insan odakl belediyecilik
arama
Shape 2

KURUMSAL \ Vizyon & Misyon

VİZYONUMUZ :
İpek Demiryolu projesinin hayata geçmesiyle ilçemiz Avrupa’dan Asya'ya uzanan bu tarihi yolun ortasında kalmaktadır. Bu sayede Anadolu’nun Sincan’ı Çin’deki ata yurdumuz Sincan’a uzanacaktır. Asya’dan Anadolu'ya yolcuğumuzun getirdiği bin yıllık tarihi, kültürel, mimari birikim ve sorumlulukla önümüzdeki bin yılın kent kimliğini oluşturmak, Sincan markasını bu vizyona uygun biçimde şekillendirmek. Bin yıl sonra bile aktif olarak kullanılabilecek meydanların, sosyal yaşam alanlarının kültürel mekanların oluşturulması.

MİSYONUMUZ :
Sincan markasını ülkemizin 2023, 2053, 2071, hedefleri doğrultusunda geliştirmek, önümüzdeki bin yıla göre yeni vizyonlar belirlemek, bu yönde kent kimliği oluşturmak. Gelecek asırlar için kalıcı eserlerin inşası, tarihsel mirasın ihyası.

İLKELERİMİZ :
Reaktif çözümler yerine, proaktif önleyici tedbirlerin alınması, geçici ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik,
Yapılan hizmetlerde Belediyenin kurumsal kimliğini korumak, marka değerini arttırmak,
Sürdürülebilir yaşam kalitesini arttırmak,
Temel insan hak ve özgürlükleri çerçevesinde sosyal belediyecilik çalışmaları yapmak, uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,
Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,
Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,
Hesap verebilirlik,
Katılımcılık,
Belediye Kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,
İş kazalarını ve meslek hastalıklarını en aza indirgemek,
Mevzuat ve yönetmelikleri takip edip uygulamak,
 

    
ara
tv
Bu web sitesi Sincan Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından yapılmıştır. Her hakkı saklıdır.© 2017     Web Master: Ömer DENEK