İHALE İLANLARI

İhale Tarihi İhale Konusu
16/10/2019 14.30 67 PARSEL İLANI

67 PARSEL İLANI

 

İHALE İLANI

SİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 1. İdareye İlişkin Bilgiler:

1.1. İdarenin:

 1. a) Adı                                    : Sincan Belediye Başkanlığı
 2. b) Adresi    : Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No: 7 Sincan/Ankara
 3. c) Telefon ve faks numarası : 4444762/347 – 3122711272
 4. d) Elektronik posta adresi : sincanbelediyesi@sincan.bel.tr.
 5. e) İlgili personel            : Cemaliye BULUT

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

 1. İhalenin Konusu:

2.1. İhalenin konusu; Ankara İli Sincan İlçesi Türkobası Mahallesinde bulunan toplam 101.498,35 m2 yüzölçümüne sahip , imar planında Küçük Sanayi Alanı olarak belirlenmiş 67 adet parselin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35. maddesinin ( a ) fıkrası hükümleri çerçevesinde 16.10.2019 tarihinde saat  14:30’da Kapalı Teklif Usulü ile satılması.

2.2. Arsanın Evsafı, Muhammen bedeli, İhale Tarihi ve Saati:

Bu ihaleye ait taşınmazın Muhammen bedeli: 10.550.414,12 TL.’ dir. İhale Tarihi ve Saati: 16.10.2019 tarihinde saat  14:30’ dur.  Evsafı aşağıda çıkartılmıştır.

 

