MECLİS GÜNDEMİ

Tarih Konu
25/11/2020 14:00 2020 – ARALIK AYI MECLİS GÜNDEMİ

2020 – ARALIK AYI MECLİS GÜNDEMİ

                                                                  SİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

 

Belediye meclisimiz, 5393 sayılı Kanunun 21. maddesi gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 01.12.2020 Salı günü saat 17.00’da Sincan Belediyesi Kültür Evi (Ahievran Mahallesi 185. Cadde No:1) toplantı salonunda ARALIK ayı toplantısını başlatacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

Murat ERCAN

Belediye Başkanı

GÜNDEM

Açılış ve Yoklama.

1- Geçen Toplantıya ait tutanak özeti.

2- Türkiye Belediyeler Birliğinden “Evsel Atıklardan Akıllı Çiftliğe” adlı proje kapsamında para desteğinin alınabilmesi için Türkiye Belediyeler Birliği ile protokol imzalama yetkisinin Belediye Başkanı Murat ERCAN’a verilmesine ile ilgili başkanlık yazısı.

3- Mülkiyeti Belediyemize ait Törekent Mahallesi 4596 ada 1 parselde (Törekent Mah. Ahmet Kabaklı Caddesi No:133) bulunan 2324,33 m² kapalı alanlı 2.bodrum, 1.bodrum, zemin, 1.kat, 2.kat, 3.kat ve 4.katın bulunduğu hizmet binasının İlçe Müftülüğünün “Yatılı Erkek Hafızlık Kur’an Kursu” faaliyetlerinde kullanılması şartı ile 5 yıl süre ile bedelsiz tahsis edilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi ile ilgili başkanlık yazısı.

4- Mülkiyeti Belediyemize ait Hürriyet Mahallesinde, tapu müdürlüğü sisteminde Temelli Mahallesi 697 ada 1 parselde kain, 25 Ocak 2007 tarih, 494 numaralı yapı ruhsatına sahip, “çatı aralı dubleks mesken” nitelikli, natamam durumda, 18 adet bağımsız bölümün satışının yapılabilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi ile ilgili başkanlık yazısı.

5-Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, 6.087,00 yüzölçümlü, “Küçük Sanayi Alanı” imar lejantlı, tapu kütüğünde Temelli Mahallesi 204 ada 1 parsel numarası ile kayıtlı, mülkiyeti Belediyemize ait olan taşınmazın satılabilmesi için Belediyemiz Encümenine yetki verilmesi ile ilgili başkanlık yazısı

6- Mülkiyeti Belediyemize ait 102113 ada 1 parselde bulunan 1.370,48 m² arsanın Diyanet İşleri Başkanlığı adına Sincan Müftülüğüne 20 (yirmi) yıl süre ile Cami ve Kur’an Kursu yapılması amacıyla tahsis edilmesi ve Hazine ile yapılacak trampa, takas işlemlerine tabi tutulabilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi ile ilgili başkanlık yazısı.

7- Mülkiyeti Belediyemize ait hisseli satışların hissedarlardan gelen talepler doğrultusunda; 3194 sayılı İmar Kanunun 17.maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun ilgili maddeleri kapsamında mülkiyeti Belediyemize ait hisseli taşınmazların 2021 yılı içinde satışının yapılabilmesi için Encümene yetki verilmesi ile ilgili başkanlık yazısı.

8- Tatlar, Polatlar ve Esenler Mahalleleri idari sınırları içerisindeki Polatlar KDGPA Uygulama İmar Planı kapsamında Yençok: SerbestYapılaşma Koşulu bulunan alanlara yükseklik belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.

9- Temelli/Malıköy ve çevresi ile Sincan Bağlantı Yoluna ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı sınırları içerisinde Yençok: Serbest yapılaşma koşullarında bulunan Konut Alanı Dışında Kalan Tüm Kullanımlara yükseklik belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.

10- Saraycık Mahallesinin bir kısmı ve Yeniçimşit Mahallesinde kalan, imar planında yençok:serbest yapılaşma koşullarında bulunan Donatı Alanlarına yükseklik belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.

11- Yenipeçenek ve Çiçektepe Mahalleleri Uygulama İmar Planı sınırları içerisinde Yençok: Serbest yapılaşma koşullarında bulunan konut alanı dışındaki alanlara yükseklik belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.

12- Müdürlüklerimizin tarafından kullanılmayacağı anlaşılan ödeneklerin ihtiyacı olan müdürlüklere aktarılması ile ilgili başkanlık yazısı.

13- Temizlik İşleri Müdürlüğünce yürütülen Kentsel Temizlik hizmetlerine ilave olarak, vatandaşlarımızın ve diğer ilgililerin isteği üzerine ifa edilen 2021 yılı ücretli hizmetler tarifesinin belirlenmesi, ilgili iş ve işlemlerin Temizlik İşleri Müdürlüğünce yapılması ile ilgili başkanlık yazısı.

14- Evlendirme Memurluğunca yürütülmekte olan Evlendirme işlemleri 2021 yılı Nikah ücret tarifesinin belirlenmesi ile ilgili başkanlık yazısı.

15- 2021 Yılında Uygulanacak İlan Reklam Vergisi, Eğlence Vergisi, İşgal Harcı ve İlan Reklam Kartı ile Emlak Rayiç Değeri Belgesi Ücret Tarifesinin belirlenmesi ile ilgili başkanlık yazısı.

16- 2021 Yılında Uygulanacak Kıymet Takdir bedelinin belirlenmesi ile ilgili başkanlık yazısı.

17- 2021 Yılında Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından uygulanacak hizmet karşılığı ücret tarifesinin belirlenmesi ile ilgili başkanlık yazısı.

18- Anayurt Mahallesi Hayvancılık Alanı Uygulama İmar Planı Yençok: Serbest yapılaşma koşulunda bulunan ‘Teknik Alt Yapı’ alanlarına yükseklik belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

19- İlçemiz sınırlarındaki seralarımızda bulunan 2021 yılı için vatandaşlarımıza satışı yapılacak bitkilerin ücretlerinin belirlenmesi, yıl içerisinde alınan bitkilerin piyasa rayiç fiyatlarına uygun olarak ücretlendirilebilmesi ve satışının yapılabilmesi ile ilgili Hukuk ve Tarifeler Komisyonu raporu.

20- Belediyemiz bünyesinde bulunan Lale tiyatro ve konferans salonunun, etkinliklerde kullanılması maksadıyla kiralanmasında alınacak ücretlerin belirlenmesi ile ilgili Hukuk ve Tarifeler Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu müşterek raporu.

21- Törekent Mahallesi 265-268-281 Sokak Arası 2177 ada karşısında bulunan (490 m²) yeşil alana isim verilmesi ile ilgili İsimlendirme ve Muhtelif İşler Komisyonu raporu.

22- Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket eden belediyemizin hayata geçirdiği “Yarım Elma” Hayır çarşısı projesinin toplumun dezavantajlı gruplarına sağlamış olduğu katkıların değerlendirilmesi ile ilgili Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ve İnsan Hakları Komisyonu ile Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Komisyonu müşterek raporu.

23- Belediyemizce düzenlenen Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında, dijital platformlar aracılığı ile sunulan resim kursunun, hobi ve becerilerini artırmak isteyenlere sağladığı pozitif katkıların değerlendirilmesi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Komisyonu ile Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek raporu.

24- Şehir Hayvanları, Tedavi, Besleme ve Rehabilite aracı ile şehrimizdeki candostlarımıza yaptığımız hizmetler ile vatandaşların hayvan sevgisinin önemi konusunda bilinçlendirilmesi maksadıyla yapılabilecek çalışmaların değerlendirilmesi ile ilgili Tarım ve Hayvancılık Komisyonu ile Eğitim Komisyonu müşterek raporu.

25- Sürdürülebilir kalkınma anlayışına dayalı, kentin yaşam kalitesini geliştiren, çevreye duyarlı ve sağlıklı yaşam programlarının desteklenmesine yönelik yapılabileceklerin belirlenmesi ile ilgili Çevre Komisyonu ile Sağlık Komisyonu müşterek raporu.

26- İlçemizde faaliyet gösteren, çiğ köfte satışı yapan işyerlerinde artış olduğu, bu işyerlerinin denetlenerek, sağlıklı ürünler satışı konusunda yapılabileceklerin belirlenmesi ile ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonu raporu.

27- Tüketicinin korunmasında rol alan aktörlerden olan STK’ların, çalışma alanları konusunda vatandaşların bilgilendirilmesine yönelik yaptığı çalışmaların değerlendirilmesi ile ilgili Tüketici Hakları Komisyonu ile Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonu müşterek raporu.

28- İlçemizde yapımı devam eden Ankara’nın en büyük Kültür ve Kongre merkezinin ilçemiz turizmine ve halkımızın sosyal aktivitelerine sağlayacağı katkıların değerlendirilmesi ile ilgili Tarih ve Turizm Komisyonu ile Halkla İlişkiler Komisyonu müşterek raporu.

28/10/2020 13:00 2020 – KASIM AYI MECLİS GÜNDEMİ

2020 – KASIM AYI MECLİS GÜNDEMİ

SİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

                        Belediye meclisimiz, 5393 sayılı Kanunun 21. maddesi gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 02.11.2020 Pazartesi günü saat 17.00’da Sincan Belediyesi Kültür Evi (Ahievran Mahallesi 185. Cadde No:1) toplantı salonunda KASIM ayı toplantısını başlatacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

Murat ERCAN
Belediye Başkanı

GÜNDEM
Açılış ve Yoklama.

1.Geçen Toplantıya ait tutanak özeti.

2.T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 2020 Yılı Yatırım Programının “Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Destek Projesi” ödeneğinden belediyemizce yapımı devam eden “Sincan Belediyesi Kültür Merkezi” inşaatı işinin tamamlanması için 3.000.000,00-TL ödeneğin Şartlı bağışları kabul edilmesi ile ilgili başkanlık yazısı.

3.Mülkiyeti Belediyemize ait, Tapu kayıtlarında Sincan Mahallesi, 4590 ada, 3 parsel no’lu 10.158,00 m² yüzölçümlü taşınmazın 125,42 m²’lik kısmının 150.504,00-TL bedelle 2942 sayılı Kanunu’nun 30’uncu maddesi hükümleri gereğince Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü’ne devri için Belediye Encümenine yetki verilmesi ile ilgili başkanlık yazısı.

4.Yenikayı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2.000,00 m² yüzölçümlü, mülkiyeti Belediyemize ait olan 13 ada 2 parsel numaralı, “Sosyal ve İdari Tesis Alanı” lejantlı taşınmazın imar planına uygun olarak kullanılması şartı ile 5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesi (e) Fıkrası ve 2886 Sayılı Kanun hükümleri gereğince satılabilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi ile ilgili başkanlık yazısı.

5.Mülkiyeti TCDD’ye ait Polatlar Mahallesi 110 ada 298 parselin 7.185,00 m²’lik kısmının 5 yıllığına yıllık 7.200,00 TL (yedibinikiyüztürklirası) bedel ile kiralanması ve Sincan Belediyesi ile TCDD arasında protokol imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili başkanlık yazısı.

6.İlçemiz sınırlarındaki seralarımızda bulunan 2021 yılı için vatandaşlarımıza satışı yapılacak bitkilerin ücretlerinin belirlenmesi, yıl içerisinde alınan bitkilerin piyasa rayiç fiyatlarına uygun olarak ücretlendirilebilmesi ve satışının yapılabilmesi ile ilgili başkanlık yazısı.

7.Yeni Cimşit Mahallesi 101605 ada 1 parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.

8.Seyirce Çiftliği Uygulama İmar Planı sınırları içerisinde Yençok: Serbest yapılaşma koşullarında bulunan Merkez, Ticaret ve Kentsel Servis Alanlarına yükseklik belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.

9.Alcı Mahallesi, Temelli (Alcı) Gecekondu Önleme Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında Yençok: Serbest Yapılaşma Koşulu bulunan alanlara yükseklik belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.

10.Anayurt Mahallesi Hayvancılık Alanı Uygulama İmar Planı Yençok: Serbest yapılaşma koşulunda bulunan ‘Teknik Alt Yapı’ alanlarına yükseklik belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.

11.Yeni Peçenek Mahallesi sınırları içerisinde “Yenipeçenek Mahallesi Köyiçi ve Gelişim Alanı”na yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.

12.Gazi Osman Paşa Mahallesi 4572 Ada 2 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.

13.Mustafa Kemal Mahallesi 1607 ada 2 ve 3 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.

