MECLİS GÜNDEMİ

Tarih Konu
27/08/2020 17:00 2020 – EYLÜL AYI MECLİS GÜNDEMİ

2020 – EYLÜL AYI MECLİS GÜNDEMİ

SİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

                 Belediye meclisimiz, 5393 sayılı Kanunun 21. maddesi gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 01.09.2020 Salı günü saat 17.00’da Sincan Belediyesi Kültür Evi (Ahievran Mahallesi 185. Cadde No:1) toplantı salonunda EYLÜL ayı toplantısını başlatacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

                                                                                                                                                                                                                  Murat ERCAN

                                                                                                                                                                                                                Belediye Başkanı

GÜNDEM

 Açılış ve Yoklama.

 1. Geçen Toplantıya ait tutanak özeti.
 2. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Bank ile birlikte yaklaşık 43183m² alanda 5393 Sayılı Belediye Kanununun 73.ncü maddesine istinaden Sokak Sağlıklaştırma Projesi Cephe İyileştirme ve yenileme çalışmasının belediyemizce yapılması ile ilgili başkanlık yazısı.
 3. Yunus Emre Mahallesi 101768 ada 1 parselde yapılacak Fen Lisesi yapım işine ilişkin, Belediyemiz ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında protokol yapılması, yapılacak protokolün imzalanması için belediye başkanına yetki verilmesi ile ilgili başkanlık yazısı.
 4. Sincan- Merkez bölgesinde imar planında Yençok: Serbest yapılaşma koşullarında bulunan imar adalarına yükseklik belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.
 5. Sincan- Merkez bölgesinde imar planında Yençok: Serbest yapılaşma koşullarında bulunan ada içi parsellerine yükseklik belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.
 6. Sincan ilçesi Merkez Bölgesi Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı Kullanımındaki Yençok: Serbest yapılaşma koşullarında bulunan alanlara yükseklik belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.
 7. Yenikent bölgesinde imar planında Yençok: Serbest yapılaşma koşullarında bulunan donatı alanlarında yükseklik belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.
 8. Saraycık 1. Etap Revizyon İmar Plan değişikliği sınırları içerisinde Yençok: Serbest yapılaşma koşullarında bulunan alanlara yükseklik belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.
 9. Anayurt Mahallesi Hayvancılık Alanı UİP Yençok: Serbest yapılaşma koşullarında bulunan alanlara yükseklik belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.
 10. Mustafa Kemal Mahallesi 1710 ada 1 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.
 11. İstasyon Mahallesi 441 ada 14 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.
 12. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kuruluş, Teşkilatlanma, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde değişiklik yapılması ile ilgili başkanlık yazısı.
 13. Elvan-Saraycık-Çimşit bölgesi Uygulama İmar Planı sınırları içerisinde Yençok: Serbest yapılaşma koşullarında bulunan alanlara yükseklik belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 14. İlçemizde meydana gelen trafik kazaları sonucu yeşil alan, orta refüj ve yan refüjlerde oluşan hasar tazmin bedellerinin belirlenmesiyle ilgili Hukuk ve Tarifeler Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu müşterek raporu.
 15. Törekent Mahallesi 2174 -2176 adaların karşısında bulunan 2 parça (1736 m²) yeşil alana isim verilmesi ile ilgili İsimlendirme ve Muhtelif İşler Komisyonu raporu.
 16. Sincan Belediyespor adına hatıra ormanı ve muhtelif konular ile ilgili İsimlendirme ve Muhtelif İşler Komisyonu raporu.
 17. Mustafa Kemal Mahallesi 324. Sokak, 323. Sokak, Şehit Hilmi TUNAHAN Sokak ve Vural BAYLAN Bulvarı arasında bulunan 3 parça (5765 m²) yeşil alana isim verilmesi ile ilgili İsimlendirme ve Muhtelif İşler Komisyonu raporu.
 18. Bu yıl Kurban Bayramında, belediyemizce vatandaşlarımıza sunulan hizmetlerin değerlendirilmesi ve yapılabileceklerin belirlenmesi ile ilgili Tüketici Hakları Komisyonu ile Halkla İlişkiler Komisyonu müşterek raporu.
 19. Belediyemiz ile Balkan Göçmenleri İktisadi Araştırma ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından gerçekleştirilen “Pandemi’den Korun” Projesinin değerlendirilmesi ve yapılabileceklerin belirlenmesi ile ilgili Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonu ile Eğitim Komisyonu müşterek raporu.
 20. İlçemizde, tarımsal üretimi desteklemek, tarım potansiyelini ortaya çıkarmaya yönelik yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ve yapılabileceklerin belirlenmesi ile ilgili Tarım ve Hayvancılık Komisyonu raporu.
 21. Belediyemiz ile Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen spor eğitimlerin gençlerin fiziksel, kültürel ve sosyal gelişimine sağladığı katkıların değerlendirilmesi ve yapılabileceklerin belirlenmesi ile ilgili Gençlik ve Spor Komisyonu ile Kültür ve Sosyal İşler Komisyonu müşterek raporu.
 22. Engelli bireylerin toplumsal hayata daha etkin katılımını sağlamak maksadıyla yapılabileceklerin araştırılması ile ilgili Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Komisyonu ile Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ve İnsan Hakları Komisyonu müşterek raporu.
 23. Parkinson hastalarına yönelik yapılabilecekler ile ilgili Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Komisyonu ile Sağlık Komisyonu müşterek raporu.
 24. Doğayı korumak ve bisiklet kullanımını teşvik etmek maksadıyla belediyemizce yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ile ilgili Çevre Komisyonu ile Sağlık Komisyonu müşterek raporu.
 25. İlçemizde faaliyet gösteren Hediyelik eşya üretimi ve satışı yapan esnafın olası sorunlarına yönelik belediyemizce yapılabileceklerin değerlendirilmesi ile ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonu raporu.
 26. Tarihi süreç içerisinde oluşan, milli kültürümüzün yaşatılmasına yönelik belediyemizce yapılabileceklerin değerlendirilmesi ile ilgili Tarih ve Turizm Komisyonu raporu.

