edildi.

01/12/2020 2021 Yılında Uygulanacak İlan Reklam Vergisi, Eğlence Vergisi, İşgal Harcı ve İlan Reklam Kartı ile Emlak Rayiç Değeri Belgesi Ücret Tarifesinin belirlenmesi oybirliğiyle kabul edildi.

2021 Yılında Uygulanacak İlan Reklam Vergisi, Eğlence Vergisi, İşgal Harcı ve İlan Reklam Kartı ile Emlak Rayiç Değeri Belgesi Ücret Tarifesinin belirlenmesi oybirliğiyle kabul edildi.

01/12/2020 2021 Yılında Uygulanacak Kıymet Takdir bedelinin belirlenmesi oybirliğiyle kabul edildi.

2021 Yılında Uygulanacak Kıymet Takdir bedelinin belirlenmesi oybirliğiyle kabul edildi.

01/10/2021 2022 Yılı Performans Programı oybirliğiyle kabul edildi.

2022 Yılı Performans Programı oybirliğiyle kabul edildi.

17/05/2021 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu ilgili maddeleri gereğince Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından verilen Emlak Rayiç Değeri Belgesi, İlan Reklam Kartı ve Suret Tasdik Harcı ücret tarifesini belirlenmesi oybirliğiyle kabul edildi.

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu ilgili maddeleri gereğince Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından verilen Emlak Rayiç Değeri Belgesi, İlan Reklam Kartı ve Suret Tasdik Harcı ücret tarifesini belirlenmesi oybirliğiyle kabul edildi.

02/08/2021 29 Ekim Mahallesi 719 ada batısında yapılması planlanan doğalgaz bölge istasyonuna yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği oybirliğiyle kabul edildi.

29 Ekim Mahallesi 719 ada batısında yapılması planlanan doğalgaz bölge istasyonuna yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği oybirliğiyle kabul edildi.

04/08/2020 29 Ekim Mahallesi 777. Sokak 701-702 ada kenarında bulunan (5326 m²) yeşil alana isim verilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

29 Ekim Mahallesi 777. Sokak 701-702 ada kenarında bulunan (5326 m²) yeşil alana isim verilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

02/08/2021 29 Ekim Mahallesi 817 Sokak 721 ada yanında bulunan (850 m²) yeşil alana isim verilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

29 Ekim Mahallesi 817 Sokak 721 ada yanında bulunan (850 m²) yeşil alana isim verilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

01/09/2021 29 Ekim Mahallesi Kıbrıs Caddesi 746 Sokak Kesişimi 1550 – 1534 adalar arasında bulunan (2554 m²) yeşil alana isim verilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

29 Ekim Mahallesi Kıbrıs Caddesi 746 Sokak Kesişimi 1550 – 1534 adalar arasında bulunan (2554 m²) yeşil alana isim verilmesi oybirliğiyle kabul edildi.