14.Mustafa Kemal Mahallesi 1609 ada 1 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.

15.Sincan-Merkez Ayaş yolu güneyinde kalan imar planında Yençok: Serbest yapılaşma koşullarında bulunan Sosyal Donatı alanlarına yükseklik belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

16.İlçemizde faaliyet gösteren esnaflara verilen, esnaf kontrol defteri ücretinin belirlenmesi ile ilgili Hukuk ve Tarifeler Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu müşterek raporu.

17.Ahi Evran Mah. 185.Cadde, 4056 Ada yanında bulunan (962 m²) yeşil alana isim verilmesi ile ilgili İsimlendirme ve Muhtelif İşler Komisyonu raporu.

18.Belediyemizce düzenlenen, “Her güne bir sayfa, her sayfaya bir öykü sığar” temalı öykü yarışmasının, gençlerin sosya- kültürel ve kişisel gelişimlerine sağladığı katkıların değerlendirilmesi ile ilgili Gençlik ve Spor Komisyonu ile Kültür ve Sosyal İşler Komisyonu müşterek raporu.

19.Ülkemizde üretilen yerli malların satışı ve kullanımının teşvik edilmesi maksadıyla yapılabileceklerin değerlendirilmesi ile ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonu raporu.

20.Yaşadığımız çevrenin korunmasında, bireyin rolünün önemi hususunda vatandaşların bilinçlendirilmesi yönelik belediyemizce yapılabileceklerin belirlenmesi ile ilgili Çevre Komisyonu ile Sağlık Komisyonu müşterek raporu.

21.GOP Mahallesinde kurulan semt pazarının gününün değişmesi sonucunda pazar esnafının az sayıda tezgah açması ile ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonu raporu.

22.Pandemi sürecinde en fazla etkilenen esnaf arasında yer alan kıraathane esnafının olası sorunları ile ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonu raporu.

23.Belirli gün ve haftalarda belediyemizce yapılan programlar ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Komisyonu raporu.

29/07/2021 09:00 2021 – AĞUSTOS AYI MECLİS GÜNDEMİ

2021 – AĞUSTOS AYI MECLİS GÜNDEMİ

 

SİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

 

                    Belediye meclisimiz, 5393 sayılı Kanunun 21. maddesi gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 02.08.2021 Pazartesi günü saat 17.00’da Sincan Belediyesi Kültür Evi (Ahievran Mahallesi 185. Cadde No:1) toplantı salonunda AĞUSTOS ayı olağan toplantısını başlatacaktır.

                          Kamuoyuna duyurulur.

Murat ERCAN

Belediye Başkanı

 

GÜNDEM

 Açılış ve Yoklama.

 1. Geçen Toplantıya ait tutanak özeti.
 2. Osmanlı Mahallesi sınırları içerisinde “Osmanlı, Ertuğrul Gazi ve Saraycık Mahalleleri Yol Bağlantısına (Hürriyet Caddesi) İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.
 3. Ahievran Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 185. Caddenin Bahçe Sokak ile Sanayi Caddesi arasında kalan kısmının (Sincan Belediyesi Kültür Evi ile Sincan Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi Arası) trafiğe kapatılarak yayalaştırılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.
 4. Mustafa Kemal Mahallesi, 598 ada 1 parsele ilişkin, Ankara Valiliği Milli Eğitim Müdürlüğü’nün talepler doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.
 5. Malıköy Mahallesindeki 9 ve 10 Adalar Arasında Bulunan Park Alanında ”Doğalgaz Regülatör Alanı” ayrılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.
 6. 29 Ekim Mahallesi 719 ada batısında yapılması planlanan doğalgaz bölge istasyonuna yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.
 7. Mustafa Kemal Mahallesi 106 ada 1 parselin kuzeyinde yapılması planlanan doğalgaz bölge istasyonuna yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.
 8. Tandoğan Mahallesi 154 Ada 1 Parsel numaralı taşınmaza (15 Temmuz Şehitler Cami) yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.
 9. Mustafa Kemal Mahallesi 1607 ada 2 ve 3 no.lu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.
 10. Malıköy Mahallesi 272 ada 1 parsel ve 273 ada 1 parsel numaralı taşınmazlara yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 11. 29 Ekim Mahallesi 817 Sokak 721 ada yanında bulunan (850 m²) yeşil alana isim verilmesi ile ilgili İsimlendirme ve Muhtelif İşler Komisyonu raporu.
 12. İlçemizde faaliyet gösteren esnaflara verilen esnaf kontrol defteri ücretinin belirlenmesi ile ilgili Hukuk ve Tarifeler Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu müşterek raporu.
 13. İlçemizin sosyo-kültürel gelişiminde, gençlerin etkisinin değerlendirilmesi ve yapılabileceklerin belirlenmesi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Komisyonu ile Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek raporu.
 14. İlçemizde kadınlara, engellilere ve yaşlılara yönelik yapılan ve yapılabilecek faaliyetlerinin değerlendirilmesi ile ilgili Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ve İnsan Hakları Komisyonu ile Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Komisyonu müşterek raporu.
 15. Bu yıl Kurban Bayramında, belediyemizce vatandaşlarımıza sunulacak hizmetlerin değerlendirilmesi ve yapılabileceklerin belirlenmesi ile ilgili Tüketici Hakları Komisyonu ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonu müşterek raporu.
 16. İlçemizde öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik, belediyemizce yapılan ve yapılabilecek desteklemelerin değerlendirilmesi ile ilgili Eğitim Komisyonu ile Halkla İlişkiler Komisyonu müşterek raporu.
 17. Kültürel zenginliğimizin bir parçası olan, unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarımızın devam ettirilmesine yönelik belediyemizce yapılabileceklerin değerlendirilmesi ile ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonu ile Tarih ve Turizm Komisyonu müşterek raporu.
 18. İlçemizde faaliyet gösteren Dayanışma ve Yardımlaşma Denekleri ile yapılan yapılacak istişarelerin önemi ve belediyemizce yapılabileceklerin değerlendirilmesi ile ilgili Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonu raporu.
 19. Toplumsal yaşamda önemli mekanlardan olan yeşil alanların bakımı ve korunmasına yönelik belediyemizce yapılan ve yapılabilecek çalışmaların değerlendirilmesi ile ilgili Çevre Komisyonu ile Sağlık Komisyonu müşterek raporu.

 

27/08/2021 09:00 2021 – EYLÜL AYI MECLİS GÜNDEMİ

2021 – EYLÜL AYI MECLİS GÜNDEMİ

 

SİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

 

 

                   Belediye meclisimiz, 5393 sayılı Kanunun 21. maddesi gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 01.09.2021 Çarşamba günü saat 17.00’da Sincan Belediyesi Kültür Evi (Ahievran Mahallesi 185. Cadde No:1) toplantı salonunda EYLÜL ayı olağan toplantısını başlatacaktır.

                  Kamuoyuna duyurulur.

Murat ERCAN

Belediye Başkanı

 

GÜNDEM

Açılış ve Yoklama.

 1. Geçen Toplantıya ait tutanak özeti.
 2. Koordinatları ve sınırları belirlenen alanların, Polatlar Mahallesi, İlave Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı olarak ilan edilmesi ile ilgili başkanlık yazısı.
 3. Yeniçimşit Mahallesi 100111 Ada 1 Parsele yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.
 4. (OSB) – Yenikent -Kazan Soda Tesisleri arasındaki Demiryolu hattının, Maliye Hazinesi adına kayıtlı Askeri Alanı ile çakışması nedeni ile hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.
 5. Alcı Mahallesindeki Uygulama İmar Planı kapsamında Yençok:Serbest Yapılaşma koşulundaki alanlara yükseklik belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.
 6. Törekent Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve mülkiyeti Belediyemize ait olan 102120 Ada 1 Parsele yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.
 7. Ahievran Mahallesi sınırları içerisinde, Tuğla Ocakları Mevkii güneyinde TCDD Sincan Batı demiryolu güzergahının imar adalarının ve imar yollarının bozması nedeniyle, söz konusu alana yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu ile ilgili başkanlık yazısı.
 8. Ertuğrulgazi Mahallesi 100625 Ada 1 Parsele yönelik hazırlanan  1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.
 9. İlçemiz Ayaş Yolu kuzeyinde, Gölyazısı Mevkiinde, Kentsel Servis Alanları imar planı notlarında Yençok: Serbest ifadesinin değiştirilmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ilgili başkanlık yazısı.
 10. Mustafa Kemal Mahallesi 622 ada 10 parsele yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.
 11. Tandoğan Mahallesi 717 Ada 3 Parsel numaralı taşınmazın TCDD mülkiyetinde bulunan 413 Ada 1 Parsel numaralı taşınmaz ile mükerrerlik oluşturması nedeniyle inşaat izni verilmediği, talep kapsamında İlçemiz 717 Numaralı İmar Adası ile TCDD mülkiyetinde bulunan taşınmazın mükerrerliğini kaldırmak amacıyla hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.
 12. Yunusemre Mahallesi 1762 ada güneyi park alanından emniyet mesafesi dahil 20×10=200 metrekare alanın trafo dağıtım merkezi olarak ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.
 13. Cumhuriyet Mahallesi 31 adanın güneyindeki park alanına bitişik otopark alanından emniyet mesafesi dahil 5×10=50 metrekare alanın trafo yeri olarak ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.
 14. Gökçek Mahallesi 2182 ada kuzeyi park alanından emniyet mesafesi dahil 5×8=40 metrekare alanın trafo yeri olarak ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.
 15. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları hakkındaki yönetmelikte değişiklik yapılması ile ilgili başkanlık yazısı.
 16. Mustafa Kemal Mahallesi, 598 ada 1 parsele ilişkin, Ankara Valiliği Milli Eğitim Müdürlüğü’nün talepler doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 17. 29 Ekim Mahallesi Kıbrıs Caddesi 746 Sokak Kesişimi 1550 – 1534 adalar arasında bulunan (2554 m²) yeşil alana isim verilmesi ile ilgili İsimlendirme ve Muhtelif İşler Komisyonu raporu.
 18. Belediyemiz bünyesinde bulunan Lale tiyatro ve konferans salonunun, etkinliklerde kullanılması maksadıyla kiralanmasında alınacak ücretlerin belirlenmesi ile ilgili Hukuk ve Tarifeler Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu müşterek raporu.
 19. Bedensel engellilerin spor aktivitelerine katılarak daha fazla sosyalleşmelerine yönelik belediyemizce yapılabileceklerin değerlendirilmesi ile ilgili Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Komisyonu ile Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ve İnsan Hakları Komisyonu müşterek raporu.
 20. İlçemizde faaliyet gösteren STK’ların problemlere ve projelere yönelik yaptığı çalışmalar ile sağladığı yararların değerlendirilmesi ile ilgili Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonu ile Halkla İlişkiler Komisyonu müşterek raporu.
 21. Çevre kültürünün; halk sağlığına ve toplum mozaiğine etkileri hususunda yapılabileceklerin belirlenmesi ile ilgili Çevre Komisyonu ile Sağlık Komisyonu müşterek raporu.
 22. Tarımda verimi etkileyen faktörlere yönelik üreticilerin bilinçlendirilmesi ve tüketime yansıması hususunda yapılabileceklerin değerlendirilmesi ile ilgili Tarım ve Hayvancılık Komisyonu ile Tüketici Hakları Komisyonu müşterek raporu.
 23. İlçemizde faaliyet gösteren işyerlerinde, işyeri kazalarının önlenmesine yönelik belediyemizce yapılabileceklerin değerlendirilmesi ile ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonu ile Eğitim Komisyonu müşterek raporu.
 24. Çocukların ve gençlerin fiziksel, zihinsel, ruhsal ve ahlaki gelişiminin olumsuz etkilenmemesine yönelik ailelerin bilinçlendirilmesi maksadıyla yapılabileceklerin değerlendirilmesi ile ilgili Gençlik ve Spor Komisyonu ile Kültür ve Sosyal İşler Komisyonu müşterek raporu.
 25. Turizmin ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri, konusunda vatandaşların bilinçlendirilmesi maksadıyla yapılabileceklerin değerlendirilmesi ile ilgili Tarih ve Turizm Komisyonu raporu.
 26. FMF (Ailevi Akdeniz Ateşi) hastalığı konusunda sosyal farkındalığın artırılmasına yönelik belediyemizce yapılabileceklerin değerlendirilmesi ile ilgili Sağlık Komisyonu raporu.