 

29/07/2020 17:00 2020 – AĞUSTOS AYI MECLİS GÜNDEMİ

2020 – AĞUSTOS AYI MECLİS GÜNDEMİ

SİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

 

Belediye meclisimiz, 5393 sayılı Kanunun 21. maddesi gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 04.08.2020 Salı günü saat 17.00’da Sincan Belediyesi Kültür Evi (Ahievran Mahallesi 185. Cadde No:1) toplantı salonunda AĞUSTOS ayı toplantısını başlatacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

 

Murat ERCAN

Belediye Başkanı

 

GÜNDEM

 Açılış ve Yoklama.

 1. Geçen Toplantıya ait tutanak özeti.
 2. Kardeş Kent ilişkisi kurduğumuz Evren Belediyesinin talebi üzerine muhtelif ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik başkanlık yazısı.
 3. Belediyemiz ile Sincan Ziraat Odası Başkanlığı arasında protokol yapılması ile ilgili başkanlık yazısı.
 4. Ova Çayı Rekreasyon Projesinde kullanılmak üzere İller Bankasından alınacak şartlı bağış ile ilgili başkanlık yazısı.
 5. Yenikent bölgesinde imar planında Yençok: Serbest yapılaşma koşullarında bulunan ada içi imar parsellerine yükseklik belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.
 6. Yenikent bölgesinde imar planında Yençok: Serbest yapılaşma koşullarında bulunan imar adalarına yükseklik belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.
 7. Seyirce Çiftliği Uygulama İmar Planı sınırları içerisinde Yençok: Serbest yapılaşma koşullarında bulunan alanlara yükseklik belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.
 8. Temelli/Malıköy ve çevresi ile Sincan Bağlantı yoluna ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı sınırları içerisinde Yençok: Serbest yapılaşma koşullarında bulunan alanlara yükseklik belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.
 9. Elvan-Saraycık-Çimşit bölgesi Uygulama İmar Planı sınırları içerisinde Yençok: Serbest yapılaşma koşullarında bulunan alanlara yükseklik belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.
 10. Yenipeçenek ve Çiçektepe Mahalleleri Uygulama İmar Planı sınırları içerisinde Yençok: Serbest yapılaşma koşullarında bulunan alanlara yükseklik belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.
 11. Saraycık Mahallesi sınırları içerisinde bulunan mezarlık alanının onaylı imar planında yol altında kaldığı, olası bir mağduriyetin yaşanmaması adına imar planındaki yolun başka bir yere alınması ve mezarlığın korunmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.
 12. Mustafa Kemal Mahallesi 1617 ada 1 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.
 13. Menderes Mahallesi 675 ada 9 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.
 14. Kentsel Tasarım Müdürlüğüne ait Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik ile ilgili başkanlık yazısı.
 15. Yeni Peçenek Mahallesi sınırları içerisinde “Yeni Peçenek Mahallesi Köyiçi ve Gelişim Alanı’na yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 16. Belediyemiz bünyesinde bulunan sahne aracının, belediyemiz programları dışında uygun olduğu zamanlarda, Sivil Toplum Kuruluşlarının talebi halinde kiralanmasında uygulanacak tarifenin belirlenmesi ile ilgili Hukuk ve Tarifeler Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu müşterek raporu.
