Banka Promosyonu İhalesi Sonucu

Belediyemizde çalışan personelin aylık ve ücretlerinin bankalar aracılığı ile yapılmasına ilişkin 05/10/2020 tarihinde yapmış olduğumuz Banka Promosyonu İhalesine bölgemizde şubesi bulunan 9 adet banka katılmıştır. İhaleye katılan bankalarca verilen teklifler ihale komisyonunca şartnamede bulunan hususlar göz önünde bulundurularak değerlendirilmiş olup; Ziraat Bankası Sincan Şubesi ile protokol (sözleşme) imzalanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.