 

28/05/2021 14:00 2021 – HAZİRAN AYI MECLİS GÜNDEMİ

2021 – HAZİRAN AYI MECLİS GÜNDEMİ

 

SİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

 

 

             Belediye meclisimiz, 5393 sayılı Kanunun 21. maddesi gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 01.06.2021 Salı günü saat 17.00’da Sincan Belediyesi Kültür Evi (Ahievran Mahallesi 185. Cadde No:1) toplantı salonunda HAZİRAN ayı olağan toplantısını başlatacaktır.

                 Kamuoyuna duyurulur.

                                                                                                                       Murat ERCAN

                                                                                                                      Belediye Başkanı

GÜNDEM

 Açılış ve Yoklama.

 1. Geçen Toplantıya ait tutanak özeti
 2. Kent Konseyi Yönetmeliği  gereğince, İlçemizde faaliyet gösteren il hemşehri dernekleri ile diğer sivil toplum kuruluşlarına, belediyemiz tarafından yer tahsis edilmesi, tahsisle ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün yetkilendirilmesi konulu başkanlık yazısı.
 3. Menderes mahallesi 761 – 779 sokak 678-684-689-428-429 adalar kenarı 20.056 m² park alanına Şehit Nurettin ÜNER isminin verilmesi ile ilgili başkanlık yazısı.
 4. Yenipeçenek Mahallesi 1/1000 Ölçekli onaylı Revizyon+Uygulama İmar Planına askı süresinde yapılan itirazlar ile ilgili başkanlık yazısı.
 5. Sincan ilçesi, bölge kat nizamı planlı alanlarda, yol boyu ticaret olarak teşekkül ettiği belirlenen cadde ve sokakların, Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin 19/f maddesi gereğince görüşülmesi ile ilgili başkanlık yazısı.
 6. Ahievran Mahallesi 102094 Ada 1 Parsel üzerinde yapımı devam etmekte olan Kongre ve Kültür Merkezinin enerji ihtiyacının karşılanabilmesi için trafo yeri ayrılması için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.
 7. Yunusemre Mahallesi 1749 adanın batısında kalan otopark alanında 1 adet trafo yeri (5mx8m boyutlarında) ayrılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.
 8. İlçemiz sınırları içerisinde, uygulama imar planlı alanlardaki 1+1 konutların durumunun incelenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 9. Mustafa Kemal Mahallesi (Yenikent-İmar Tapulamalı) 784 ada 10 no.lu parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 10. Covid-19 salgını nedeniyle ekonomik anlamda zarar gören esnaf, sanatkar, çiftçi ve diğer işletmelere nakdi yardım ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonu müşterek raporu.
 11. İsrail’in dost ve kardeş Filistin halkına yaptığı, zalimce katliamlar neticesinde yüzlerce kardeşlerimiz şehit olmuş, yaralanmış ve zarara uğramışlardır. Belediyemizce Filistinli kardeşlerimize yapılabilecek yardımlar ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.
 12. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince talep olması halinde isteyenlere verilecek meclis ihtisas komisyonu raporları maliyet bedelinin belirlenmesi ile ilgili Hukuk ve Tarifeler Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu müşterek raporu.
 13. Pınarbaşı Mahallesi Nihal Sokak ile 428 Sokak köşesinde bulunan (708 m²) yeşil alana isim verilmesi ile ilgili İsimlendirme ve Muhtelif İşler Komisyonu raporu.
 14. İlçemizde faaliyet gösteren, saat satışı ve tamiri yapan esnafın olası sorunlarının değerlendirilmesi ve belediyemizce yapılabileceklerin belirlenmesi ile ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonu raporu.
 15. Küreselleşme ile birlikte internetin, gençlik ve kültür üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi ve yapılabileceklerin belirlenmesi ile ilgili Gençlik ve Spor Komisyonu ile Kültür ve Sosyal İşler Komisyonu müşterek raporu.
 16. Kentleşme ve çevre sağlığı ile ilgili vatandaşların bilinçlendirilmesine yönelik yapılabilecek çalışmaların belirlenmesi ile ilgili Çevre Komisyonu ile Sağlık Komisyonu müşterek raporu.

24/02/2020 15:05 2021 – MART AYI MECLİS GÜNDEMİ

2021 – MART AYI MECLİS GÜNDEMİ

 

SİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

 

 

                  Belediye meclisimiz, 5393 sayılı Kanunun 21. maddesi gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 01.03.2021 Pazartesi günü saat 15.30’da Sincan Belediyesi Kültür Evi (Ahievran Mahallesi 185. Cadde No:1) toplantı salonunda MART ayı olağan toplantısını başlatacaktır.

                   Kamuoyuna duyurulur.

 

                                                                                                                       Murat ERCAN

                                                                                                                      Belediye Başkanı

 

GÜNDEM

 Açılış ve Yoklama.

 1. Geçen Toplantıya ait tutanak özeti.
 2. Belediyemiz bünyesinde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi iş birliğinde konservatuar bölümü açılması planlanmaktadır. Konservatuar açılmasına ilişkin Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile belediyemiz arasında iş birliği protokolünün imzalanabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili başkanlık yazısı.
 3. Sincan İlçesi Ayaş Yolu Kuzeyinde Kalan Donatı Alanlarına Kat Yüksekliği Belirlenmesine yönelik Ankara Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanan plan değişikliğine, askı süreci içerisinde Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünce yapılan itiraz ile ilgili Sincan İlçesi Yunus Emre Mahallesi 1747 ada 1 parsel üzerine yapılması düşünülen Sağlık Tesisinin 5 kat olarak ihale edildiğinden bahisle kat yüksekliğinin 5 kat olarak düzeltilmesine yönelik başkanlık yazısı
 4. Sincan İlçesi, Temelli Bölgesine ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları sınırları içerisinde Yençok: Serbest yapılaşma koşullarında bulunan ”Tüm Kullanımlara” yükseklik belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.
 5. Sincan İlçesi, Alcı Mahallesi Gecekondu Önleme Bölgesinde bulunan 296 ada 9 parsel numaralı taşınmazda Ayrık Nizam olması durumunda hem Bitişik Nizam olan diğer evlerle uyum bozukluğu, hem de evlerin küçülecek olması bildirilerek haksızlığa yol açacağı belirtilmiş olup, taşınmazın bulunduğu bölgede yapı nizamı belirtilmeyen alanlara yapı nizamının belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.
 6. Temelli/Yenihisar (Tapulama Alagöz) Mahallesi 308 ada 12 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına Plan Notu İlavesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.
 7. Sincan İlçesi, Yenikent/Mustafa Kemal Mahallesi 954 ada 1 no.lu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.
 8. Belediyemiz Sivil Savunma Yönetmeliğinde değişiklik yapılması ile ilgili başkanlık yazısı.
 9. Menderes Mahallesi (Yenikent-İmar Tapulamalı) 663 ada 1 numaralı parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 10. Belediyemiz bünyesinde bulunan sahne aracının, belediyemiz programları dışında uygun olduğu zamanlarda, Sivil Toplum Kuruluşlarının talebi halinde kiralanmasında uygulanacak tarifenin belirlenmesi ile ilgili Hukuk ve Tarifeler Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu müşterek raporu.
 11. Ahi Evran Mah. Dikbayır Sokak, Tepecik Sokak Arası 4071 ada yanında bulunan (490 m²) yeşil alana isim verilmesi ile ilgili İsimlendirme ve Muhtelif İşler Komisyonu raporu.
 12. Kentleşme ve çevre sağlığı konusunda vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi maksadıyla, belediyemizce yapılabileceklerin değerlendirilmesi ilgili Çevre Komisyonu ile Sağlık Komisyonu müşterek raporu.
 13. Yerel kültürün korunması, geliştirilmesinde; vatandaşların ve STK’ların etkisi ile, belediyemizce yapılabileceklerin değerlendirilmesi ile ilgili Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonu ile Halkla İlişkiler Komisyonu müşterek raporu.
 14. Medya platformlarının, sosyokültürel yapı ve gençler üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi, belediyemizce yapılabileceklerin belirlenmesi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Komisyonu ile Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek raporu.
 15. Ahilik kültürünün özelliklerini ve felsefesini yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak için yapılabileceklerin belirlenmesi ile ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonu ile Tarih ve Turizm Komisyonu müşterek
 16. Tarımsal ve hayvansal ürünlerin sağlıklı koşullarda üretilmesi ve ambalajın önemi konusunda vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi için belediyemizce yapılabileceklerin belirlenmesi ile ilgili Tarım ve Hayvancılık Komisyonu ile Tüketici Hakları Komisyonu ile müşterek raporu.
 17. Belediyemiz bünyesinde oluşturulan Çözüm Merkezi’nin vatandaşlarımıza sağladığı yararların değerlendirilmesi ile ilgili Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ve İnsan Hakları Komisyonu raporu.
 18. Engelli aile bireyi bulunan ailelere yönelik aile eğitim programları düzenlenmesi konusunda belediyemizce yapılabileceklerin değerlendirilmesi ile ilgili Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Komisyonu ile Eğitim Komisyonu müşterek raporu.
 19. Sincan’da bulunan sürücü kursları esnafımızın pist alanları gibi sorunlarının araştırılarak çözümü adına yapılabileceklerin belirlenmesi ile ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonu raporu.
 20. Engelli Bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak adına kullanmış oldukları tekerlekli sandalye gibi araçların belediyemizce ücretsiz olarak bakım ve onarımı yapılması ile Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Komisyonu raporu.

29/04/2021 13:00 2021 – MAYIS AYI MECLİS GÜNDEMİ

2021 – MAYIS AYI MECLİS GÜNDEMİ

 SİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

 

 

Belediye meclisimiz, 5393 sayılı Kanunun 21. maddesi gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 17.05.2021 Pazartesi günü saat 17.00’da Sincan Belediyesi Kültür Evi (Ahievran Mahallesi 185. Cadde No:1) toplantı salonunda MAYIS ayı olağan toplantısını başlatacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

 

Murat ERCAN

Belediye Başkanı

GÜNDEM

 Açılış ve Yoklama.

 1. Geçen Toplantıya ait tutanak özeti
 2. 2020 Mali Yılı Kesin Hesabı ile ilgili başkanlık yazısı.
 3. Milli Eğitim Bakanlığına, Belediyemiz mülkiyetinde bulunan taşınmazın kamu yatırımlarının aksamaması amacıyla 2 yıllığına geçici tahsis işlemine ilişkin belediye encümenine yetki verilmesi ile ilgili başkanlık yazısı.
 4. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, bedeli karşılanarak alınması planlanan 1 (bir) adet sıkıştırmalı çöp kamyonu ile 1 (bir) adet arazözün satın alınabilmesi ve satın alma işlemleri tamamlandığında 2021 Mali Yılı Bütçesinin (T-1) Cetveline işlenmesi ile ilgili başkanlık yazısı.
 5. Akçaören Mahallesi, Çoğlu Mahallesi, Menderes Mahallesi ve 29 Ekim Mahallesi Muhtelif Parsellerine ait Ayaş Yolu Doğusu (Doğuyaka) 1/1000 Ölçekli İlave + Revizyon Uygulama İmar Planına yönelik itirazlar ile ilgili başkanlık yazısı.
 6. Çiçektepe Mahallesi 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planına askı sürecinde yapılan itirazlar ile ilgili başkanlık yazısı.
 7. Beyobası Mahallesi sınırları içerisinde Beyobası Kırsal Gelişme Alanına İlişkin 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı ile ilgili başkanlık yazısı.
 8. Plevne Mahallesi, 47602 ada 1 parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.
 9. Ertuğrulgazi Mahallesi 102791 Ada 1 Parsel numaralı taşınmaza yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.
 10. Fatih Mahallesi, 102107 Ada 3 Parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.
 11. Fatih Mahallesi 101946 Ada 1 Parsel üzerinde yapımı devam etmekte olan Çok Amaçlı Salon ve Kültür Merkezinin enerji ihtiyacının karşılanabilmesi için trafo yeri ayrılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.
 12. Mülkiyeti Belediyemize ait olan İstiklal Mahallesi 101529 ada 1 parsel numaralı taşınmaza yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.
 13. Mustafa Kemal Mahallesi (Yenikent-İmar Tapulamalı) 784 ada 10 no.lu parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı
 14. Sincan İlçesi Yenikent Bölgesi Ticaret Alanı kullanımında kalan ve bina yüksekliği belirlenmemiş alanlarda yükseklik belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 15. 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu ilgili maddeleri gereğince Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından verilen Emlak Rayiç Değeri Belgesi, İlan Reklam Kartı ve Suret Tasdik Harcı ücret tarifesini belirlenmesi ile ilgili Hukuk ve Tarifeler Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu müşterek raporu.
 16. Ahi Evran Mah. 185.Cad. Bahçe Sokak Köşesi 4075 Ada (Muhtarlık arkası) (597 m²) yeşil alana isim verilmesi ile ilgili İsimlendirme ve Muhtelif İşler Komisyonu raporu.
 17. Gençlerin toplumsal ve sosyal duyarlılığının artırılmasına yönelik belediyemizce yapılabileceklerin değerlendirilmesi ile ilgili Gençlik ve Spor Komisyonu ile Kültür ve Sosyal İşler Komisyonu müşterek raporu.
 18. Kentlerde yaşayan vatandaşların haklarının, insan hakları içerisindeki yeri ve önemi kapsamında belediyemizce yapılabileceklerin belirlenmesi ile ilgili Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ve İnsan Hakları Komisyonu ile Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Komisyonu müşterek raporu
 19. Bahçe düzenlemesi ve peyzaj işleri yapan firmaların olası sorunlarının incelenmesi, araştırılması ve yapılabileceklerin belirlenmesi ile ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonu raporu.
 20. Bölgemizde yaşayan vatandaşların, “suyun verimli kullanılması için dikkat edilmesi gereken hususlar ” hakkında bilgilendirilmesi maksadıyla belediyemizce yapılabileceklerin değerlendirilmesi ile ilgili Tüketici Hakları Komisyonu ile Halkla İlişkiler Komisyonu müşterek raporu
 21. Meyve zararlıları ile mücadelede, Biyoteknik yöntemlerin kullanılması hakkında çiftçilerin bilinçlendirilmesi maksadıyla yapılabileceklerin belirlenmesi ile ilgili Tarım ve Hayvancılık Komisyonu ile Eğitim Komisyonu müşterek
 22. Belediyemiz ile Ankaralılar Derneği (AHİD) arasında karşılıklı işbirliğinin geliştirilip güçlendirilmesi maksadıyla yapılabileceklerin değerlendirilmesi ile ilgili Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonu raporu.
 23. Milli Kültürün önemi konusunda vatandaşların bilinçlendirilmesi maksadıyla belediyemizce yapılabileceklerin belirlenmesi ile ilgili Tarih ve Turizm Komisyonu
 24. Bütün canlıların ortak varlığı olan çevrenin, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda korunması amacı ile belediyemizce yapılabileceklerin değerlendirilmesi ile ilgili Çevre Komisyonu ile Sağlık Komisyonu müşterek raporu.

 

26/03/2021 12:00 2021 – NİSAN AYI MECLİS GÜNDEMİ

2021 – NİSAN AYI MECLİS GÜNDEMİ

SİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

 

 

              Belediye meclisimiz, 5393 sayılı Kanunun 21. maddesi gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 01.04.2021 Perşembe günü saat 17.00’da Sincan Belediyesi Kültür Evi (Ahievran Mahallesi 185. Cadde No:1) toplantı salonunda NİSAN  ayı olağan toplantısını başlatacaktır.

                      Kamuoyuna duyurulur.

 

                                                                                                                       Murat ERCAN

                                                                                                                      Belediye Başkanı

GÜNDEM

 Açılış ve Yoklama.

 1. Geçen Toplantıya ait tutanak özeti
 1. Denetim Komisyonu raporunun okunması.
 1. Meclis başkan vekili seçimi ile ilgili başkanlık yazısı.
 1. Katip üye seçimi ile ilgili başkanlık yazısı.
 1. Encümene üye seçimi ile ilgili başkanlık yazısı.
 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu oluşturulması ve üye seçimi ile ilgili başkanlık yazısı.
 1. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik çerçevesince hazırlanmış olan kadro değişikliği iptal ihdası (Memur) cetvelleri ile ilgili başkanlık yazısı.
 1. Tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılması ve ödenecek ücretin belirlenmesi ile ilgili başkanlık yazısı.
 1. Mustafa Kemal Mahallesi sınırları içerisinde bulunan “Konut Alanı” imar lejantlı, tapu kütüğünde Yenikent-İmar Mahallesi 492,00 m² yüzölçümlü 1200 ada 1 no.lu parsel ve 492,00 m² yüzölçümlü 1200 ada 2 no.lu parsel ile “KDKÇA” imar lejantlı, tapu kütüğünde Temelli/Türkobası Mahallesi 4259,00 m² yüzölçümlü 102328 ada 3 parsel numarası ile kayıtlı, mülkiyeti Belediyemize ait olan taşınmazların satılabilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi ile ilgili başkanlık yazısı.
 1. Milli Eğitim Bakanlığına, Belediyemiz mülkiyetindeki ilgili taşınmazların kamu yatırılmalarının aksatılmaması amacıyla 2 yıllığına geçici tahsis işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesi ile ilgili başkanlık yazısı.
 1. Sincan İlçesi Yenikent Bölgesi Ticaret Alanı kullanımında kalan ve bina yüksekliği belirlenmemiş alanlarda yükseklik belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.
 1. İlçemiz Yenikent Bölgesi onaylı imar planlarında Yençok:Serbest yapılaşma koşuluna yönelik plan notunun revizyonuna ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.
 1. İncirlik Mahallesi 100829 ada 1,2,3 ve 4 no.lu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.
 1. Temelli/Yenihisar (Tapulama Alagöz) Mahallesi 308 ada 12 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına Plan Notu İlavesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 1. İlçemizde meydana gelen trafik kazaları sonucu yeşil alan, orta refüj ve yan refüjlerde oluşan hasar tazmin bedellerinin belirlenmesiyle ilgili Hukuk ve Tarifeler Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu müşterek raporu.
 1. İstasyon Mahallesi Polatlı Caddesi Bahçe Sokak Kesişiminde bulunan (593 m²) yeşil alana isim verilmesi ile ilgili İsimlendirme ve Muhtelif İşler Komisyonu raporu.
 1. İlçemizde yaşayan bedensel engellilerin spor aktivitelerine katılımlarının sağlanmasına yönelik belediyemizce yapılabileceklerin değerlendirilmesi ile ilgili Gençlik ve Spor Komisyonu ile Kültür ve Sosyal İşler Komisyonu müşterek raporu.
 1. İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın, yoksul vatandaşlarımızla dayanışma konusunda belediyemizce yapılabileceklerin değerlendirilmesi ile ilgili ilgili Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ve İnsan Hakları Komisyonu ile Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Komisyonu müşterek raporu.
 1. Bölgemizde faaliyet gösteren tekstil ve hazır giyim esnafının olası sorunlarına yönelik belediyemizce yapılabileceklerin belirlenmesi ile ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonu raporu.
 1. Tüketici eğitimi konusunda vatandaşların bilinçlendirilmesi maksadıyla yapılabileceklerin değerlendirilmesi ile ilgili ile Tüketici Hakları Komisyonu ile Eğitim Komisyonu müşterek raporu.
 1. Besi hayvancılığının geliştirilmesi konusunda üreticilerin bilinçlendirilmesi için belediyemizce yapılabileceklerin belirlenmesi ile ilgili Tarım ve Hayvancılık Komisyonu.
 1. İlçemizde bulunan oda temsilcilikleri ile belediyemiz arasında istişare ve işbirliğinin geliştirilmesi maksadıyla yapılabileceklerin değerlendirilmesi ile ilgili Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonu ile Halkla İlişkiler Komisyonu müşterek raporu.
 1. Sakarya Savaşında önemli bir yer olan Alagöz Karargah Müzesinin daha iyi tanıtılması için belediyemizce yapılabileceklerin belirlenmesi ile ilgili Tarih ve Turizm Komisyonu
 1. Halk sağlığına yönelik, vatandaşların bilinçlendirilmesi maksadıyla belediyemizce yapılabileceklerin belirlenmesi ile ilgili Çevre Komisyonu ile Sağlık Komisyonu müşterek raporu.
 1. 2020 Yılı Faaliyet Raporu ile ilgili başkanlık yazısı.

31/12/2020 13:00 2021 – OCAK AYI MECLİS GÜNDEMİ

2021 – OCAK AYI MECLİS GÜNDEMİ

SİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

 

                 Belediye meclisimiz, 5393 sayılı Kanunun 21. maddesi gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 04.01.2020 Pazartesi günü saat 15.30’da Sincan Belediyesi Kültür Evi (Ahievran Mahallesi 185. Cadde No:1) toplantı salonunda OCAK ayı olağan toplantısını başlatacaktır.

                       Kamuoyuna duyurulur.

Murat ERCAN

Belediye Başkanı

GÜNDEM

Açılış ve Yoklama.

 1. Geçen Toplantıya ait tutanak özeti.
 2. Denetim Komisyonu oluşturulması ve üye seçimi ile ilgili başkanlık yazısı.
 3. Belediyemizce yapımı devam eden “Sincan Belediyesi Kültür Merkezi” inşaatı işinin tamamlanması için, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Destek Projesi” ödeneğinden 1.000.000,00 TL’nin şartlı bağış olarak alınması ile ilgili başkanlık yazısı.
 4. Belediyemiz ile Bolu ili Dörtdivan belediyesi arasında kardeş kent ilişkisi kurulması ile ilgili başkanlık yazısı.
 5. Gökçek Mahallesi’nde (tapu kayıtlarında Sincan Mahallesi’nde) yer alan, mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait Belediyemize tahsisli, 100901 ada 2 parsel numaralı taşınmaz 6753,00 m² yüzölçümlü arsanın talebimiz üzerine, değeri karşılığında mülkiyeti Sincan Belediyesi’ne ait, 9 adet imar planında Dini Tesis Alanı vasıflı taşınmazların, kısmen veya tamamen karşılayacak değeri karşılığında trampa yoluyla kamulaştırılabilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi ile ilgili başkanlık yazısı.
 6. Çoğlu Mahallesi 1702 ada 1 numaralı parsel ile Fevzi Çakmak Mahallesi 1276 ada 1 numaralı parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.
 7. Ahi Evran Mahallesi 377 ada 14 numaralı parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.
 8. Sincan İlçesinde Yençok:Serbest Yapılaşma Koşuluna Sahip Fakat İşlem Yapılmamış Alanlara Yükseklik belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.
 9. Cumhuriyet Mahallesi 115 ada 1 numaralı parseldeki Yençok:Serbest yapılaşma koşulundaki taşınmaza yükseklik belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.
 10. Gazi Mahallesi 104 ada 13,14, ve 22 numaralı parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılması ile ilgili başkanlık yazısı.
 11. Belediyemiz sınırları ve mücavir alanlarımızda bulunan işyerleri için uygulanacak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Harcı Beher m2, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Basılı Evrak, Canlı Müzik İzin Ücreti, Teftiş Defteri ve Yıpranmış Tahrip Olmuş vb. Yenileme Ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili başkanlık yazısı.
 12. Yenipeçenek ve Çiçektepe Mahalleleri Uygulama İmar Planı sınırları içerisinde Yençok: Serbest yapılaşma koşullarında bulunan konut alanı dışındaki alanlara yükseklik belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 13. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince talep olması halinde isteyenlere verilecek meclis ihtisas komisyonu raporları maliyet bedelinin belirlenmesi ile ilgili Hukuk ve Tarifeler Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu müşterek raporu.
 14. Mustafa Kemal Mahallesi 13. Cadde-205. Sokak arası 1386 ada yanında bulunan (723 m²) yeşil alana isim verilmesi ile ilgili İsimlendirme ve Muhtelif İşler Komisyonu raporu.
 15. Cam atıkların geri dönüşüme kazandırılması amacıyla belediyemizce yapılan çalışmaların çevremize sağlayacağı katkılar ile çevre bilincinin artırılmasına yönelik yapılabileceklerin değerlendirilmesi ile ilgili Çevre Komisyonu ile Sağlık Komisyonu müşterek raporu.
 16. İlçemizde faaliyet gösteren, Kasap esnafının, olası sorunlarının incelenmesi, araştırılması ve yapılabileceklerin belirlenmesi ile ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonu raporu.
 17. Sporun, gençlerin sosyalleşmelerine ve kişisel gelişimine sağladığı olumlu etkilerin değerlendirilmesi ve yapılabileceklerin belirlenmesi ile ilgili Gençlik ve Spor Komisyonu ile Kültür ve Sosyal İşler Komisyonu müşterek raporu.
 18. Belediyemizce miniklere yönelik düzenlenen “Zeka ve Akıl Oyunları” temalı eğlenirken öğrenme etkinliğinin anne ve bebeklere sağladığı pozitif katkıların değerlendirilmesi ile ilgili Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ve İnsan Hakları Komisyonu ile Eğitim Komisyonu müşterek raporu.
 19. Ankara Evi konseptinde, vatandaşların hizmetine sunulan güngörmüşler konağı ve hanımlar konağının, tarihi ve kültürel değerleri yaşatmak adına sağladığı yararların değerlendirilmesi ile ilgili Tarih ve Turizm Komisyonu raporu.
 20. Belediyemiz ile Kırıkkale ili ve İlçeleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği arasında karşılıklı işbirliğinin geliştirilip güçlendirilmesi maksadıyla yapılabileceklerin değerlendirilmesi ile ilgili Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonu ile Halkla İlişkiler Komisyonu müşterek raporu.
 21. İsraf ve Tasarruf konusunda, dünyamızı, çevremizi, zamanımızı ve sahip olduklarımızı nasıl kullanmamız gerektiği hakkında toplumsal bilincin artırılması maksadıyla yapılabileceklerin değerlendirilmesi ile ilgili Tüketici Hakları Komisyonu ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonu müşterek raporu.
 22. Engelli bireylerin toplumsal ve ekonomik hayata katılımına katkı sağlayan, fiziksel, dijital, zihinsel dönüşümün sağlanması ve erişilebilirlik kültürünün oluşturulması için yapılabileceklerin değerlendirilmesi ile ilgili Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Komisyonu raporu.
 23. Tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılması ve ödenecek olan ücretlerin belirlenmesi ile ilgili başkanlık yazısı.