 17. 29 Ekim Mahallesi 777. Sokak 701-702 ada kenarında bulunan (5326 m²) yeşil alana isim verilmesi ile ilgili İsimlendirme ve Muhtelif İşler Komisyonu raporu.
 18. İlçemizde faaliyet gösteren esnafın “Kontrollü Sosyal Hayat”’a yönelik alınan tedbirlere riayet etmeleri çerçevesinde yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ile ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonu raporu.
 19. İlçemizde Yükseköğretim Kurumları Sınavına hazırlanan öğrencilerin, başarılarının artırılmasına yönelik, belediyemizce düzenlenen deneme sınavları vb. etkinliklerin sağladığı katkıların değerlendirilmesi ile ilgili Gençlik ve Spor Komisyonu ile Kültür ve Sosyal İşler Komisyonu müşterek raporu.
 20. Dijital Platformlar aracılığı sunulan Teknoloji ve beceri eğitimlerinin, toplumsal hayattaki tüm fertlerin kişisel gelişimlerine sağladığı katkıların değerlendirilmesi ile ilgili Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ve İnsan Hakları Komisyonu ile Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Komisyonu müşterek raporu.
 21. Engelli Gündüz Bakım Evi ile ilgili Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Komisyonu raporu.
 22. Bölgemizde faaliyet gösteren tarım üreticilerinin, verimli üretim yapabilmeleri ve doğal afet sigortası hakkında bilinçlendirilmesine yönelik yapılabileceklerin değerlendirilmesi ile ilgili Tarım ve Hayvancılık Komisyonu ile Tüketici Hakları Komisyonu müşterek raporu.
 23. Vatandaşlarımıza daha kaliteli ve verimli hizmet sunmak maksadıyla, personellerimizin katıldığı uzaktan eğitim modeli ile yapılan eğitim seminerlerinin sağladığı katkıların değerlendirilmesi ile ilgili Eğitim Komisyonu ile Halkla İlişkiler Komisyonu müşterek raporu.
 24. Tüm dünyada olduğu gibi ilçemizde de doğal çevrenin önemli olduğu, çevrenin insan sağlığına olumlu etkilerine yönelik yapılabileceklerin belirlenmesi ile ilgili Çevre Komisyonu ile Sağlık Komisyonu müşterek raporu.
 25. İlçemizde faaliyet gösteren STK’ların iktisadi, sosyal, tarihi ve turizm fonksiyonlarının, yerel yönetimlere sağladığı katkıların değerlendirilmesi ile ilgili Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonu ile Tarih ve Turizm Komisyonu müşterek raporu.
26/06/2020 17:00 2020 – TEMMUZ AYI MECLİS GÜNDEMİ

2020 – TEMMUZ AYI MECLİS GÜNDEMİ

 

SİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

                        Belediye meclisimiz, 5393 sayılı Kanunun 21. maddesi gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 01.07.2020 Çarşamba günü saat 17.00’da Sincan Belediyesi Kültür Evi (Ahi Evran Mahallesi 185. Cadde No:1) toplantı salonunda TEMMUZ ayı toplantısını başlatacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

 

                                                                                                                                                                                                                                        Murat ERCAN

                                                                                                                                                                                                                                      Belediye Başkanı

GÜNDEM

 Açılış ve Yoklama.