Sıra Ada Parsel Yüzölçümü (m²) Kullanım Kararı Emsal Y.Ençok
1 102297 1 2000,00 Küçük Sanayi Alanı 1 2 Kat
2 102297 2 2000,00 Küçük Sanayi Alanı 1 2 Kat
3 102297 3 2001,56 Küçük Sanayi Alanı 1 2 Kat
4 102298 1 1000,00 Küçük Sanayi Alanı 1 2 Kat
5 102298 2 1000,00 Küçük Sanayi Alanı 1 2 Kat
6 102298 3 1000,00 Küçük Sanayi Alanı 1 2 Kat
7 102298 4 1000,00 Küçük Sanayi Alanı 1 2 Kat
8 102298 5 1000,00 Küçük Sanayi Alanı 1 2 Kat
9 102298 6 1000,00 Küçük Sanayi Alanı 1 2 Kat
10 102298 7 1993,55 Küçük Sanayi Alanı 1 2 Kat
11 102298 8 1000,00 Küçük Sanayi Alanı 1 2 Kat
12 102298 9 1000,00 Küçük Sanayi Alanı 1 2 Kat
13 102298 10 1000,00 Küçük Sanayi Alanı 1 2 Kat
14 102298 11 1000,00 Küçük Sanayi Alanı 1 2 Kat
15 102298 12 1000,00 Küçük Sanayi Alanı 1 2 Kat
16 102298 13 1000,00 Küçük Sanayi Alanı 1 2 Kat
17 102299 1 2064,47 Küçük Sanayi Alanı 1 2 Kat
18 102299 2 2010,41 Küçük Sanayi Alanı 1 2 Kat
19 102299 3 2004,14 Küçük Sanayi Alanı 1 2 Kat
20 102299 4 2000,00 Küçük Sanayi Alanı 1 2 Kat
21 102299 5 2000,00 Küçük Sanayi Alanı 1 2 Kat
22 102299 6 2000,00 Küçük Sanayi Alanı 1 2 Kat
23 102299 7 2000,00 Küçük Sanayi Alanı 1 2 Kat
24 102299 8 2000,00 Küçük Sanayi Alanı 1 2 Kat
25 102299 9 2010,02 Küçük Sanayi Alanı 1 2 Kat
26 102300 1 2031,00 Küçük Sanayi Alanı 1 2 Kat
27 102300 2 2000,00 Küçük Sanayi Alanı 1 2 Kat
28 102300 3 2000,00 Küçük Sanayi Alanı 1 2 Kat
29 102300 4 2000,00 Küçük Sanayi Alanı 1 2 Kat
30 102300 5 2000,00 Küçük Sanayi Alanı 1 2 Kat
31 102300 6 2000,00 Küçük Sanayi Alanı 1 2 Kat
32 102300 7 2000,00 Küçük Sanayi Alanı 1 2 Kat
33 102300 8 2000,00 Küçük Sanayi Alanı 1 2 Kat
34 102300 9 2000,00 Küçük Sanayi Alanı 1 2 Kat
35 102300 10 2015,93 Küçük Sanayi Alanı 1 2 Kat
36 102301 1 2021,01 Küçük Sanayi Alanı 1 2 Kat
37 102301 2 2008,73 Küçük Sanayi Alanı 1 2 Kat
38 102301 3 2000,00 Küçük Sanayi Alanı 1 2 Kat
39 102302 1 1011,56 Küçük Sanayi Alanı 1 2 Kat
40 102302 2 1000,00 Küçük Sanayi Alanı 1 2 Kat
41 102302 3 1000,00 Küçük Sanayi Alanı 1 2 Kat
42 102302 4 1000,00 Küçük Sanayi Alanı 1 2 Kat
43 102302 5 1000,00 Küçük Sanayi Alanı 1 2 Kat
44 102302 6 1000,00 Küçük Sanayi Alanı 1 2 Kat
45 102302 7 1000,00 Küçük Sanayi Alanı 1 2 Kat
46 102302 8 1000,00 Küçük Sanayi Alanı 1 2 Kat
47 102302 9 1000,00 Küçük Sanayi Alanı 1 2 Kat
48 102304 1 4037,20 Küçük Sanayi Alanı 1 2 Kat
49 102312 1 2013,61 Küçük Sanayi Alanı 1 2 Kat
50 102312 2 1000,00 Küçük Sanayi Alanı 1 2 Kat
51 102312 3 1000,00 Küçük Sanayi Alanı 1 2 Kat
52 102312 4 1000,00 Küçük Sanayi Alanı 1 2 Kat
53 102312 5 1000,00 Küçük Sanayi Alanı 1 2 Kat
54 102312 6 1000,00 Küçük Sanayi Alanı 1 2 Kat
55 102312 7 1000,00 Küçük Sanayi Alanı 1 2 Kat
56 102312 8 1000,00 Küçük Sanayi Alanı 1 2 Kat
57 102314 1 2096,73 Küçük Sanayi Alanı 1 2 Kat
58 102314 2 1000,00 Küçük Sanayi Alanı 1 2 Kat
59 102314 3 1000,00 Küçük Sanayi Alanı 1 2 Kat
60 102314 5 2064,80 Küçük Sanayi Alanı 1 2 Kat
61 102316 1 2048,22 Küçük Sanayi Alanı 1 2 Kat
62 102316 2 1000,00 Küçük Sanayi Alanı 1 2 Kat
63 102316 3 1000,00 Küçük Sanayi Alanı 1 2 Kat
64 102316 4 1011,50 Küçük Sanayi Alanı 1 2 Kat
65 102316 5 1011,50 Küçük Sanayi Alanı 1 2 Kat
66 102316 6 1000,00 Küçük Sanayi Alanı 1 2 Kat
67 102316 7 2042,41 Küçük Sanayi Alanı 1 2 Kat

 

3-İhale tarih, saat ve yeri: Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazın ihalesi, Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No:7 2. Kat Meclis Toplantı Salonu 06930 Sincan/ANKARA adresinde 16.10.2019 tarihinde saat 14:30’da yapılacaktır. Teklifler en geç 16.10.2019 tarihinde saat 14:30’a kadar aynı adreste bulunan 1. Kat Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.

 

4.İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri:

İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale tarih ve saatine kadar aşağıdaki evrakları hazırlayarak teslim etmeleri gerekmektedir.

