İHALE İLANLARI

İhale Tarihi İhale Konusu
23/09/2020 14:00-15:55 24 ADET GSM (BAZ İSTASYONU) VERİCİ YERİ KİRAYA VERİLECEKTİR

24 ADET GSM (BAZ İSTASYONU) VERİCİ YERİ KİRAYA VERİLECEKTİR

İHALE İLANI

SİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 1. İdareye İlişkin Bilgiler:

1.1. İdarenin:

 1. a) Adı                             : Sincan Belediye Başkanlığı
 2. b) Adresi : Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No: 7 Sincan/Ankara
 3. c) Telefon ve faks numarası : 4444762/347 – 3122711272
 4. d) Elektronik posta adresi : sincanbelediyesi@sincan.bel.tr.
 5. e) İlgili personel            : Cemaliye BULUT

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

 1. İhalenin Konusu:

2.1. İhalenin konusu; Sincan İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan 24 Adet Gsm (Baz İstasyonu) Verici Yerinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile üç yıllığına kiralanması işidir.

2.2.Ayrıntılı yer bilgileri, muhammen bedeller, ihale tarih ve saatleri

LOKASYON 1 Verici İçin Belirlenen

Yıllık Kira Muhammen  Bedeli

İhale

Tarihi

İhale

Saati

1 Andiçen Mah.Gülbahar Sokak- Göz Sokak kesişimi (Nar Çiçeği Parkı) VERİCİ-1

 

35.700,00₺+KDV 23.09.2020 14:00
2  

Andiçen Mah.Gülbahar Sokak- Göz Sokak kesişimi (Nar Çiçeği Parkı) VERİCİ-2

 

35.700,00₺+KDV 23.09.2020 14:05
3  

Andiçen Mah.Gülbahar Sokak- Göz Sokak kesişimi (Nar Çiçeği Parkı) VERİCİ-3

 

35.700,00₺+KDV 23.09.2020 14:10
4 Andiçen Mah. Güzergah  Sokak  Gülsuyu  Sokak kesişimi (Ş.Mustafa Altıparmak Parkı içi) VERİCİ-1 35.700,00₺+KDV 23.09.2020 14:15
5 Andiçen Mah. Güzergah  Sokak  Gülsuyu  Sokak kesişimi (Ş.Mustafa Altıparmak Parkı içi) VERİCİ-2 35.700,00₺+KDV 23.09.2020 14:20
6 Andiçen Mah. Güzergah  Sokak  Gülsuyu  Sokak kesişimi (Ş.Mustafa Altıparmak Parkı içi) VERİCİ-3 35.700,00₺+KDV 23.09.2020 14:25
7 Ertuğrul Gazi Mh. Mimar Sinan  Sokak  Sera  Sokak  kesişimi (Kanuni Parkı içi) VERİCİ-1 35.700,00₺+KDV 23.09.2020 14:30
8 Ertuğrul Gazi Mh. Mimar Sinan  Sokak  Sera  Sokak  kesişimi (Kanuni Parkı içi) VERİCİ-2 35.700,00₺+KDV 23.09.2020 14:35
9 Ertuğrul Gazi Mh. Mimar Sinan  Sokak  Sera  Sokak  kesişimi (Kanuni Parkı içi) VERİCİ-3 35.700,00₺+KDV 23.09.2020 14:40
10 Osmanlı Mah. Selin  Sokak  Sis  Sokak kesişimi

(Sinan Şamil Sam Parkı içi) VERİCİ-1

35.700,00₺+KDV 23.09.2020 14:45
11 Osmanlı Mah. Selin  Sokak  Sis  Sokak kesişimi

(Sinan Şamil Sam Parkı içi) VERİCİ-2

35.700,00₺+KDV 23.09.2020 14:50
12 Osmanlı Mah. Selin  Sokak  Sis  Sokak kesişimi

(Sinan Şamil Sam Parkı içi) VERİCİ-3

35.700,00₺+KDV 23.09.2020 14:55
13 Pınarbaşı Mah. Palamut  Sokak 102. Sokak kesişimi