 1. Geçen Toplantıya ait tutanak özeti.
 2. TCDD 2.Bölge Müdürlüğü’nün talebine istinaden Malıköy Mahallesi 1209 ada 1 parsel üzerinde, yatay sondaj yöntemiyle havai olan elektrik hattının deplasesi için 10 yıl süreyle, bedelsiz olarak ve Belediyemizin ilgili taşınmaza ihtiyaç duyulması halinde hattın tekrar yer değiştirilmesi durumunda, uygulamanın bedelsiz olarak yapılması şartı ile Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.(TEDAŞ) lehine irtifak hakkı şeklinde Sınırlı Ayni Hak Tesis edilmesi ile ilgili başkanlık yazısı.
 3. Fatih Mahallesi 4069 ada doğusundaki alanda bulunan trafonun, kapasitesinin yetersiz kalması nedeniyle büyütülerek aynı alanda trafo yeri ayrılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.
 4. Gazi Osman Paşa Mahallesi 1668 ada kuzeyinde park alanında mevcut planlarda ayrılmış trafo yerinin yetişmiş ağaçlara denk gelmesi ve kapasitesinin yetersiz kalacağı nedeniyle büyütülerek aynı park içerisinde yer ayrılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.
 5. Ahi Evran Mahallesi 3093 ada 1 parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.
 6. Yeni Peçenek Mahallesi sınırları içerisinde “Yeni Peçenek Mahallesi Köyiçi ve Gelişim Alanı’na yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.
 7. Menderes Mahallesi 1466 ada 7 ve 8 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 8. Akçaören Mahallesi Küme evleri No:82’de bulunan, 111 ada 138 parseldeki muhtelif miktarda Çam ve Selvi fidanlarının belediyemizce bedelsiz olarak alınması, Mustafa Kemal Mahallesi Kayı Caddesi 782-795-799-802 adalar arasında bulunan yeşil alana isim verilmesi ile ilgili İsimlendirme ve Muhtelif İşler Komisyonu raporu.
 9. İstiklal Mahallesindeki belediyemize ait, Temelli Çok Amaçlı salonun, STK’ların talepleri halinde, etkinliklerde kullanılması maksadıyla kiralanmasında alınacak ücretin belirlenmesi ile ilgili Hukuk ve Tarifeler Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu müşterek raporu.
 10. Belediyemizce; Koronavirüs- (COVİD-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı ortak alanlarda, dezenfeksiyon ve sterilizasyon uygulamalarının çevre ve halk sağlığı açısından sağlamış olduğu katkıların değerlendirilmesi ile ilgili Sağlık Komisyonu ile Çevre Komisyonu müşterek raporu.
 11. Kültür ve Sanat etkinlikleri kapsamında, dijital platformlar aracılığı ile sunulan, uzaktan eğitim / etkinlik uygulamalarının vatandaşlarımıza sağladığı katkıların değerlendirilmesi ile ilgili Eğitim Komisyonu ile Halkla İlişkiler Komisyonu müşterek raporu.
 12. Dünya Sağlık Örgütünce PANDEMİ ilan edilmesi ile birlikte, ilçemizde Pazar esnafının ve vatandaşlarımızın bulaşa yol açmamasına yönelik yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ve yapılabileceklerin değerlendirilmesi ile ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonu raporu.
 13. Kaliteli ve verimli tarımsal üretimin, güvenli gıda tüketimine etki ettiği “iyi tarım uygulamalarının” çiftçilere ve tüketicilere sağladığı faydaların değerlendirilmesi ile ilgili Tarım ve Hayvancılık Komisyonu ile Tüketici Hakları Komisyonu müşterek raporu.
 14. Toplumun temeli olan ailede, aile içinde iletişimin aile bireylerine ve toplumsal yaşama sağladığı faydaların değerlendirilmesi ve yapılabileceklerin belirlenmesi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Komisyonu ile Gençlik ve Spor Komisyonu raporu.
 15. İlçemizde ikamet eden 65 yaş üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımıza vefa destek grubu aracılığı ile sunulan hizmetlerin değerlendirilmesi ile ilgili Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ve İnsan Hakları Komisyonu ile Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Komisyonu müşterek raporu.
 16. İlçemizde kongre, seminer ve toplantı turizminin geliştirilebilmesine yönelik STK’lar ile birlikte yapılabileceklerin belirlenmesi ile ilgili Tarih ve Turizm Komisyonu ile Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonu müşterek raporu.

