MECLİS GÜNDEMİ

Tarih Konu
03/03/2020 17:00 2020 – MART AYI MECLİS GÜNDEMİ

2020 – MART AYI MECLİS GÜNDEMİ

GÜNDEM
 
Açılış ve Yoklama.

 1. Geçen Toplantıya ait tutanak özeti.
 1. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün, Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki yönetmelikte değişiklik yapılması, İktisadi ve Sosyal Tesis İşletmesi adı altında Bütçe İçi İşletme Kurulması ile ilgili başkanlık yazısı.
 1. Ankara Sanayi Odası 1.Organize Sanayi Bölgesi bünyesinde faaliyet gösteren Ankara Sanayi Odası Sürekli Eğitim Merkezi(ASO-SEM) ile belediyemiz arasında istihdama yönelik kurslar açılmasına ilişkin işbirliği protokolü imzalanabilmesi için belediye başkanına yetki verilmesi ile ilgili başkanlık yazısı.
 1. Kamu yararı kararı verilen 224 adet parselin, belediyemiz tarafından Ankara Sanayi Odası 1. Organize

Sanayi bölgesi nam ve hesabına kamulaştırılmasına yönelik işlemlerin yürütülmesi için Belediye Encümenine ve bu konuda hazırlanacak protokollerde ise Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili başkanlık yazısı.

 1. Gökçek Mahallesi 1543 ada 1 parsel ve Gaziosmanpaşa Mahallesi 4613 ada 1 parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.
 1. Yenihisar Mahallesi ve çevresinin enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla 1087 ada kuzeyi park alanında 1 adet trafo yeri ayrılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.
 1. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünce 2020 yılında uygulanacak hizmet karşılığı ücret tarifesinin

belirlenmesi ile ilgili başkanlık yazısı.

 1. Yeniçimşit Mezarlığı ile Yeniçimşit Mahallesi arasındaki 39 hektar alana yönelik hazırlanan 1/1000

ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

 1. Çiçektepe Mahallesi mevcut yerleşim alanı içerisinde yapılaşma yapılmamasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 1. İlçemizde faaliyet gösteren, bilgisayar oyun salonlarından alınacak eğlence vergisi ücretinin belirlenmesiyle ile ilgili Hukuk ve Tarifeler Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu müşterek raporu.
 1. 29 Ekim Mahallesi Mevlana Caddesi 712 ada karşısında bulanan (2759 m²) yeşil alana isim verilmesi

ile ilgili İsimlendirme ve Muhtelif İşler Komisyonu raporu.

 1. Tarım alanlarında toprak analizi yapılmasının önemine yönelik üreticilerin bilinçlendirilmesi ve ürünlerin tüketiciye sağladığı faydaların değerlendirilmesi ile ilgili Tarım ve Hayvancılık Komisyonu ile Tüketici Hakları Komisyonu müşterek raporu.
 1. İlçemizde faaliyet gösteren Pastane esnafının olası sorunlarının değerlendirilmesi ve yapılabileceklerin belirlenmesi ile ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonu raporu.
 1. Belediyemize müracaat eden ihtiyaç sahibi vatandaşlara, 2019 yılında sunulan aşevi hizmetleri ve çeşitli yardımların, vatandaşlarımıza sağladığı pozitif katkıların değerlendirilmesi ile ilgili Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ve İnsan Hakları Komisyonu ile Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Komisyonu müşterek raporu.
 1. Belediyemiz tarafından gerçekleştirilen, ulusal ve uluslararası kuruluşlarca da ödüle layık görülen “sıfır atık” çalışmalarının; sürdürülebilir ve sağlıklı bir çevre bilinci oluşumuna sağladığı katkıların değerlendirilmesi ile ilgili Çevre Komisyonu ile Sağlık Komisyonu müşterek raporu.
 1. Öğrencilerin, hayallerine ufuklar aralamak, vizyon sahibi olmalarını sağlamak, işlevsel ve yönetimsel modeller aracılığı ile hayata farklı perspektiflerden bakmalarına olanak sağlamak maksadıyla düzenlenen “Gençlerle Baş başa” temalı etkinliklerin değerlendirilmesi ile ilgili Gençlik ve Spor Komisyonu ile Kültür ve Sosyal İşler Komisyonu müşterek raporu.
 1. Belediyemizce düzenlenen “Sağlık Beslenme ve Sağlıklı Hayat” temalı eğitim seminerinin halk sağlığı açısından önemi, yapılan ve yapılabilecek çalışmaların değerlendirilmesi ile ilgili Eğitim Komisyonu ile Halkla İlişkiler Komisyonu müşterek raporu.
 1. Sivil Toplum Kuruluşlarının, geçmişten günümüze yansıttığı birlikte çalışma kültürü ve toplumsal faydalara yönelik çalışmalarını desteklemek maksadıyla yapılabileceklerin belirlenmesi ile ilgili Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonu ile Tarih ve Turizm Komisyonu müşterek raporu.
 1. İlçemiz sınırları içerisinde bulunan marketlerde satılan gıda ürünlerindeki şüpheli ürünlerin ilgili birimlerce halk sağlığı göz önünde alınarak denetiminin yapılması ile ilgili Çevre Komisyonu ile Sağlık Komisyonu müşterek raporu.
 1. İlçemiz turizmine katkı sağlamak amacıyla ilçemizde bulunan tarihi ve turistik yerlerin korunması, restore edilmesi, tanıtılması için gerekli çalışmaların yapılması ile ilgili Tarih ve Turizm Komisyonu raporu.