Hakkımızda

Misyonumuz

Sincan Belediyesi, ilçemizin modern, sağlıklı, planlı gelişimini sağlayarak, insan odaklı hizmet sunmak ve emsallerine göre fark üreterek çalışmak için vardır.

Vizyonumuz

Sincan Belediyesi, ilçemizin modern, sağlıklı, planlı gelişimini sağlayarak, insan odaklı hizmet sunmak ve emsallerine göre fark üreterek çalışmak için vardır.

Değerlerimiz

Sevgi, saygı ve hoşgörü, Şeffaflık ve hesap verebilirlik, Farkındalık ve duyarlılık, Zamanındalılık ve etkinlik, Süreklilik ve verimlilik, Katılımcılık ve ekip ruhu.

Kalite Politikamız

Tarihi ve kültürel değerlere sahip çıkarak gelecek nesillere yaşanabilir bir kent bırakmak, belediyemizin karar ve uygulamalarına vatandaşımızın katılımını arttırmak, kaynakların etkin ve verimli kullanımını sağlamak, hukuk ve kalite yönetim sistemi içinde kaliteli, güler yüzlü, adil, şeffaf, tarafsız ve insan odaklı hizmet sunmak ve vatandaş memnuniyetini sürekli hale getirmek “Kalite Politikamız” dır.

İlkelerimiz

Hizmetlerin yürütülmesinde insana sevgi, saygı ve hoşgörü esastır. Şeffaflık ve her zaman hesap verebilirlik esas alınır. İlçe ihtiyaçlarını belirlemede farkındalık sağlanır ve duyarlı hareket edilir. Faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde zamanındalılık ve etkinlik esastır. Hizmetlerde süreklilik ve verimlilik sağlanmalıdır. Katılımcılığın geliştirilmesi sağlanır ve çalışmalar ekip ruhu ile yürütülür.

Uygulama Stratejilerimiz

 • Tüm vatandaşlarımızın belediye hizmetlerinden etkin bir biçimde yararlanması temel bir haktır.
 • Sincanlı hemşehrilerimizin belediyemiz karar alma süreçlerine katılmaları demokratik bir gerekliliktir.
 • Kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve engelliler için pozitif ayrımcılık bir hizmet ilkesidir.
 • Hizmetlerin üretilmesi ve sunulmasında şeffalık ve hesap verebilirlik sağlanmalıdır.
 • Sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları ve üniversitelerle iş birliği kaliteli hizmet sunumu için gereklidir.
 • Hizmetlerin sunumunda ekip çalışması ve motivasyon önemlidir.
 • Sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlere maksimum seviyede yer verilir.
 • Doğal çevre ve kültürel yapının korunması gerekir.
 • Marka kent olma yolunda tüm faktörler yerine getirilir.
 • Gelir ve gider dengesi gözetilerek belediye bütçesinden yatırımlara harcanan pay yükseltilir.
 • Halkımızın huzur ve mutluluğunu sağlayacak zabıta, sağlık ve denetim faaliyetleri aralıksız olarak sürdürülür.