 

 

04/06/2020 17:00 2020 – HAZİRAN AYI MECLİS GÜNDEMİ

2020 – HAZİRAN AYI MECLİS GÜNDEMİ

 

 

SİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

 

 

Belediye meclisimiz, 5393 sayılı Kanunun 21. maddesi gereğince, 08.06.2020 Pazartesi günü saat 17.00’da Sincan Belediyesi Kültür Evinde (Ahi Evran Mah. 185. Cd. No:1) bulunan toplantı salonunda HAZİRAN ayı olağan toplantısını başlatacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

 

                                                                                                                                                              Murat ERCAN

                                                                                                                                                             Belediye Başkanı

 

GÜNDEM

 Açılış ve Yoklama.

 1. Geçen Toplantıya ait tutanak özeti.
 1. Denetim Komisyonu raporunun okunması.
 1. Encümene üye seçimi ile ilgili başkanlık yazısı.
 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu oluşturulması ve üye seçimi ile ilgili başkanlık yazısı.
 1. 7244 Sayılı Yeni Koronavirüs (Covid- 19 ) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkındaki Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına dair kanun çerçevesinde belediyemiz mülkiyetinde ve tasarrufunda olan taşınmazlara ilişkin satış, ecrimisil ve kiralamadan kaynaklı bedellerin 19.03.2020 tarihinden itibaren, 3 ay süreyle ertelenmesi, ertelenen alacakların 3 eşit taksitle, gecikme zammı uygulanmadan ve faizsiz tahsil edilmesi ile ilgili başkanlık yazısı.
 1. Mülkiyeti belediyemize ait 570 adet taşınmazın satılabilmesi için encümene yetki verilmesi ile ilgili başkanlık yazısı.
 1. 3194 Sayılı İmar Kanunu ve 7143 Sayılı Kanunun 16. Maddesi ile eklenen geçici 16. Maddeye göre belediyemiz taşınmazlarının doğrudan satışının yapılabilmesi için encümene yetki verilmesi ile ilgili başkanlık yazısı.
 1. Metropol İmar Tesis Yönetimi Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Bilgi Teknolojileri İnsan Kaynakları Yönetimi Danışmanlık İnşaat Taahhüt Proje Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketin 21 Şubat 2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulunda Şirket sermayesinin artırılmasına karar verilmiştir. Artırım kararı gereği, Belediyemizin Şirketteki sermayesinin artırılıp artırılmayacağı ile ilgili başkanlık yazısı.
 1. 2019 Mali Yılı Kesin Hesabı ile ilgili başkanlık yazısı.
 1. Belediyemiz mülkiyetinde veya kullanımında bulunan Aşevi, Kafeterya, Engelsiz Yaşam Merkezi, Çocuk Gündüz Bakımevi tesislerinin işletilmesi konusunda faaliyet göstermek üzere “Sincan Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesis İşletmesi” adı altında Bütçe İçi İşletme Kurulması ile ilgili başkanlık yazısı.
 1. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünce tarafından 2020 yılında uygulanacak, Veteriner hizmetleri ücret tarifesi ile ilgili başkanlık yazısı.
 1. Akçaören Mahallesi Küme evleri No:82’de bulunan, 111 ada 138 parseldeki muhtelif miktarda Çam ve Selvi fidanlarının belediyemizce bedelsiz olarak alınması, Mustafa Kemal Mahallesi Kayı Caddesi 782-795-799-802 adalar arasında bulunan yeşil alana isim verilmesi ile ilgili başkanlık yazısı.
 1. Maraşal Çakmak Mahallesi 45 ada 25 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.
 1. Menderes Mahallesi 1466 ada 7 ve 8 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.
 1. Yenihisar Mahallesi ve çevresinin enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla 1087 ada kuzeyi park alanında1 adet trafo yeri ayrılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 1. Akşemsettin Mahallesi, Nato Benzinliği ve 209 ada yanında bulanan (3300 m²) yeşil alana isim verilmesi ile ilgili İsimlendirme ve Muhtelif İşler Komisyonu raporu.
 1. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince talep olması halinde isteyenlere verilecek meclis ihtisas komisyonu raporları maliyet bedelinin belirlenmesi ile ilgili Hukuk ve Tarifeler Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu müşterek raporu.
 1. Belediyemizce düzenlenen “Afet Bilinci” Farkındalık Eğitiminin, katılımcılara sağlamış katkıların değerlendirilmesi ile ilgili Çevre Komisyonu ile Sağlık Komisyonu müşterek raporu.
 1. Belediyemizce düzenlenen Kültür ve Sanat etkinliklerinde; Akıl ve adaleti, güzel ahlakı, edep ve hayası ile bilinen Sultan 2. Abdülhamid Han’ın hayatının anlatılmasının, vatandaşların tarih bilincine sağladığı katkıların değerlendirilmesi ile ilgili Tarih ve Turizm Komisyonu ile Eğitim Komisyonu müşterek raporu.
 1. Günümüzde birçok alanda kullanılan internet teknolojilerinin, toplumda aktif olarak kullanılması sonucunda, sosyal yaşama, özelliklere gençlere etkilerinin değerlendirilmesi ve yapılabileceklerin belirlenmesi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Komisyonu ile Gençlik ve Spor Komisyonu raporu.
 1. İlçemizde faaliyet gösteren sanayi sitesi esnafının, olası sorunlarına yönelik belediyemizce yapılabileceklerin belirlenmesi ile ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonu raporu.
 1. İlçemizde yaşayan vatandaşların “ürün güvenliği” konusunda bilinçlendirilmesi maksadı ile yapılabileceklerin değerlendirilmesi ile ilgili Tüketici Hakları Komisyonu ile Halkla İlişkiler Komisyonu müşterek raporu.
 1. Bezmialem Valide Sultan Hanımlar Konağı’nda sunulan hizmetlerin bölge halkına sağladığı katkılar değerlendirilmesi ile ilgili Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ve İnsan Hakları Komisyonu ile Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Komisyonu müşterek raporu.
 1. Yaz aylarının yaklaşması ile birlikte oluşabilecek kuraklık riski halinde, tarımsal alanlar üzerindeki olası etkisine yönelik Belediyemiz ve STK’lar aracılığı ile yapılabileceklerin değerlendirilmesi ile ilgili Tarım ve Hayvancılık Komisyonu ile Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonu müşterek raporu.
 1. 2019 Yılı Faaliyet Raporuyla ilgili başkanlık yazısı.