4.1.İstekli Gerçek Kişi İse:

 1. a) Kanuni ikametgâh belgesi ( Telefon ve varsa fax numarası belgeye eklenecektir. )
 2. b) Noter tasdikli imza beyannamesi,
 3. c) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

ç) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

 1. d) Noter onaylı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya Onaylı Nüfus cüzdanı sureti,
 2. e) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu (Geçici Teminat bedeli muhammen bedelin en az % 3’ dür.) ( Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir. )

4.2. İstekli Tüzel Kişilik İse:

 1. a) İsteklinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamlardan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge,
 2. b) Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirket adına ihaleye girecek kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname ve vekile ait imza sirküleri,
 3. c) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirmesi ( Yazılı olarak ),

ç) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu (Geçici Teminat bedeli muhammen bedelin en az % 3’ dür.) ( Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir.),

 1. d) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
 2. İhale ile ilgili şartname ve eklerin satış bedeli 250,00 TL olup, Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No: 7 Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden temin edilebilir.
 3. İhaleye iştirak edenler şartnameyi kabul etmiş sayılırlar.
 4. İhale şartnamesinin posta yoluyla satışı yapılmayacaktır.
 5. İhale yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir.
16/10/2019 15:30 894 ADA 4 Parsel İlan

894 ADA 4 Parsel İlan

 

İHALE İLANI

SİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 1. İdareye İlişkin Bilgiler:

1.1. İdarenin:

 1. a) Adı                                    : Sincan Belediye Başkanlığı
 2. b) Adresi    : Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No: 7 Sincan/Ankara
 3. c) Telefon ve faks numarası : 4444762/347 – 3122711272
 4. d) Elektronik posta adresi : sincanbelediyesi@sincan.bel.tr.
 5. e) İlgili personel            : Cemaliye BULUT

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

 1. İhalenin Konusu:

2.1. İhalenin konusu; Ankara İli Sincan İlçesi Malazgirt Mahallesi 894 ada 4 parselde bulunan toplam 676 m2 yüzölçümüne sahip , imar planında Konut Alanı olarak belirlenmiş 1 adet taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35. maddesinin ( a ) fıkrası hükümleri çerçevesinde 16.10.2019 tarihinde saat  15:30’da Kapalı Teklif Usulü ile satılması.

2.2. Arsanın Evsafı, Muhammen bedeli, İhale Tarihi ve Saati:

Bu ihaleye ait taşınmazın Muhammen bedeli: 397.488,00 TL.’ dir. İhale Tarihi ve Saati: 16.10.2019 tarihinde saat  15:30’ dur.  Evsafı aşağıda çıkartılmıştır.

Sıra Ada Parsel Yüzölçümü (m²) Kullanım Kararı Y.Ençok
1 894 4 676 Konut Alanı 3 Kat

3-İhale tarih, saat ve yeri: Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazın ihalesi, Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No:7 2. Kat Meclis Toplantı Salonu 06930 Sincan/ANKARA adresinde 16.10.2019 tarihinde saat 15:30’ da yapılacaktır. Teklifler en geç 16.10.2019 tarihinde saat 15:30’a kadar aynı adreste bulunan 1. Kat Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.

4.İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri: İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale tarih ve saatine kadar aşağıdaki evrakları hazırlayarak teslim etmeleri gerekmektedir.

4.1.İstekli Gerçek Kişi İse:

 1. a) Kanuni ikametgâh belgesi ( Telefon ve varsa fax numarası belgeye eklenecektir. )
 2. b) Noter tasdikli imza beyannamesi,
 3. c) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

ç) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

 1. d) Noter onaylı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya Onaylı Nüfus cüzdanı sureti,
 2. e) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu (Geçici Teminat bedeli muhammen bedelin en az % 3’ dür.) ( Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir. )

4.2. İstekli Tüzel Kişilik İse:

 1. a) İsteklinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamlardan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge,
 2. b) Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirket adına ihaleye girecek kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname ve vekile ait imza sirküleri,
 3. c) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirmesi ( Yazılı olarak ),

ç) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu (Geçici Teminat bedeli muhammen bedelin en az % 3’ dür.) ( Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir.),

 1. d) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
 2. İhale ile ilgili şartname ve eklerin satış bedeli 250,00 TL olup, Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No: 7 Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden temin edilebilir.
 3. İhaleye iştirak edenler şartnameyi kabul etmiş sayılırlar.
 4. İhale şartnamesinin posta yoluyla satışı yapılmayacaktır.
 5. İhale yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir.