insan odakl belediyecilik
arama
Shape 2

Türkobası Mahallesi 98 Adet Parselin Satışı

28.05.2019

 

İHALE İLANI

SİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

1. İdareye İlişkin Bilgiler:

1.1.İdarenin:

a) Adı                                                 : Sincan Belediye Başkanlığı

b) Adresi                                               : Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No: 7 Sincan/Ankara

c) Telefon ve faks numarası              : 4444762/347 - 3122711272

d) Elektronik posta adresi                  : sincanbelediyesi@sincan.bel.tr.

e) İlgili personel                                 : Mete BULUM

1.2.İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

2. İhalenin Konusu:

2.1.İhalenin konusu; Türkobası Mahallesinde 778 ve 1391 nolu kadastro parsellerinde yapılan imar çalışması sonucu Belediyemiz adına tescil edilen imar planında sanayi arsası olarak belirlenmiş 98 adet parselin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35. maddesinin ( a ) fıkrası hükümleri çerçevesinde 12.06.2019 tarihinde saat  16:00’da Kapalı Teklif Usulü ile satılması.

2.2.Arsanın Evsafı, Muhammen bedeli, İhale Tarihi ve Saati:

Bu ihaleye ait taşınmazın Muhammen bedeli: 10.880.347,21 TL.’ dir. İhale Tarihi ve Saati: 12.06.2019 tarihinde saat  16:00’ dir.  Evsafı aşağıda çıkartılmıştır.

 

S.N.

Ada

Parsel

Alan(m²)

İmar Durumu

1

102297

1

2000

EMSAL 1.00 KAT 2

2

102297

2

2000

EMSAL 1.00 KAT 2

3

102297

3

2001,56

EMSAL 1.00 KAT 2

4

102298

1

1000

EMSAL 1.00 KAT 2

5

102298

2

1000

EMSAL 1.00 KAT 2

6

102298

3

1000

EMSAL 1.00 KAT 2

7

102298

4

1000

EMSAL 1.00 KAT 2

8

102298

5

1000

EMSAL 1.00 KAT 2

9

102298

6

1000

EMSAL 1.00 KAT 2

10

102298

7

1993,55

EMSAL 1.00 KAT 2

11

102298

8

1000

EMSAL 1.00 KAT 2

12

102298

9

1000

EMSAL 1.00 KAT 2

13

102298

10

1000

EMSAL 1.00 KAT 2

14

102298

11

1000

EMSAL 1.00 KAT 2

15

102298

12

1000

EMSAL 1.00 KAT 2

16

102298

13

1000

EMSAL 1.00 KAT 2

17

102299

1

2064,47

EMSAL 1.00 KAT 2

18

102299

2

2010,41

EMSAL 1.00 KAT 2

19

102299

3

2004,14

EMSAL 1.00 KAT 2

20

102299

4

2000

EMSAL 1.00 KAT 2

21

102299

5

2000

EMSAL 1.00 KAT 2

22

102299

6

2000

EMSAL 1.00 KAT 2

23

102299

7

2000

EMSAL 1.00 KAT 2

24

102299

8

2000

EMSAL 1.00 KAT 2

25

102299

9

2010,02

EMSAL 1.00 KAT 2

26

102300

1

2031

EMSAL 1.00 KAT 2

27

102300

2

2000

EMSAL 1.00 KAT 2

28

102300

3

2000

EMSAL 1.00 KAT 2

29

102300

4

2000

EMSAL 1.00 KAT 2

30

102300

5

2000

EMSAL 1.00 KAT 2

31

102300

6

2000

EMSAL 1.00 KAT 2

32

102300

7

2000

EMSAL 1.00 KAT 2

 

 

 

 

 

33

102300

8

2000

EMSAL 1.00 KAT 2

34

102300

9

2000

EMSAL 1.00 KAT 2

35

102300

10

2015,93

EMSAL 1.00 KAT 2

36

102301

1

2021,01

EMSAL 1.00 KAT 2

37

102301

2

2008,73

EMSAL 1.00 KAT 2

38

102301

3

2000

EMSAL 1.00 KAT 2

39

102302

1

1011,56

EMSAL 1.00 KAT 2

40

102302

2

1000

EMSAL 1.00 KAT 2

41

102302

3

1000

EMSAL 1.00 KAT 2

42

102302

4

1000

EMSAL 1.00 KAT 2

43

102302

5

1000

EMSAL 1.00 KAT 2

44

102302

6

1000

EMSAL 1.00 KAT 2

45

102302

7

1000

EMSAL 1.00 KAT 2

46

102302

8

1000

EMSAL 1.00 KAT 2

47

102302

9

1000

EMSAL 1.00 KAT 2

48

102304

1

4037,2

EMSAL 1.00 KAT 2

49

102312

1

2013,61

EMSAL 1.00 KAT 2

50

102312

2

1000

EMSAL 1.00 KAT 2

51

102312

3

1000

EMSAL 1.00 KAT 2

52

102312

4

1000

EMSAL 1.00 KAT 2

53

102312

5

1000

EMSAL 1.00 KAT 2

54

102312

6

1000

EMSAL 1.00 KAT 2

55

102312

7

1000

EMSAL 1.00 KAT 2

56

102312

8

1000

EMSAL 1.00 KAT 2

57

102312

9

1000

EMSAL 1.00 KAT 2

58

102314

1

2096,73

EMSAL 1.00 KAT 2

59

102314

2

1000

EMSAL 1.00 KAT 2

60

102314

3

1000

EMSAL 1.00 KAT 2

61

102314

5

2064,8

EMSAL 1.00 KAT 2

62

102316

1

2048,22

EMSAL 1.00 KAT 2

63

102316

2

1000

EMSAL 1.00 KAT 2

64

102316

3

1000

EMSAL 1.00 KAT 2

65

102316

4

1011,5

EMSAL 1.00 KAT 2

66

102316

5

1011,5

EMSAL 1.00 KAT 2

67

102316

6

1000

EMSAL 1.00 KAT 2

68

102316

7

2042,41

EMSAL 1.00 KAT 2

69

102326

1

500

EMSAL 1.00 KAT 2

70

102326

2

500

EMSAL 1.00 KAT 2

71

102326

3

500

EMSAL 1.00 KAT 2

72

102326

4

500

EMSAL 1.00 KAT 2

73

102326

5

500

EMSAL 1.00 KAT 2

74

102326

6

500

EMSAL 1.00 KAT 2

75

102326

7

500

EMSAL 1.00 KAT 2

76

102326

8

500

EMSAL 1.00 KAT 2

77

102326

9

500

EMSAL 1.00 KAT 2

78

102326

10

500

EMSAL 1.00 KAT 2

79

102326

11

500

EMSAL 1.00 KAT 2

80

102326

12

500

EMSAL 1.00 KAT 2

81

102326

13

500

EMSAL 1.00 KAT 2

82

102326

14

500

EMSAL 1.00 KAT 2

83

102326

15

500

EMSAL 1.00 KAT 2

84

102326

16

500

EMSAL 1.00 KAT 2

85

102327

1

500

EMSAL 1.00 KAT 2

86

102327

2

500

EMSAL 1.00 KAT 2

87

102327

3

500

EMSAL 1.00 KAT 2

88

102327

4

500

EMSAL 1.00 KAT 2

89

102327

5

500

EMSAL 1.00 KAT 2

90

102327

6

500

EMSAL 1.00 KAT 2

91

102327

7

500

EMSAL 1.00 KAT 2

92

102327

8

500

EMSAL 1.00 KAT 2

93

102327

9

500

EMSAL 1.00 KAT 2

94

102327

10

500

EMSAL 1.00 KAT 2

95

102327

11

500

EMSAL 1.00 KAT 2

96

102327

12

500

EMSAL 1.00 KAT 2

97

102327

13

500

EMSAL 1.00 KAT 2

98

102327

14

500

EMSAL 1.00 KAT 2

 

 

 

3-İhale tarih, saat ve yeri: Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazın ihalesi, Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No:7 2. Kat Meclis Toplantı Salonu 06930 Sincan/ANKARA adresinde 12.06.2019 tarihinde saat 16:00’da yapılacaktır. Teklifler en geç 12.06.2019 tarihinde saat 16:00’a kadar aynı adreste bulunan 1. Kat Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.

 

4.İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri:

İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale tarih ve saatine kadar aşağıdaki evrakları hazırlayarak teslim etmeleri gerekmektedir.

4.1.İstekli Gerçek Kişi İse:

a) Kanuni ikametgâh belgesi ( Telefon ve varsa fax numarası belgeye eklenecektir. )

b) Noter tasdikli imza beyannamesi,

c) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

ç) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

d) Noter onaylı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya Onaylı Nüfus cüzdanı sureti,

e) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu (Geçici Teminat bedeli muhammen bedelin en az % 3’ dür.) ( Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir. )

4.2. İstekli Tüzel Kişilik İse:

a) İsteklinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamlardan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge,

b) Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirket adına ihaleye girecek kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname ve vekile ait imza sirküleri,

c) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirmesi ( Yazılı olarak ),

ç) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu (Geçici Teminat bedeli muhammen bedelin en az % 3’ dür.) ( Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir.),

d) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,                          

5.İhale ile ilgili şartname ve eklerin satış bedeli 250,00 TL olup, Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No: 7 Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

6.İhaleye iştirak edenler şartnameyi kabul etmiş sayılırlar.

7.İhale şartnamesinin posta yoluyla satışı yapılmayacaktır.

8.İhale yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir.    
    
ara
tv
Bu web sitesi Sincan Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından yapılmıştır. Her hakkı saklıdır.© 2017     Web Master: Ömer DENEK