 

 

03/03/2020 17:00 2020 – MART AYI MECLİS GÜNDEMİ

2020 – MART AYI MECLİS GÜNDEMİ

GÜNDEM
 
Açılış ve Yoklama.

 1. Geçen Toplantıya ait tutanak özeti.
 1. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün, Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki yönetmelikte değişiklik yapılması, İktisadi ve Sosyal Tesis İşletmesi adı altında Bütçe İçi İşletme Kurulması ile ilgili başkanlık yazısı.
 1. Ankara Sanayi Odası 1.Organize Sanayi Bölgesi bünyesinde faaliyet gösteren Ankara Sanayi Odası Sürekli Eğitim Merkezi(ASO-SEM) ile belediyemiz arasında istihdama yönelik kurslar açılmasına ilişkin işbirliği protokolü imzalanabilmesi için belediye başkanına yetki verilmesi ile ilgili başkanlık yazısı.
 1. Kamu yararı kararı verilen 224 adet parselin, belediyemiz tarafından Ankara Sanayi Odası 1. Organize

Sanayi bölgesi nam ve hesabına kamulaştırılmasına yönelik işlemlerin yürütülmesi için Belediye Encümenine ve bu konuda hazırlanacak protokollerde ise Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili başkanlık yazısı.

 1. Gökçek Mahallesi 1543 ada 1 parsel ve Gaziosmanpaşa Mahallesi 4613 ada 1 parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.
 1. Yenihisar Mahallesi ve çevresinin enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla 1087 ada kuzeyi park alanında 1 adet trafo yeri ayrılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.
 1. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünce 2020 yılında uygulanacak hizmet karşılığı ücret tarifesinin

belirlenmesi ile ilgili başkanlık yazısı.

 1. Yeniçimşit Mezarlığı ile Yeniçimşit Mahallesi arasındaki 39 hektar alana yönelik hazırlanan 1/1000

ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

 1. Çiçektepe Mahallesi mevcut yerleşim alanı içerisinde yapılaşma yapılmamasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 1. İlçemizde faaliyet gösteren, bilgisayar oyun salonlarından alınacak eğlence vergisi ücretinin belirlenmesiyle ile ilgili Hukuk ve Tarifeler Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu müşterek raporu.
 1. 29 Ekim Mahallesi Mevlana Caddesi 712 ada karşısında bulanan (2759 m²) yeşil alana isim verilmesi

ile ilgili İsimlendirme ve Muhtelif İşler Komisyonu raporu.

 1. Tarım alanlarında toprak analizi yapılmasının önemine yönelik üreticilerin bilinçlendirilmesi ve ürünlerin tüketiciye sağladığı faydaların değerlendirilmesi ile ilgili Tarım ve Hayvancılık Komisyonu ile Tüketici Hakları Komisyonu müşterek raporu.
 1. İlçemizde faaliyet gösteren Pastane esnafının olası sorunlarının değerlendirilmesi ve yapılabileceklerin belirlenmesi ile ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonu raporu.
 1. Belediyemize müracaat eden ihtiyaç sahibi vatandaşlara, 2019 yılında sunulan aşevi hizmetleri ve çeşitli yardımların, vatandaşlarımıza sağladığı pozitif katkıların değerlendirilmesi ile ilgili Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ve İnsan Hakları Komisyonu ile Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Komisyonu müşterek raporu.
 1. Belediyemiz tarafından gerçekleştirilen, ulusal ve uluslararası kuruluşlarca da ödüle layık görülen “sıfır atık” çalışmalarının; sürdürülebilir ve sağlıklı bir çevre bilinci oluşumuna sağladığı katkıların değerlendirilmesi ile ilgili Çevre Komisyonu ile Sağlık Komisyonu müşterek raporu.
 1. Öğrencilerin, hayallerine ufuklar aralamak, vizyon sahibi olmalarını sağlamak, işlevsel ve yönetimsel modeller aracılığı ile hayata farklı perspektiflerden bakmalarına olanak sağlamak maksadıyla düzenlenen “Gençlerle Baş başa” temalı etkinliklerin değerlendirilmesi ile ilgili Gençlik ve Spor Komisyonu ile Kültür ve Sosyal İşler Komisyonu müşterek raporu.
 1. Belediyemizce düzenlenen “Sağlık Beslenme ve Sağlıklı Hayat” temalı eğitim seminerinin halk sağlığı açısından önemi, yapılan ve yapılabilecek çalışmaların değerlendirilmesi ile ilgili Eğitim Komisyonu ile Halkla İlişkiler Komisyonu müşterek raporu.
 1. Sivil Toplum Kuruluşlarının, geçmişten günümüze yansıttığı birlikte çalışma kültürü ve toplumsal faydalara yönelik çalışmalarını desteklemek maksadıyla yapılabileceklerin belirlenmesi ile ilgili Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonu ile Tarih ve Turizm Komisyonu müşterek raporu.
 1. İlçemiz sınırları içerisinde bulunan marketlerde satılan gıda ürünlerindeki şüpheli ürünlerin ilgili birimlerce halk sağlığı göz önünde alınarak denetiminin yapılması ile ilgili Çevre Komisyonu ile Sağlık Komisyonu müşterek raporu.
 1. İlçemiz turizmine katkı sağlamak amacıyla ilçemizde bulunan tarihi ve turistik yerlerin korunması, restore edilmesi, tanıtılması için gerekli çalışmaların yapılması ile ilgili Tarih ve Turizm Komisyonu raporu.