28/01/2021 17:00 2021 – ŞUBAT AYI MECLİS GÜNDEMİ

2021 – ŞUBAT AYI MECLİS GÜNDEMİ

 SİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

                  Belediye meclisimiz, 5393 sayılı Kanunun 21. maddesi gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 01.02.2021 Pazartesi günü saat 15.30’da Sincan Belediyesi Kültür Evi (Ahievran Mahallesi 185. Cadde No:1) toplantı salonunda ŞUBAT ayı olağan toplantısını başlatacaktır.

                     Kamuoyuna duyurulur.

                                                                                                                       Murat ERCAN

                                                                                                                      Belediye Başkanı

GÜNDEM

 Açılış ve Yoklama.

 1. Geçen Toplantıya ait tutanak özeti.
 2. Belediye Başkanlığımızca ilçemizdeki esnaf ve bu işletmelerde çalışan 5000 vatandaşımıza gıda kolisi yardımı yapılması planlanmıştır. Şubat ayından itibaren dağıtımına başlanması planlanan söz konusu ayni yardımların yapılması ile ilgili başkanlık yazısı.
 3. Belediyemiz kamu temizlik hizmetlerinde kullanılmak üzere bedeli Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından karşılanarak, Devlet Malzeme Ofisi aracılığıyla temini yapılan araçların 2021 Mali Yılı Bütçesi T cetveline eklenmesi ile ilgili başkanlık yazısı.
 4. Sincan- Merkez bölgesinde imar planında Yençok: Serbest yapılaşma koşullarında bulunan imar adalarına yükseklik belirlenmesine yönelik hazırlanan onaylı Uygulama İmar Planı değişikliğinde Andiçen Mahallesi 1033 ada 17 parsel maliklerince imar planının ilgili kısmına askı sürecinde yapılan itirazlar ile ilgili başkanlık yazısı.
 5. Akçaören, Çoğlu, Menderes ve 29 Ekim Mahalleleri muhtelif parsellerine ait hazırlanan 1/1000 Ölçekli İlave + Revizyon Uygulama İmar Planı ile ilgili başkanlık yazısı.
 6. İstiklal Mahallesi 101528 ada 2 parseldeki Yençok: Serbest yapılaşma koşulundaki taşınmaza yükseklik belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.
 7. Menderes Mahallesi (Yenikent-İmar Tapulamalı) 663 ada 1 numaralı parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.
 8. Malıköy Mahallesi 144 ada 1 numaralı parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.
 9. Fen İşleri Müdürlüğüne ait Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile altyapı kazı izin harcı bedellerinin hesaplanabilmesi için 2021 yılında uygulanılacak Altyapı Koordinasyon Merkezi gelir ücret tarifelerinin belirlenmesi ile ilgili başkanlık yazısı.
 10. Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde günün gelişen ve değişen koşullarına göre değişiklik yapılması ile ilgili başkanlık yazısı.
 11. Gazi Mahallesi 104 ada 13,14, ve 22 numaralı parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 12. Sincan İlçesinde Yençok:Serbest Yapılaşma Koşuluna Sahip Fakat İşlem Yapılmamış Alanlara Yükseklik belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 13. İstiklal Mahallesinde bulunan, belediyemize ait Temelli Çok Amaçlı salonun, STK’ların talepleri halinde, etkinliklerde kullanılması maksadıyla kiralanmasında alınacak ücretin belirlenmesi ile ilgili Hukuk ve Tarifeler Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu müşterek raporu.
 14. Fevzi Çakmak Mahallesi 11. Cadde 152-153. Sokak Kesişimi 523 ada yanında bulunan (765 m²) yeşil alana isim verilmesi ile ilgili İsimlendirme ve Muhtelif İşler Komisyonu raporu.
 15. Engelli bireylerin, eğitime katılımını kısıtlayan engellerin kaldırılması ve destek teknolojilerinin sağlanmasına ilişkin yapılabileceklerin değerlendirilmesi ile ilgili Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Komisyonu ile Eğitim Komisyonu müşterek raporu.
 16. Belediyemizce, Tiyatro kültürünün geliştirilmesine yönelik yapılan ve yapılabilecek çalışmaların değerlendirilmesi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Komisyonu ile Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek raporu.
 17. Çevre kirliliğinin önlenmesi ve sağlıklı yaşam koşullarının tesis edilmesine yönelik vatandaşların bilinçlendirilmesi maksadıyla yapılabileceklerin belirlenmesi ile ilgili Çevre Komisyonu ile Sağlık Komisyonu müşterek raporu.
 18. Pandemi Koşullarında Dijital Platforma taşınan, Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Hz. Mevlana’nın 747. Vuslat yıldönümü etkinliğinin sağladığı katkıların değerlendirilmesi ile ilgili Tarih ve Turizm Komisyonu ile Halkla İlişkiler Komisyonu müşterek raporu.
 19. KOBİ’lerin yerel ekonomiye, istihdama ve sosyal hayata sağladığı katkılarının değerlendirilmesi ile ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonu raporu.
 20. Pandemi sürecinde olumsuz etkilenen esnafımıza yönelik belediyemizce yapılabilecekler ile ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonu raporu
 21. Sincan Lale Meydanında faaliyet gösteren işyerlerinde ve Sincan Sanayi sitesinde meydana gelen yangın sebebi ile zarar gören işyerlerinin yeniden faaliyete geçirilmesi ve esnafın mağduriyetinin giderilmesi maksadıyla belediyemizce yapılabileceklerin belirlenmesi ile ilgili Araştırma Komisyonu raporu
 22. Meyveciliğin ilçemizdeki durumu ve önemi konusunda üreticilerin bilinçlendirilmesi maksadıyla yapılabileceklerin belirlenmesi ile ilgili Tarım ve Hayvancılık Komisyonu ile Tüketici Hakları Komisyonu ile müşterek raporu.
 23. İlçemizde faaliyet gösteren STK’ların kadınlara yönelik düzenlediği etkinliklerin değerlendirilmesi ve belediyemizce yapılabileceklerin belirlenmesi ile ilgili Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonu ile Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ve İnsan Hakları Komisyonu müşterek raporu.

25/06/2021 13:00 2021 – TEMMUZ AYI MECLİS GÜNDEMİ

2021 – TEMMUZ AYI MECLİS GÜNDEMİ

 

SİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

 

 

          Belediye meclisimiz, 5393 sayılı Kanunun 21. maddesi gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 01.07.2021 Perşembe günü saat 17.00’da Sincan Belediyesi Kültür Evi (Ahievran Mahallesi 185. Cadde No:1) toplantı salonunda TEMMUZ ayı olağan toplantısını başlatacaktır.

          Kamuoyuna duyurulur.

                                                                                                                       Murat ERCAN

                                                                                                                      Belediye Başkanı

 

GÜNDEM

 Açılış ve Yoklama.

 1. Geçen Toplantıya ait tutanak özeti.
 2. Belediyemiz ile Moldova Cumhuriyeti, Gagauz Yeri Özerk Bölgesi, Kongaz Köyü Belediyesi arasında kardeş kent ilişkisi kurulması ile ilgili başkanlık yazısı.
 3. Belediyemiz ile kardeş kent ilişkisi kurduğumuz Bolu ili Dörtdivan belediyesinin, cadde aydınlatılması ihtiyacının karşılanmasına ile ilgili başkanlık yazısı.
 4. Mülkiyeti Belediyemize ait, Törekent Mahallesi Ahmet Kabaklı Caddesi No133 adresinde bulunan hizmet binası, Sincan İlçe Müftülüğü “Yatılı Erkek Hafızlık Kur’an Kursu” faaliyetlerinde kullanılmak üzere 5 yıl süre ile bedelsiz tahsis edilmiştir. A Sınıfı niteliğine çevirmek için hizmet binası tahsis süresinin, 10 yıl süre ile bedelsiz tahsis edilmesine yönelik belediye encümenine yetki verilmesi ile ilgili başkanlık yazısı.
 5. Mülkiyeti Belediyemize ait, Yavuz Sultan Selim Kültür Merkezinin zemin kat 1 ve 2 nolu bağımsız bölüm toplam 76,72 m² dükkan 66,15 m² depo alanının bulunduğu hizmet binasının , İlçe Müftülüğünün “Manevi Danışmanlık ve Dini Rehberlik” ve “Diyanet Okuma Salonu” olarak kullanılması, ticari faaliyetlerde kullanılmaması şartı ile 10 yıl süre ile bedelsiz tahsis edilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi konulu başkanlık yazısı.
 6. Üzerinde Yapı Kayıt belgeli yapı yer alan mülkiyeti belediyemize ait taşınmazların satışına yönelik ilgili kanun kapsamında doğrudan satışının yapılabilmesi amacıyla Belediyemiz Meclisi ve Encümenince karar alınarak yetki verilmiş, Usul ve Esaslar belirlenmiştir. Kabul edilen son başvuru tarihinin 31.08.2021 olarak belirlenmesi ile ilgili başkanlık yazısı.
 7. Metropol İmar Tesis Yönetimi Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Bilgi Teknolojileri İnsan Kaynakları Yönetimi Danışmanlık İnşaat Taahhüt Proje Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin Olağan Genel Kurulunda almış olduğu Sermaye artırımı kararı gereği Belediyemizin Şirketteki sermayesinin artırılıp, artırılmayacağı ile ilgili başkanlık yazısı.
 8. Belediyemiz adına kayıtlı olan 4 adet parselin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesi’nin (e) Fıkrası ve 2886 Sayılı Kanun hükümleri gereğince peşin veya taksitle satılabilmesi için Belediyemiz Encümenine yetki verilmesi ile ilgili başkanlık yazısı.
 9. Osmanlı ve Ertuğrulgazi Mahallesi sınırları içerisinde onaylı imar planlarında konfor artışı yapılmasına ilişkin plan notu ilavesi ile ilgili başkanlık yazısı.
 10. Malıköy Mahallesi 272 ada 1 parsel ve 273 ada 1 parsel numaralı taşınmazlara yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.
 11. Yunusemre Mahallesi 1749 adanın batısında kalan otopark alanında 1 adet trafo yeri (5mx8m boyutlarında) ayrılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 12. Kent Konseyi Yönetmeliği  gereğince, İlçemizde faaliyet gösteren il hemşehri dernekleri ile diğer sivil toplum kuruluşlarına, belediyemiz tarafından yer tahsis edilmesi, tahsisle ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün yetkilendirilmesi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Komisyonu ile Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek raporu.
 13. Menderes Mahallesi 761 – 779 sokak 678-684-689-428-429 adalar kenarı 20.056 m² park alanının ismi ile ilgili İsimlendirme ve Muhtelif İşler Komisyonu raporu.
 14. İstiklal Mahallesindeki belediyemize ait, Temelli Çok Amaçlı salonun, STK’ların talepleri halinde, etkinliklerde kullanılması maksadıyla kiralanmasında alınacak ücretin belirlenmesi ile ilgili Hukuk ve Tarifeler Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu müşterek raporu.
 15. Selçuklu Mahallesi Köylü Sokak 967 ada karşısında bulunan (945 m²) yeşil alana isim verilmesi ile ilgili İsimlendirme ve Muhtelif İşler Komisyonu raporu.
 16. Sivil toplum kuruluşlarının, çalışma yürüttüğü alanlarla ile ilgili topluma sağladığı katkıların değerlendirilmesi ve yapılabileceklerin belirlenmesi ile ilgili Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonu ile Halkla İlişkiler Komisyonu müşterek raporu.
 17. İlçemizde oluşabilecek atmosfer kirliliğini engellemek maksadıyla belediyemizce yapılabileceklerin değerlendirilmesi ile ilgili Çevre Komisyonu ile Sağlık Komisyonu müşterek raporu.
 18. İlçemizde tarım ile uğraşan çiftçilerimize, Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan “organik tarım desteklemeleri başvuru süreçleri” hakkında bilgilendirme yapılması amacıyla yapılabileceklerin değerlendirilmesi ile ilgili Tarım ve Hayvancılık Komisyonu raporu.
 19. Tüketicilerin aldıkları ürünlerde, Enerji verimliliğine dikkat etmesinin gerekliliği ile ilgili yapılabileceklerin belirlenmesi Tüketici Hakları Komisyonu ile Eğitim Komisyonu müşterek raporu.
 20. Engellilerin, rehabilitasyonu ile sosyal hayata katılımlarının artırılmasına yönelik yapılabileceklerin değerlendirilmesi ile ilgili Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ve İnsan Hakları Komisyonu ile Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Komisyonu müşterek raporu.
 21. Covid-19 Salgını kapsamında, Ülkemizde kademeli normalleşmeye geçilmiştir, bu bağlamda ilçemizde kademeli normalleşmede esnafın ve insan hareketliliğinde dikkat edilecek hususlara yönelik yapılabileceklerin değerlendirilmesi ile ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonu ile Tarih ve Turizm Komisyonu müşterek raporu.
 22. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte, gençlerin zamanlarını daha keyifli ve verimli değerlendirmesine yönelik belediyemizce yapılabileceklerin değerlendirilmesi ile ilgili Gençlik ve Spor Komisyonu ile Kültür ve Sosyal İşler Komisyonu müşterek raporu.
 23. İlçemizde faaliyet gösteren esnaftan alınan İlan ve Reklam Vergisinin alınmaması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.

 

25/09/2020 17:00 2020 – EKİM AYI MECLİS GÜNDEMİ

2020 – EKİM AYI MECLİS GÜNDEMİ

 

SİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

 

                  Belediye meclisimiz, 5393 sayılı Kanunun 21. maddesi gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 01.10.2020 Perşembe günü saat 17.00’da Sincan Belediyesi Kültür Evi (Ahievran Mahallesi 185. Cadde No:1) toplantı salonunda EKİM  ayı toplantısını başlatacaktır.

                 Kamuoyuna duyurulur.

                                                                                                                                                         Murat ERCAN

                                                                                                                                                       Belediye Başkanı

GÜNDEM

 Açılış ve Yoklama.

 1. Geçen Toplantıya ait tutanak özeti.
 2. Belediyemiz Temizlik Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere bedeli, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından karşılanacak (üç) adet sıkıştırmalı çöp kamyonunun 2020 Mali Yılı Bütçesinin (T-1) Cetvelini işlenmesi ile ilgili başkanlık yazısı.
 3. Ahi Evran Mahallesi (Tapu kayıtlarında Yeniçimşit Mahallesi) 4590 ada 1 parsel nolu taşınmazın Muradiye Kültür Vakfı’na ait hissesi ile Mustafa Kemal Mahallesi 358 ada 10 parsel nolu taşınmazın, değeri karşılığında trampa yoluyla kamulaştırılması için Belediye Encümenine yetki verilmesi ile ilgili başkanlık yazısı.
 4. Malıköy Mahallesi içerisinde bulunan mülkiyeti belediyemize ait, 1208 ada 6 parsel OSB alanın içerisinde kalan alanda yükleme –boşaltma istasyonu yapılacağından, 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgesi Kanunu ve 492 Sayılı Harçlar Kanuna uygun olarak satış işleminin başlatılması için belediye encümenine yetki verilmesi ile ilgili başkanlık yazısı
 5. İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı verilmesinde; Elektronik Cihazlı Oyun Salonları, Kahvehane, İnternet Kafe ve Kafeterya faaliyet konulu işyerlerinde aranacak şartlarda değişiklik yapılması ile ilgili başkanlık yazısı.
 6. Tandoğan Mahallesi 4381 ada 1 parsel ve planda İlköğretim alanı olan taşınmazın üzerine ek bina yapılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.
 7. İlçemizde, muhtelif mahallerde yer alan 6 adet okul arsasının (100111/1, 100060/1, 100212/1, 100038/1, 101593/1, 100716/1) yençok serbest yapılaşma koşullarındaki taşınmazlara yükseklik belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.
 8. Menderes Mahallesi 1516 ada 5,6 ve 7 nolu parseller, 1526 ada 6,7,8 ve 9 nolu parseller ile 1559 ada 3,4 ve 5 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.
 9. Menderes Mahallesi 1524 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ve 10 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.
 10. Sincan-Merkez Ayaş yolu kuzeyinde kalan imar planında Yençok: Serbest yapılaşma koşullarında bulunan Sosyal Donatı alanlarına yükseklik belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.
 11. Sincan-Merkez Ayaş yolu güneyinde kalan imar planında Yençok: Serbest yapılaşma koşullarında bulunan Sosyal Donatı alanlarına yükseklik belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.
 12. Ahi Evran Mahallesi (Tapulama Yeniçimşit Mahallesi) 421 ada 21 parseldeki Yençok: Serbest yapılaşma koşulundaki taşınmaza yükseklik belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.
 13. 2021 Mali Yılı Performans Programı ile ilgili başkanlık yazısı.
 14. 2021 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ile ilgili başkanlık yazısı.
 15. Yenikent bölgesinde imar planında Yençok: Serbest yapılaşma koşullarında bulunan donatı alanlarında yükseklik belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 16. İlçemizde bulunan Mahalle Muhtarlıklarının kırtasiye ve temizlik malzemesi ihtiyaçlarının karşılanabilmesi maksadıyla ayni yardım yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.
 17. 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu ilgili maddeleri gereğince Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından verilen Emlak Rayiç Değeri Belgesi, İlan Reklam Kartı ve Suret Tasdik Harcı ücret tarifesinin belirlenmesi ile ilgili Hukuk ve Tarifeler Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu müşterek raporu.
 18. Tandoğan Mahallesi. Ayrancı Sokak 722 ada yanında bulunan (602 m²) yeşil alana isim verilmesi ile ilgili İsimlendirme ve Muhtelif İşler Komisyonu raporu.
 19. Belediyemizce hizmete açılan “Sincan Halk Kütüphanesi ve Millet Kıraathanesi’nin bölge halkına sağlamış olduğu katkıların değerlendirilmesi ile ilgili Eğitim Komisyonu ile Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ve İnsan Hakları Komisyonu müşterek raporu.
 20. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençlerin kişisel ve sosyal gelişimini desteklemek, potansiyellerini ortaya çıkarmak maksadıyla, belirli periyotlarla proje teklif çağrıları yapılmaktadır. Gençlerimizin proje tekliflerini sunmaları amacıyla yapılabileceklerin değerlendirilmesi ile ilgili Gençlik ve Spor Komisyonu ile Kültür ve Sosyal İşler Komisyonu müşterek raporu.
 21. İlçemizde faaliyet gösteren hemşehri derneklerinin, sosyal ve kültürel faaliyetlerinin desteklenmesi maksadıyla yapılabileceklerin değerlendirilmesi ile ilgili Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonu ile Halkla İlişkiler Komisyonu müşterek raporu.
 22. Belediyemizce vatandaşlarımızın hizmetine sunulan; koşu yolları, fitness ve egzersiz alanlarının, sağlıklı yaşam ve çevreye sağladığı pozitif katkıların değerlendirilmesi ile ilgili Sağlık Komisyonu ile Çevre Komisyonu müşterek raporu.
 23. İlçemizde faaliyet gösteren Lokanta – Restorant esnafının olası sorunlarının değerlendirilmesi ve yapılabileceklerin belirlenmesi ile ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonu raporu.
 24. Tarım ile uğraşan çiftçilerimizin, Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıt olmalarının sağlayacağı faydalara yönelik bilinçlendirilmesi maksadıyla yapılabileceklerin değerlendirilmesi ile ilgili Tarım ve Hayvancılık Komisyonu raporu.
 25. Belediyemiz zabıta ekiplerince, dükkan ve pazarlarda vatandaşlarımızın aldıkları ürünlerin isteğine göre tekrar tartmasının, Tüketiciler açısından öneminin değerlendirilmesi ile ilgili Tüketici Hakları Komisyonu raporu.
 26. İlçemizde yaşayan engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın tarih bilincini artırmaya yönelik yapılabilecek çalışmaların değerlendirilmesi ile ilgili Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Komisyonu ile Tarih ve Turizm Komisyonu müşterek raporu.
27/08/2020 17:00 2020 – EYLÜL AYI MECLİS GÜNDEMİ

2020 – EYLÜL AYI MECLİS GÜNDEMİ

SİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

                 Belediye meclisimiz, 5393 sayılı Kanunun 21. maddesi gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 01.09.2020 Salı günü saat 17.00’da Sincan Belediyesi Kültür Evi (Ahievran Mahallesi 185. Cadde No:1) toplantı salonunda EYLÜL ayı toplantısını başlatacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

                                                                                                                                                                                                                  Murat ERCAN

                                                                                                                                                                                                                Belediye Başkanı

GÜNDEM

 Açılış ve Yoklama.

 1. Geçen Toplantıya ait tutanak özeti.
 2. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Bank ile birlikte yaklaşık 43183m² alanda 5393 Sayılı Belediye Kanununun 73.ncü maddesine istinaden Sokak Sağlıklaştırma Projesi Cephe İyileştirme ve yenileme çalışmasının belediyemizce yapılması ile ilgili başkanlık yazısı.
 3. Yunus Emre Mahallesi 101768 ada 1 parselde yapılacak Fen Lisesi yapım işine ilişkin, Belediyemiz ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında protokol yapılması, yapılacak protokolün imzalanması için belediye başkanına yetki verilmesi ile ilgili başkanlık yazısı.
 4. Sincan- Merkez bölgesinde imar planında Yençok: Serbest yapılaşma koşullarında bulunan imar adalarına yükseklik belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.
 5. Sincan- Merkez bölgesinde imar planında Yençok: Serbest yapılaşma koşullarında bulunan ada içi parsellerine yükseklik belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.
 6. Sincan ilçesi Merkez Bölgesi Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı Kullanımındaki Yençok: Serbest yapılaşma koşullarında bulunan alanlara yükseklik belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.
 7. Yenikent bölgesinde imar planında Yençok: Serbest yapılaşma koşullarında bulunan donatı alanlarında yükseklik belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.
 8. Saraycık 1. Etap Revizyon İmar Plan değişikliği sınırları içerisinde Yençok: Serbest yapılaşma koşullarında bulunan alanlara yükseklik belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.
 9. Anayurt Mahallesi Hayvancılık Alanı UİP Yençok: Serbest yapılaşma koşullarında bulunan alanlara yükseklik belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.
 10. Mustafa Kemal Mahallesi 1710 ada 1 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.
 11. İstasyon Mahallesi 441 ada 14 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.
 12. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kuruluş, Teşkilatlanma, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde değişiklik yapılması ile ilgili başkanlık yazısı.
 13. Elvan-Saraycık-Çimşit bölgesi Uygulama İmar Planı sınırları içerisinde Yençok: Serbest yapılaşma koşullarında bulunan alanlara yükseklik belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 14. İlçemizde meydana gelen trafik kazaları sonucu yeşil alan, orta refüj ve yan refüjlerde oluşan hasar tazmin bedellerinin belirlenmesiyle ilgili Hukuk ve Tarifeler Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu müşterek raporu.
 15. Törekent Mahallesi 2174 -2176 adaların karşısında bulunan 2 parça (1736 m²) yeşil alana isim verilmesi ile ilgili İsimlendirme ve Muhtelif İşler Komisyonu raporu.
 16. Sincan Belediyespor adına hatıra ormanı ve muhtelif konular ile ilgili İsimlendirme ve Muhtelif İşler Komisyonu raporu.
 17. Mustafa Kemal Mahallesi 324. Sokak, 323. Sokak, Şehit Hilmi TUNAHAN Sokak ve Vural BAYLAN Bulvarı arasında bulunan 3 parça (5765 m²) yeşil alana isim verilmesi ile ilgili İsimlendirme ve Muhtelif İşler Komisyonu raporu.
 18. Bu yıl Kurban Bayramında, belediyemizce vatandaşlarımıza sunulan hizmetlerin değerlendirilmesi ve yapılabileceklerin belirlenmesi ile ilgili Tüketici Hakları Komisyonu ile Halkla İlişkiler Komisyonu müşterek raporu.
 19. Belediyemiz ile Balkan Göçmenleri İktisadi Araştırma ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından gerçekleştirilen “Pandemi’den Korun” Projesinin değerlendirilmesi ve yapılabileceklerin belirlenmesi ile ilgili Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonu ile Eğitim Komisyonu müşterek raporu.
 20. İlçemizde, tarımsal üretimi desteklemek, tarım potansiyelini ortaya çıkarmaya yönelik yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ve yapılabileceklerin belirlenmesi ile ilgili Tarım ve Hayvancılık Komisyonu raporu.
 21. Belediyemiz ile Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen spor eğitimlerin gençlerin fiziksel, kültürel ve sosyal gelişimine sağladığı katkıların değerlendirilmesi ve yapılabileceklerin belirlenmesi ile ilgili Gençlik ve Spor Komisyonu ile Kültür ve Sosyal İşler Komisyonu müşterek raporu.
 22. Engelli bireylerin toplumsal hayata daha etkin katılımını sağlamak maksadıyla yapılabileceklerin araştırılması ile ilgili Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Komisyonu ile Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ve İnsan Hakları Komisyonu müşterek raporu.
 23. Parkinson hastalarına yönelik yapılabilecekler ile ilgili Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Komisyonu ile Sağlık Komisyonu müşterek raporu.
 24. Doğayı korumak ve bisiklet kullanımını teşvik etmek maksadıyla belediyemizce yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ile ilgili Çevre Komisyonu ile Sağlık Komisyonu müşterek raporu.
 25. İlçemizde faaliyet gösteren Hediyelik eşya üretimi ve satışı yapan esnafın olası sorunlarına yönelik belediyemizce yapılabileceklerin değerlendirilmesi ile ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonu raporu.
 26. Tarihi süreç içerisinde oluşan, milli kültürümüzün yaşatılmasına yönelik belediyemizce yapılabileceklerin değerlendirilmesi ile ilgili Tarih ve Turizm Komisyonu raporu.

 

29/07/2020 17:00 2020 – AĞUSTOS AYI MECLİS GÜNDEMİ

2020 – AĞUSTOS AYI MECLİS GÜNDEMİ

SİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

 

Belediye meclisimiz, 5393 sayılı Kanunun 21. maddesi gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 04.08.2020 Salı günü saat 17.00’da Sincan Belediyesi Kültür Evi (Ahievran Mahallesi 185. Cadde No:1) toplantı salonunda AĞUSTOS ayı toplantısını başlatacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

 

Murat ERCAN

Belediye Başkanı

 

GÜNDEM

 Açılış ve Yoklama.

 1. Geçen Toplantıya ait tutanak özeti.
 2. Kardeş Kent ilişkisi kurduğumuz Evren Belediyesinin talebi üzerine muhtelif ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik başkanlık yazısı.
 3. Belediyemiz ile Sincan Ziraat Odası Başkanlığı arasında protokol yapılması ile ilgili başkanlık yazısı.
 4. Ova Çayı Rekreasyon Projesinde kullanılmak üzere İller Bankasından alınacak şartlı bağış ile ilgili başkanlık yazısı.
 5. Yenikent bölgesinde imar planında Yençok: Serbest yapılaşma koşullarında bulunan ada içi imar parsellerine yükseklik belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.
 6. Yenikent bölgesinde imar planında Yençok: Serbest yapılaşma koşullarında bulunan imar adalarına yükseklik belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.
 7. Seyirce Çiftliği Uygulama İmar Planı sınırları içerisinde Yençok: Serbest yapılaşma koşullarında bulunan alanlara yükseklik belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.
 8. Temelli/Malıköy ve çevresi ile Sincan Bağlantı yoluna ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı sınırları içerisinde Yençok: Serbest yapılaşma koşullarında bulunan alanlara yükseklik belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.
 9. Elvan-Saraycık-Çimşit bölgesi Uygulama İmar Planı sınırları içerisinde Yençok: Serbest yapılaşma koşullarında bulunan alanlara yükseklik belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.
 10. Yenipeçenek ve Çiçektepe Mahalleleri Uygulama İmar Planı sınırları içerisinde Yençok: Serbest yapılaşma koşullarında bulunan alanlara yükseklik belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.
 11. Saraycık Mahallesi sınırları içerisinde bulunan mezarlık alanının onaylı imar planında yol altında kaldığı, olası bir mağduriyetin yaşanmaması adına imar planındaki yolun başka bir yere alınması ve mezarlığın korunmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.
 12. Mustafa Kemal Mahallesi 1617 ada 1 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.
 13. Menderes Mahallesi 675 ada 9 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.
 14. Kentsel Tasarım Müdürlüğüne ait Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik ile ilgili başkanlık yazısı.
 15. Yeni Peçenek Mahallesi sınırları içerisinde “Yeni Peçenek Mahallesi Köyiçi ve Gelişim Alanı’na yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 16. Belediyemiz bünyesinde bulunan sahne aracının, belediyemiz programları dışında uygun olduğu zamanlarda, Sivil Toplum Kuruluşlarının talebi halinde kiralanmasında uygulanacak tarifenin belirlenmesi ile ilgili Hukuk ve Tarifeler Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu müşterek raporu.
 17. 29 Ekim Mahallesi 777. Sokak 701-702 ada kenarında bulunan (5326 m²) yeşil alana isim verilmesi ile ilgili İsimlendirme ve Muhtelif İşler Komisyonu raporu.
 18. İlçemizde faaliyet gösteren esnafın “Kontrollü Sosyal Hayat”’a yönelik alınan tedbirlere riayet etmeleri çerçevesinde yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ile ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonu raporu.
 19. İlçemizde Yükseköğretim Kurumları Sınavına hazırlanan öğrencilerin, başarılarının artırılmasına yönelik, belediyemizce düzenlenen deneme sınavları vb. etkinliklerin sağladığı katkıların değerlendirilmesi ile ilgili Gençlik ve Spor Komisyonu ile Kültür ve Sosyal İşler Komisyonu müşterek raporu.
 20. Dijital Platformlar aracılığı sunulan Teknoloji ve beceri eğitimlerinin, toplumsal hayattaki tüm fertlerin kişisel gelişimlerine sağladığı katkıların değerlendirilmesi ile ilgili Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ve İnsan Hakları Komisyonu ile Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Komisyonu müşterek raporu.
 21. Engelli Gündüz Bakım Evi ile ilgili Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Komisyonu raporu.
 22. Bölgemizde faaliyet gösteren tarım üreticilerinin, verimli üretim yapabilmeleri ve doğal afet sigortası hakkında bilinçlendirilmesine yönelik yapılabileceklerin değerlendirilmesi ile ilgili Tarım ve Hayvancılık Komisyonu ile Tüketici Hakları Komisyonu müşterek raporu.
 23. Vatandaşlarımıza daha kaliteli ve verimli hizmet sunmak maksadıyla, personellerimizin katıldığı uzaktan eğitim modeli ile yapılan eğitim seminerlerinin sağladığı katkıların değerlendirilmesi ile ilgili Eğitim Komisyonu ile Halkla İlişkiler Komisyonu müşterek raporu.
 24. Tüm dünyada olduğu gibi ilçemizde de doğal çevrenin önemli olduğu, çevrenin insan sağlığına olumlu etkilerine yönelik yapılabileceklerin belirlenmesi ile ilgili Çevre Komisyonu ile Sağlık Komisyonu müşterek raporu.
 25. İlçemizde faaliyet gösteren STK’ların iktisadi, sosyal, tarihi ve turizm fonksiyonlarının, yerel yönetimlere sağladığı katkıların değerlendirilmesi ile ilgili Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonu ile Tarih ve Turizm Komisyonu müşterek raporu.
26/06/2020 17:00 2020 – TEMMUZ AYI MECLİS GÜNDEMİ

2020 – TEMMUZ AYI MECLİS GÜNDEMİ

 

SİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

                        Belediye meclisimiz, 5393 sayılı Kanunun 21. maddesi gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 01.07.2020 Çarşamba günü saat 17.00’da Sincan Belediyesi Kültür Evi (Ahi Evran Mahallesi 185. Cadde No:1) toplantı salonunda TEMMUZ ayı toplantısını başlatacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

 

                                                                                                                                                                                                                                        Murat ERCAN

                                                                                                                                                                                                                                      Belediye Başkanı

GÜNDEM

 Açılış ve Yoklama.

 1. Geçen Toplantıya ait tutanak özeti.
 2. TCDD 2.Bölge Müdürlüğü’nün talebine istinaden Malıköy Mahallesi 1209 ada 1 parsel üzerinde, yatay sondaj yöntemiyle havai olan elektrik hattının deplasesi için 10 yıl süreyle, bedelsiz olarak ve Belediyemizin ilgili taşınmaza ihtiyaç duyulması halinde hattın tekrar yer değiştirilmesi durumunda, uygulamanın bedelsiz olarak yapılması şartı ile Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.(TEDAŞ) lehine irtifak hakkı şeklinde Sınırlı Ayni Hak Tesis edilmesi ile ilgili başkanlık yazısı.
 3. Fatih Mahallesi 4069 ada doğusundaki alanda bulunan trafonun, kapasitesinin yetersiz kalması nedeniyle büyütülerek aynı alanda trafo yeri ayrılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.
 4. Gazi Osman Paşa Mahallesi 1668 ada kuzeyinde park alanında mevcut planlarda ayrılmış trafo yerinin yetişmiş ağaçlara denk gelmesi ve kapasitesinin yetersiz kalacağı nedeniyle büyütülerek aynı park içerisinde yer ayrılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.
 5. Ahi Evran Mahallesi 3093 ada 1 parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.
 6. Yeni Peçenek Mahallesi sınırları içerisinde “Yeni Peçenek Mahallesi Köyiçi ve Gelişim Alanı’na yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.
 7. Menderes Mahallesi 1466 ada 7 ve 8 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 8. Akçaören Mahallesi Küme evleri No:82’de bulunan, 111 ada 138 parseldeki muhtelif miktarda Çam ve Selvi fidanlarının belediyemizce bedelsiz olarak alınması, Mustafa Kemal Mahallesi Kayı Caddesi 782-795-799-802 adalar arasında bulunan yeşil alana isim verilmesi ile ilgili İsimlendirme ve Muhtelif İşler Komisyonu raporu.
 9. İstiklal Mahallesindeki belediyemize ait, Temelli Çok Amaçlı salonun, STK’ların talepleri halinde, etkinliklerde kullanılması maksadıyla kiralanmasında alınacak ücretin belirlenmesi ile ilgili Hukuk ve Tarifeler Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu müşterek raporu.
 10. Belediyemizce; Koronavirüs- (COVİD-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı ortak alanlarda, dezenfeksiyon ve sterilizasyon uygulamalarının çevre ve halk sağlığı açısından sağlamış olduğu katkıların değerlendirilmesi ile ilgili Sağlık Komisyonu ile Çevre Komisyonu müşterek raporu.
 11. Kültür ve Sanat etkinlikleri kapsamında, dijital platformlar aracılığı ile sunulan, uzaktan eğitim / etkinlik uygulamalarının vatandaşlarımıza sağladığı katkıların değerlendirilmesi ile ilgili Eğitim Komisyonu ile Halkla İlişkiler Komisyonu müşterek raporu.
 12. Dünya Sağlık Örgütünce PANDEMİ ilan edilmesi ile birlikte, ilçemizde Pazar esnafının ve vatandaşlarımızın bulaşa yol açmamasına yönelik yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ve yapılabileceklerin değerlendirilmesi ile ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonu raporu.
 13. Kaliteli ve verimli tarımsal üretimin, güvenli gıda tüketimine etki ettiği “iyi tarım uygulamalarının” çiftçilere ve tüketicilere sağladığı faydaların değerlendirilmesi ile ilgili Tarım ve Hayvancılık Komisyonu ile Tüketici Hakları Komisyonu müşterek raporu.
 14. Toplumun temeli olan ailede, aile içinde iletişimin aile bireylerine ve toplumsal yaşama sağladığı faydaların değerlendirilmesi ve yapılabileceklerin belirlenmesi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Komisyonu ile Gençlik ve Spor Komisyonu raporu.
 15. İlçemizde ikamet eden 65 yaş üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımıza vefa destek grubu aracılığı ile sunulan hizmetlerin değerlendirilmesi ile ilgili Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ve İnsan Hakları Komisyonu ile Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Komisyonu müşterek raporu.
 16. İlçemizde kongre, seminer ve toplantı turizminin geliştirilebilmesine yönelik STK’lar ile birlikte yapılabileceklerin belirlenmesi ile ilgili Tarih ve Turizm Komisyonu ile Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonu müşterek raporu.

 

 

04/06/2020 17:00 2020 – HAZİRAN AYI MECLİS GÜNDEMİ

2020 – HAZİRAN AYI MECLİS GÜNDEMİ

 

 

SİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

 

 

Belediye meclisimiz, 5393 sayılı Kanunun 21. maddesi gereğince, 08.06.2020 Pazartesi günü saat 17.00’da Sincan Belediyesi Kültür Evinde (Ahi Evran Mah. 185. Cd. No:1) bulunan toplantı salonunda HAZİRAN ayı olağan toplantısını başlatacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

 

                                                                                                                                                              Murat ERCAN

                                                                                                                                                             Belediye Başkanı

 

GÜNDEM

 Açılış ve Yoklama.

 1. Geçen Toplantıya ait tutanak özeti.
 1. Denetim Komisyonu raporunun okunması.
 1. Encümene üye seçimi ile ilgili başkanlık yazısı.
 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu oluşturulması ve üye seçimi ile ilgili başkanlık yazısı.
 1. 7244 Sayılı Yeni Koronavirüs (Covid- 19 ) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkındaki Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına dair kanun çerçevesinde belediyemiz mülkiyetinde ve tasarrufunda olan taşınmazlara ilişkin satış, ecrimisil ve kiralamadan kaynaklı bedellerin 19.03.2020 tarihinden itibaren, 3 ay süreyle ertelenmesi, ertelenen alacakların 3 eşit taksitle, gecikme zammı uygulanmadan ve faizsiz tahsil edilmesi ile ilgili başkanlık yazısı.
 1. Mülkiyeti belediyemize ait 570 adet taşınmazın satılabilmesi için encümene yetki verilmesi ile ilgili başkanlık yazısı.
 1. 3194 Sayılı İmar Kanunu ve 7143 Sayılı Kanunun 16. Maddesi ile eklenen geçici 16. Maddeye göre belediyemiz taşınmazlarının doğrudan satışının yapılabilmesi için encümene yetki verilmesi ile ilgili başkanlık yazısı.
 1. Metropol İmar Tesis Yönetimi Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Bilgi Teknolojileri İnsan Kaynakları Yönetimi Danışmanlık İnşaat Taahhüt Proje Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketin 21 Şubat 2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulunda Şirket sermayesinin artırılmasına karar verilmiştir. Artırım kararı gereği, Belediyemizin Şirketteki sermayesinin artırılıp artırılmayacağı ile ilgili başkanlık yazısı.
 1. 2019 Mali Yılı Kesin Hesabı ile ilgili başkanlık yazısı.
 1. Belediyemiz mülkiyetinde veya kullanımında bulunan Aşevi, Kafeterya, Engelsiz Yaşam Merkezi, Çocuk Gündüz Bakımevi tesislerinin işletilmesi konusunda faaliyet göstermek üzere “Sincan Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesis İşletmesi” adı altında Bütçe İçi İşletme Kurulması ile ilgili başkanlık yazısı.
 1. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünce tarafından 2020 yılında uygulanacak, Veteriner hizmetleri ücret tarifesi ile ilgili başkanlık yazısı.
 1. Akçaören Mahallesi Küme evleri No:82’de bulunan, 111 ada 138 parseldeki muhtelif miktarda Çam ve Selvi fidanlarının belediyemizce bedelsiz olarak alınması, Mustafa Kemal Mahallesi Kayı Caddesi 782-795-799-802 adalar arasında bulunan yeşil alana isim verilmesi ile ilgili başkanlık yazısı.
 1. Maraşal Çakmak Mahallesi 45 ada 25 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.
 1. Menderes Mahallesi 1466 ada 7 ve 8 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.
 1. Yenihisar Mahallesi ve çevresinin enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla 1087 ada kuzeyi park alanında1 adet trafo yeri ayrılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 1. Akşemsettin Mahallesi, Nato Benzinliği ve 209 ada yanında bulanan (3300 m²) yeşil alana isim verilmesi ile ilgili İsimlendirme ve Muhtelif İşler Komisyonu raporu.
 1. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince talep olması halinde isteyenlere verilecek meclis ihtisas komisyonu raporları maliyet bedelinin belirlenmesi ile ilgili Hukuk ve Tarifeler Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu müşterek raporu.
 1. Belediyemizce düzenlenen “Afet Bilinci” Farkındalık Eğitiminin, katılımcılara sağlamış katkıların değerlendirilmesi ile ilgili Çevre Komisyonu ile Sağlık Komisyonu müşterek raporu.
 1. Belediyemizce düzenlenen Kültür ve Sanat etkinliklerinde; Akıl ve adaleti, güzel ahlakı, edep ve hayası ile bilinen Sultan 2. Abdülhamid Han’ın hayatının anlatılmasının, vatandaşların tarih bilincine sağladığı katkıların değerlendirilmesi ile ilgili Tarih ve Turizm Komisyonu ile Eğitim Komisyonu müşterek raporu.
 1. Günümüzde birçok alanda kullanılan internet teknolojilerinin, toplumda aktif olarak kullanılması sonucunda, sosyal yaşama, özelliklere gençlere etkilerinin değerlendirilmesi ve yapılabileceklerin belirlenmesi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Komisyonu ile Gençlik ve Spor Komisyonu raporu.
 1. İlçemizde faaliyet gösteren sanayi sitesi esnafının, olası sorunlarına yönelik belediyemizce yapılabileceklerin belirlenmesi ile ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonu raporu.
 1. İlçemizde yaşayan vatandaşların “ürün güvenliği” konusunda bilinçlendirilmesi maksadı ile yapılabileceklerin değerlendirilmesi ile ilgili Tüketici Hakları Komisyonu ile Halkla İlişkiler Komisyonu müşterek raporu.
 1. Bezmialem Valide Sultan Hanımlar Konağı’nda sunulan hizmetlerin bölge halkına sağladığı katkılar değerlendirilmesi ile ilgili Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ve İnsan Hakları Komisyonu ile Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Komisyonu müşterek raporu.
 1. Yaz aylarının yaklaşması ile birlikte oluşabilecek kuraklık riski halinde, tarımsal alanlar üzerindeki olası etkisine yönelik Belediyemiz ve STK’lar aracılığı ile yapılabileceklerin değerlendirilmesi ile ilgili Tarım ve Hayvancılık Komisyonu ile Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonu müşterek raporu.
 1. 2019 Yılı Faaliyet Raporuyla ilgili başkanlık yazısı.

 

 

03/03/2020 17:00 2020 – MART AYI MECLİS GÜNDEMİ

2020 – MART AYI MECLİS GÜNDEMİ

GÜNDEM
 
Açılış ve Yoklama.

 1. Geçen Toplantıya ait tutanak özeti.
 1. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün, Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki yönetmelikte değişiklik yapılması, İktisadi ve Sosyal Tesis İşletmesi adı altında Bütçe İçi İşletme Kurulması ile ilgili başkanlık yazısı.
 1. Ankara Sanayi Odası 1.Organize Sanayi Bölgesi bünyesinde faaliyet gösteren Ankara Sanayi Odası Sürekli Eğitim Merkezi(ASO-SEM) ile belediyemiz arasında istihdama yönelik kurslar açılmasına ilişkin işbirliği protokolü imzalanabilmesi için belediye başkanına yetki verilmesi ile ilgili başkanlık yazısı.
 1. Kamu yararı kararı verilen 224 adet parselin, belediyemiz tarafından Ankara Sanayi Odası 1. Organize

Sanayi bölgesi nam ve hesabına kamulaştırılmasına yönelik işlemlerin yürütülmesi için Belediye Encümenine ve bu konuda hazırlanacak protokollerde ise Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili başkanlık yazısı.

 1. Gökçek Mahallesi 1543 ada 1 parsel ve Gaziosmanpaşa Mahallesi 4613 ada 1 parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.
 1. Yenihisar Mahallesi ve çevresinin enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla 1087 ada kuzeyi park alanında 1 adet trafo yeri ayrılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.
 1. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünce 2020 yılında uygulanacak hizmet karşılığı ücret tarifesinin

belirlenmesi ile ilgili başkanlık yazısı.

 1. Yeniçimşit Mezarlığı ile Yeniçimşit Mahallesi arasındaki 39 hektar alana yönelik hazırlanan 1/1000

ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

 1. Çiçektepe Mahallesi mevcut yerleşim alanı içerisinde yapılaşma yapılmamasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 1. İlçemizde faaliyet gösteren, bilgisayar oyun salonlarından alınacak eğlence vergisi ücretinin belirlenmesiyle ile ilgili Hukuk ve Tarifeler Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu müşterek raporu.
 1. 29 Ekim Mahallesi Mevlana Caddesi 712 ada karşısında bulanan (2759 m²) yeşil alana isim verilmesi

ile ilgili İsimlendirme ve Muhtelif İşler Komisyonu raporu.

 1. Tarım alanlarında toprak analizi yapılmasının önemine yönelik üreticilerin bilinçlendirilmesi ve ürünlerin tüketiciye sağladığı faydaların değerlendirilmesi ile ilgili Tarım ve Hayvancılık Komisyonu ile Tüketici Hakları Komisyonu müşterek raporu.
 1. İlçemizde faaliyet gösteren Pastane esnafının olası sorunlarının değerlendirilmesi ve yapılabileceklerin belirlenmesi ile ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonu raporu.
 1. Belediyemize müracaat eden ihtiyaç sahibi vatandaşlara, 2019 yılında sunulan aşevi hizmetleri ve çeşitli yardımların, vatandaşlarımıza sağladığı pozitif katkıların değerlendirilmesi ile ilgili Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ve İnsan Hakları Komisyonu ile Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Komisyonu müşterek raporu.
 1. Belediyemiz tarafından gerçekleştirilen, ulusal ve uluslararası kuruluşlarca da ödüle layık görülen “sıfır atık” çalışmalarının; sürdürülebilir ve sağlıklı bir çevre bilinci oluşumuna sağladığı katkıların değerlendirilmesi ile ilgili Çevre Komisyonu ile Sağlık Komisyonu müşterek raporu.
 1. Öğrencilerin, hayallerine ufuklar aralamak, vizyon sahibi olmalarını sağlamak, işlevsel ve yönetimsel modeller aracılığı ile hayata farklı perspektiflerden bakmalarına olanak sağlamak maksadıyla düzenlenen “Gençlerle Baş başa” temalı etkinliklerin değerlendirilmesi ile ilgili Gençlik ve Spor Komisyonu ile Kültür ve Sosyal İşler Komisyonu müşterek raporu.
 1. Belediyemizce düzenlenen “Sağlık Beslenme ve Sağlıklı Hayat” temalı eğitim seminerinin halk sağlığı açısından önemi, yapılan ve yapılabilecek çalışmaların değerlendirilmesi ile ilgili Eğitim Komisyonu ile Halkla İlişkiler Komisyonu müşterek raporu.
 1. Sivil Toplum Kuruluşlarının, geçmişten günümüze yansıttığı birlikte çalışma kültürü ve toplumsal faydalara yönelik çalışmalarını desteklemek maksadıyla yapılabileceklerin belirlenmesi ile ilgili Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonu ile Tarih ve Turizm Komisyonu müşterek raporu.
 1. İlçemiz sınırları içerisinde bulunan marketlerde satılan gıda ürünlerindeki şüpheli ürünlerin ilgili birimlerce halk sağlığı göz önünde alınarak denetiminin yapılması ile ilgili Çevre Komisyonu ile Sağlık Komisyonu müşterek raporu.
 1. İlçemiz turizmine katkı sağlamak amacıyla ilçemizde bulunan tarihi ve turistik yerlerin korunması, restore edilmesi, tanıtılması için gerekli çalışmaların yapılması ile ilgili Tarih ve Turizm Komisyonu raporu.