(Rıdvan Süer Parkı içi) VERİCİ-1

35.700,00₺+KDV 23.09.2020 15:00
14 Pınarbaşı Mah. Palamut  Sokak 102. Sokak kesişimi

(Rıdvan Süer Parkı içi) VERİCİ-2

35.700,00₺+KDV 23.09.2020 15:05
15 Pınarbaşı Mah. Palamut  Sokak 102. Sokak kesişimi

(Rıdvan Süer Parkı içi) VERİCİ-3

35.700,00₺+KDV 23.09.2020 15:10
16 Selçuklu Mah. Güzergah  Sokak  Konser  Sokak kesişimi (Çakır Gümüş Parkı içi) VERİCİ-1 35.700,00₺+KDV 23.09.2020 15:15
17 Selçuklu Mah. Güzergah  Sokak  Konser  Sokak kesişimi (Çakır Gümüş Parkı içi) VERİCİ-2 35.700,00₺+KDV 23.09.2020 15:20
18 Selçuklu Mah. Güzergah  Sokak  Konser  Sokak kesişimi (Çakır Gümüş Parkı içi) VERİCİ-3 35.700,00₺+KDV 23.09.2020 15:25
19 Yunus Emre Mah. Kayı Sokak 1746 ada 1 parsel yanı VERİCİ-1 35.700,00₺+KDV 23.09.2020 15:30
20 Yunus Emre Mah. Kayı Sokak 1746 ada 1 parsel yanı VERİCİ-2 35.700,00₺+KDV 23.09.2020 15:35
21 Yunus Emre Mah. Kayı Sokak 1746 ada 1 parsel yanı VERİCİ-3 35.700,00₺+KDV 23.09.2020 15:40
22 Osmanlı Mah.Sonbahar  Sokak Sürücü  Sokak kesişimi (Kızılırmak Parkı içi) VERİCİ-1 49.200,00₺+KDV 23.09.2020 15:45
23 Osmanlı Mah.Sonbahar  Sokak Sürücü  Sokak kesişimi (Kızılırmak Parkı içi) VERİCİ-2 49.200,00₺+KDV 23.09.2020 15:50
24 Osmanlı Mah.Sonbahar  Sokak Sürücü  Sokak kesişimi (Kızılırmak Parkı içi) VERİCİ-3 49.200,00₺+KDV 23.09.2020 15:55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-İhale tarih, saat ve yeri: Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazların ihalesi, Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No:7 2. Kat Meclis Toplantı Salonu 06930 Sincan/ANKARA adresinde 23.09.2020 tarihinde saat 14:00 ile 15:55 saatleri arasında yapılacaktır. Teklifler en geç 22.09.2020 tarih ve saat 17:00 ’ye kadar aynı adreste bulunan 1. Kat Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.

4.İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri:

İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale tarih ve saatine kadar aşağıdaki evrakları hazırlayarak teslim etmeleri gerekmektedir.

4.1.İstekli Gerçek Kişi İse:

 1. a) Kanuni ikametgâh belgesi ( Telefon ve varsa fax numarası belgeye eklenecektir. )
 2. b) Noter tasdikli imza beyannamesi,
 3. c) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

ç) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

 1. d) Noter onaylı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya Onaylı Nüfus cüzdanı sureti,
 2. e) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu ( Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir. )

4.2. İstekli Tüzel Kişilik İse:

 1. a) İsteklinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamlardan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge,
 2. b) Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirket adına ihaleye girecek kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname ve vekile ait imza sirküleri,
 3. c) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirmesi ( Yazılı olarak ),

ç) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu ( Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir.),

 1. d) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
 2. İhale ile ilgili şartname ve eklerin satış bedeli 250,00 TL olup, Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No: 7 Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden temin edilebilir.
 3. İhaleye iştirak edenler şartnameyi kabul etmiş sayılırlar.
 4. İhale şartnamesinin posta yoluyla satışı yapılmayacaktır.
 5. İhale yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir.