MECLİS GÜNDEMİ

Tarih Konu
03/03/2020 17:00 2020 – MART AYI MECLİS GÜNDEMİ

2020 – MART AYI MECLİS GÜNDEMİ

GÜNDEM
 
Açılış ve Yoklama.

 1. Geçen Toplantıya ait tutanak özeti.
 1. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün, Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki yönetmelikte değişiklik yapılması, İktisadi ve Sosyal Tesis İşletmesi adı altında Bütçe İçi İşletme Kurulması ile ilgili başkanlık yazısı.
 1. Ankara Sanayi Odası 1.Organize Sanayi Bölgesi bünyesinde faaliyet gösteren Ankara Sanayi Odası Sürekli Eğitim Merkezi(ASO-SEM) ile belediyemiz arasında istihdama yönelik kurslar açılmasına ilişkin işbirliği protokolü imzalanabilmesi için belediye başkanına yetki verilmesi ile ilgili başkanlık yazısı.
 1. Kamu yararı kararı verilen 224 adet parselin, belediyemiz tarafından Ankara Sanayi Odası 1. Organize

Sanayi bölgesi nam ve hesabına kamulaştırılmasına yönelik işlemlerin yürütülmesi için Belediye Encümenine ve bu konuda hazırlanacak protokollerde ise Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili başkanlık yazısı.

 1. Gökçek Mahallesi 1543 ada 1 parsel ve Gaziosmanpaşa Mahallesi 4613 ada 1 parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.
 1. Yenihisar Mahallesi ve çevresinin enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla 1087 ada kuzeyi park alanında 1 adet trafo yeri ayrılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.
 1. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünce 2020 yılında uygulanacak hizmet karşılığı ücret tarifesinin

belirlenmesi ile ilgili başkanlık yazısı.

 1. Yeniçimşit Mezarlığı ile Yeniçimşit Mahallesi arasındaki 39 hektar alana yönelik hazırlanan 1/1000

ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

 1. Çiçektepe Mahallesi mevcut yerleşim alanı içerisinde yapılaşma yapılmamasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 1. İlçemizde faaliyet gösteren, bilgisayar oyun salonlarından alınacak eğlence vergisi ücretinin belirlenmesiyle ile ilgili Hukuk ve Tarifeler Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu müşterek raporu.
 1. 29 Ekim Mahallesi Mevlana Caddesi 712 ada karşısında bulanan (2759 m²) yeşil alana isim verilmesi

ile ilgili İsimlendirme ve Muhtelif İşler Komisyonu raporu.

 1. Tarım alanlarında toprak analizi yapılmasının önemine yönelik üreticilerin bilinçlendirilmesi ve ürünlerin tüketiciye sağladığı faydaların değerlendirilmesi ile ilgili Tarım ve Hayvancılık Komisyonu ile Tüketici Hakları Komisyonu müşterek raporu.
 1. İlçemizde faaliyet gösteren Pastane esnafının olası sorunlarının değerlendirilmesi ve yapılabileceklerin belirlenmesi ile ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonu raporu.
 1. Belediyemize müracaat eden ihtiyaç sahibi vatandaşlara, 2019 yılında sunulan aşevi hizmetleri ve çeşitli yardımların, vatandaşlarımıza sağladığı pozitif katkıların değerlendirilmesi ile ilgili Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ve İnsan Hakları Komisyonu ile Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Komisyonu müşterek raporu.
 1. Belediyemiz tarafından gerçekleştirilen, ulusal ve uluslararası kuruluşlarca da ödüle layık görülen “sıfır atık” çalışmalarının; sürdürülebilir ve sağlıklı bir çevre bilinci oluşumuna sağladığı katkıların değerlendirilmesi ile ilgili Çevre Komisyonu ile Sağlık Komisyonu müşterek raporu.
 1. Öğrencilerin, hayallerine ufuklar aralamak, vizyon sahibi olmalarını sağlamak, işlevsel ve yönetimsel modeller aracılığı ile hayata farklı perspektiflerden bakmalarına olanak sağlamak maksadıyla düzenlenen “Gençlerle Baş başa” temalı etkinliklerin değerlendirilmesi ile ilgili Gençlik ve Spor Komisyonu ile Kültür ve Sosyal İşler Komisyonu müşterek raporu.
 1. Belediyemizce düzenlenen “Sağlık Beslenme ve Sağlıklı Hayat” temalı eğitim seminerinin halk sağlığı açısından önemi, yapılan ve yapılabilecek çalışmaların değerlendirilmesi ile ilgili Eğitim Komisyonu ile Halkla İlişkiler Komisyonu müşterek raporu.
 1. Sivil Toplum Kuruluşlarının, geçmişten günümüze yansıttığı birlikte çalışma kültürü ve toplumsal faydalara yönelik çalışmalarını desteklemek maksadıyla yapılabileceklerin belirlenmesi ile ilgili Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonu ile Tarih ve Turizm Komisyonu müşterek raporu.
 1. İlçemiz sınırları içerisinde bulunan marketlerde satılan gıda ürünlerindeki şüpheli ürünlerin ilgili birimlerce halk sağlığı göz önünde alınarak denetiminin yapılması ile ilgili Çevre Komisyonu ile Sağlık Komisyonu müşterek raporu.
 1. İlçemiz turizmine katkı sağlamak amacıyla ilçemizde bulunan tarihi ve turistik yerlerin korunması, restore edilmesi, tanıtılması için gerekli çalışmaların yapılması ile ilgili Tarih ve Turizm Komisyonu raporu.
04/06/2020 17:00 2020 – HAZİRAN AYI MECLİS GÜNDEMİ

2020 – HAZİRAN AYI MECLİS GÜNDEMİ

 

 

SİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

 

 

Belediye meclisimiz, 5393 sayılı Kanunun 21. maddesi gereğince, 08.06.2020 Pazartesi günü saat 17.00’da Sincan Belediyesi Kültür Evinde (Ahi Evran Mah. 185. Cd. No:1) bulunan toplantı salonunda HAZİRAN ayı olağan toplantısını başlatacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

 

                                                                                                                                                              Murat ERCAN

                                                                                                                                                             Belediye Başkanı

 

GÜNDEM

 Açılış ve Yoklama.

 1. Geçen Toplantıya ait tutanak özeti.
 1. Denetim Komisyonu raporunun okunması.
 1. Encümene üye seçimi ile ilgili başkanlık yazısı.
 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu oluşturulması ve üye seçimi ile ilgili başkanlık yazısı.
 1. 7244 Sayılı Yeni Koronavirüs (Covid- 19 ) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkındaki Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına dair kanun çerçevesinde belediyemiz mülkiyetinde ve tasarrufunda olan taşınmazlara ilişkin satış, ecrimisil ve kiralamadan kaynaklı bedellerin 19.03.2020 tarihinden itibaren, 3 ay süreyle ertelenmesi, ertelenen alacakların 3 eşit taksitle, gecikme zammı uygulanmadan ve faizsiz tahsil edilmesi ile ilgili başkanlık yazısı.
 1. Mülkiyeti belediyemize ait 570 adet taşınmazın satılabilmesi için encümene yetki verilmesi ile ilgili başkanlık yazısı.
 1. 3194 Sayılı İmar Kanunu ve 7143 Sayılı Kanunun 16. Maddesi ile eklenen geçici 16. Maddeye göre belediyemiz taşınmazlarının doğrudan satışının yapılabilmesi için encümene yetki verilmesi ile ilgili başkanlık yazısı.
 1. Metropol İmar Tesis Yönetimi Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Bilgi Teknolojileri İnsan Kaynakları Yönetimi Danışmanlık İnşaat Taahhüt Proje Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketin 21 Şubat 2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulunda Şirket sermayesinin artırılmasına karar verilmiştir. Artırım kararı gereği, Belediyemizin Şirketteki sermayesinin artırılıp artırılmayacağı ile ilgili başkanlık yazısı.
 1. 2019 Mali Yılı Kesin Hesabı ile ilgili başkanlık yazısı.
 1. Belediyemiz mülkiyetinde veya kullanımında bulunan Aşevi, Kafeterya, Engelsiz Yaşam Merkezi, Çocuk Gündüz Bakımevi tesislerinin işletilmesi konusunda faaliyet göstermek üzere “Sincan Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesis İşletmesi” adı altında Bütçe İçi İşletme Kurulması ile ilgili başkanlık yazısı.
 1. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünce tarafından 2020 yılında uygulanacak, Veteriner hizmetleri ücret tarifesi ile ilgili başkanlık yazısı.
 1. Akçaören Mahallesi Küme evleri No:82’de bulunan, 111 ada 138 parseldeki muhtelif miktarda Çam ve Selvi fidanlarının belediyemizce bedelsiz olarak alınması, Mustafa Kemal Mahallesi Kayı Caddesi 782-795-799-802 adalar arasında bulunan yeşil alana isim verilmesi ile ilgili başkanlık yazısı.
 1. Maraşal Çakmak Mahallesi 45 ada 25 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.
 1. Menderes Mahallesi 1466 ada 7 ve 8 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.
 1. Yenihisar Mahallesi ve çevresinin enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla 1087 ada kuzeyi park alanında1 adet trafo yeri ayrılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 1. Akşemsettin Mahallesi, Nato Benzinliği ve 209 ada yanında bulanan (3300 m²) yeşil alana isim verilmesi ile ilgili İsimlendirme ve Muhtelif İşler Komisyonu raporu.
 1. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince talep olması halinde isteyenlere verilecek meclis ihtisas komisyonu raporları maliyet bedelinin belirlenmesi ile ilgili Hukuk ve Tarifeler Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu müşterek raporu.
 1. Belediyemizce düzenlenen “Afet Bilinci” Farkındalık Eğitiminin, katılımcılara sağlamış katkıların değerlendirilmesi ile ilgili Çevre Komisyonu ile Sağlık Komisyonu müşterek raporu.
 1. Belediyemizce düzenlenen Kültür ve Sanat etkinliklerinde; Akıl ve adaleti, güzel ahlakı, edep ve hayası ile bilinen Sultan 2. Abdülhamid Han’ın hayatının anlatılmasının, vatandaşların tarih bilincine sağladığı katkıların değerlendirilmesi ile ilgili Tarih ve Turizm Komisyonu ile Eğitim Komisyonu müşterek raporu.
 1. Günümüzde birçok alanda kullanılan internet teknolojilerinin, toplumda aktif olarak kullanılması sonucunda, sosyal yaşama, özelliklere gençlere etkilerinin değerlendirilmesi ve yapılabileceklerin belirlenmesi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Komisyonu ile Gençlik ve Spor Komisyonu raporu.
 1. İlçemizde faaliyet gösteren sanayi sitesi esnafının, olası sorunlarına yönelik belediyemizce yapılabileceklerin belirlenmesi ile ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonu raporu.
 1. İlçemizde yaşayan vatandaşların “ürün güvenliği” konusunda bilinçlendirilmesi maksadı ile yapılabileceklerin değerlendirilmesi ile ilgili Tüketici Hakları Komisyonu ile Halkla İlişkiler Komisyonu müşterek raporu.
 1. Bezmialem Valide Sultan Hanımlar Konağı’nda sunulan hizmetlerin bölge halkına sağladığı katkılar değerlendirilmesi ile ilgili Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ve İnsan Hakları Komisyonu ile Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Komisyonu müşterek raporu.
 1. Yaz aylarının yaklaşması ile birlikte oluşabilecek kuraklık riski halinde, tarımsal alanlar üzerindeki olası etkisine yönelik Belediyemiz ve STK’lar aracılığı ile yapılabileceklerin değerlendirilmesi ile ilgili Tarım ve Hayvancılık Komisyonu ile Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonu müşterek raporu.
 1. 2019 Yılı Faaliyet Raporuyla ilgili başkanlık yazısı.