insan odakl belediyecilik
arama
Shape 2


2018- Ağustos Ayı Meclis Toplantı Gündemi
27.07.2018


 
                                            SİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURU
 
        Belediye meclisimiz, 5393 sayılı Kanunun 21. maddesi gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 01.08.2018 tarihinde Çarşamba günü saat 17.00’da başkanlık binasında bulunan meclis toplantı salonunda AĞUSTOS ayı toplantısını başlatacaktır.
         Kamuoyuna duyurulur.
 
                                                                                                                                        Murat ERCAN 
                                                                                                                                     Belediye Başkanı  
GÜNDEM
 
Açılış ve Yoklama.
 
 
1.Menderes Mahallesi 1551 ada 1 parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli İmar Plan Değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.
 
2.İstasyon Mahallesi ve çevresinin enerji ihtiyacını karşılamak üzere talep edilen, 4427 nolu adanın güneyindeki park alanında 1 adet trafo yeri ayrılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli İmar Plan Değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.
 
3.Ahievran Mahallesi 4413 ada 1 parsel ve kuzeyindeki park alanının birleştirilerek cami alanı olarak planlanmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli İmar Plan Değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.
 
4.Menderes Mahallesi 670 ada 1,2,3,4,5 ve 6 parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli İmar Plan Değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.
 
5.Menderes Mahallesi 677 ada 1 parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli İmar Plan Değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.
 
6.İlçemizin muhtelif mahallelerinin enerji ihtiyacını karşılamak üzere talep edilen, 4 adet trafo yeri ayrılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli İmar Plan Değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporu.
 
7.Mülkiyeti belediyemize ait  1436 ada 1 parselde (Fatih Mahallesi 407. Cadde No:5 adresinde) bulunan binanın, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü'ne 10 (on) yıllığına kütüphane olarak kullanılmak kaydıyla yeniden tahsis edilmesi ile ilgili Hukuk ve Tarifeler Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu müşterek raporu.
 
8.Malazgirt Mahallesi Buhara Caddesi ile 12. Cadde Kesişimi, 837-839 Adalar Arasında bulunan (1340m²) yeşil alana isim verilmesi ile ilgili İsimlendirme ve Muhtelif İşler komisyonu raporu
 
9.Belediyemizin bu yıl içerisinde düzenlediği; Çanakkale, İstanbul ve Safranbolu gezilerine katılımın, memnuniyetin ve tarih bilincine katkılarının değerlendirmesi ile ilgili Tarih ve Turizm Komisyonu ile Halkla İlişkiler Komisyonu müşterek raporu.
 
10.İlk ve orta öğretimde okuyan öğrencilerin daha sağlıklı yaşam koşullarına erişebilmesi maksadıyla, sporun teşvik edilmesine yönelik belediyemizce yapılabileceklerin değerlendirilmesi ile ilgili Gençlik ve Spor Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporu.
 
11.Tüketicinin bilinçlendirilmesinde, eğitimin rolü ve önemine yönelik belediyemizce yapılabileceklerin değerlendirilmesi ile ilgili Eğitim Komisyonu ile Tüketici Hakları Komisyonu müşterek raporu.
 
12.İlçemizde bulunan STK’ların iktisadi ve sosyal fonksiyonlarının, yerel yönetimlere sağladığı katkıların değerlendirilmesi ile ilgili Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonu raporu.
 
13.Bölgemizde faaliyet gösteren Ayakkabı imalatı ve tamiri yapan esnafın olası sorunları ile mesleki kültüre katkılarının değerlendirilmesi ile ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonu ile Kültür ve Sosyal İşler Komisyonu müşterek raporu.
 
14.İlçemizde yaşayan yaşlılar ve kimsesizlere yönelik belediyemizce sunulan hizmetler ile beklentilerin değerlendirilmesi ile ilgili Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ve İnsan Hakları Komisyonu raporu.
 
15.Tarımda verimi etkileyen faktörlere yönelik üreticilerin bilinçlendirilmesi maksadıyla yapılabileceklerin değerlendirilmesi ile ilgili Tarım ve Hayvancılık Komisyonu raporu.
'


    
ara
tv
Bu web sitesi Sincan Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından yapılmıştır. Her hakkı saklıdır.© 2017     Web Master: Ömer DENEK