insan odakl belediyecilik
arama
Shape 2


2018- Ocak Ayı Meclis Toplantı Gündemi
10.01.2018


  SİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURU
 
     Belediye meclisimiz, 5393 sayılı Kanunun 21. maddesi gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 02.01.2018 tarihinde Salı günü saat 17.00’da başkanlık binasında bulunan meclis toplantı salonunda OCAK ayı toplantısını başlatacaktır.
       Kamuoyuna duyurulur.
 
 
                                                                                                                             Murat ERCAN 
                                                                                                                         Belediye Başkanı  
GÜNDEM
 
Açılış ve Yoklama.
 
 
1. Denetim Komisyonu oluşturulması ve üye seçimi ile ilgili başkanlık yazısı.
 
2. Kardeş kent ilişkisi kurduğumuz, Kosova Cumhuriyeti’nin Prizren Belediyesi, Bosna Hersek Cumhuriyeti’nin Doboy Yug ve Travnik Belediyeleri ile Makedonya Cumhuriyeti’nin Struga Belediyesi sınırlarında içinde, 16 Mayıs 2018 ile 14 Haziran 2018 tarihleri arasında Ramazan ayı boyunca iftar yemekleri verilmesi ile ilgili başkanlık yazısı.
 
3. Osmaniye, Mustafa Kemal, Fevzi Çakmak, Akçaören, İlyakut ve Mülk mahallelerinde bulunan taşınmazların Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne devredilmesi ile ilgili belediye encümenine yetki verilmesi konulu başkanlık yazısı.
 
4. Mülkiyeti Belediyemize ait olan, Atatürk Mahallesi, Vatan Caddesi No:10 (4591 ada 1 parsel) adresinde bulunan, Çok Katlı Otopark ve Kültür Merkezi'nin Düğün Salonu kısmının 5 yıla kadar kiraya verilmesi ile ilgili belediye encümenine yetki verilmesi konulu başkanlık yazısı
 
5. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik çerçevesinde hazırlanmış olan kadro ihdas, iptal ihdas (memur) cetvelleri ile ilgili başkanlık yazısı.
 
6. Tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılması ve ödenecek olan ücretlerin belirlenmesi ile ilgili başkanlık yazısı. 
 
7. Hürriyet Mahallesi 129 ada 101 parselde, 500 m² alanın Ankara Valiliği İl Emniyet Müdürlüğüne bedelsiz tahsis edilmesi için belediye encümenine yetki verilmesi ile ilgili başkanlık yazısı.
 
8. Dilekçe ile yapılan başvurular ile Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19/f maddesine göre arazide yapılan incelemeler neticesinde ekli listede tespit edilen sokakların yol boyu ticaret alanı olarak belirlenmesi ile ilgili başkanlık yazısı.
 
9. Sincan İlçesi ve çevresinin enerji ihtiyacını karşılamak üzere sunulan 4 adet trafo yeri ayrılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.
 
10. Andiçen Mahallesi 1084 ada 1 parsel ve 4586 ada 1 parsel ile Osmanlı Mahallesi 4149 ada 1 parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.
 
11. Törekent Mahallesi 2071 adada mevcut haliyle imar planının uygulamasının yapılamaması ve bazı parsellerin mağdur olması sebebiyle, adadaki imar planının ilk haline dönmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı 
 
12. Fevzi Çakmak Mahallesi 488 ada 13 parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı 
 
13. Fevzi Çakmak Mahallesi 1365 ada 3 parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı 
 
14. Yenikent imarına ait 794 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.
 
15. 2018 Yılı Evlendirme işlemleri, nikah ücret tarifesinin belirlenmesi ile ilgili başkanlık yazısı
 
16. Belediye Meclisimizin 07.03.2017 gün ve 73 sayılı, (Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.04.2017 gün ve 802 sayılı kararı ile onaylanan ) kararında sehven 302 ada 1 parsel olarak yazılan söz konusu parselin, Atatürk Mahallesi 302 ada 2 parsel olarak tashih kararı alınması ile ilgili İmar Komisyonu raporu.
 
17. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından 2018 yılında alınacak hizmet karşılığı ücretlerin belirlenmesi ile ilgili Hukuk ve Tarifeler Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu müşterek raporu.
 
18. Gazi Osman Paşa Mahallesi İzmir Caddesi kenarı Çelik - Çamlık sokak arasında bulunan (1913m²) yeşil alana isim verilmesi ile ilgili İsimlendirme ve Muhtelif İşler Komisyonu raporu.
 
19. Gençlerin okul dışında kalan zamanlarda sosyalleşmesine yönelik yapılabileceklerin değerlendirilmesi ile ilgili Gençlik ve Spor Komisyonu ile Kültür ve Sosyal İşler Komisyonu müşterek raporu.
 
20. Oto tamir esnafının olası sorunlarına yönelik belediyemizce yapılabileceklerin belirlenmesi ile ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonu raporu.
 
21. İlçemizin yerel turizmine katkıda bulunmak maksadıyla belediyemizce yapılabileceklerin değerlendirilmesi ile ilgili Tarih ve Turizm Komisyonu raporu.
 
22. Belediyemizce düzenlenen “İsraf” konulu programın, tüketicilerin eğitimine sağladığı katkılar ve yapılabileceklerin belirlenmesi ile ilgili Tüketici Hakları Komisyonu ile Eğitim Komisyonu müşterek raporu.
 
23. Zirai ilaçların tarım ürünlerine etkisinin araştırılarak üreticilerin bilinçlendirilmesi için belediyemizce yapılabileceklerin belirlenmesi ile ilgili Tarım ve Hayvancılık Komisyonu raporu.
 
24. İlçemizde bulunan Evliya Çelebi Kültür Merkezinin bölge halkına sağlamış olduğu katkıların değerlendirilmesi ile ilgili Halkla İlişkiler Komisyonu ile Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ve İnsan Hakları Komisyonu müşterek raporu.
 
25. Çevre ve enerji konusunda vatandaşı bilgilendirmek maksadıyla yapılabileceklerin değerlendirilmesi ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonu raporu.
 
26. İlçemizde faaliyet gösteren vakıf, dernek, oda ve sendikalar gibi sivil toplum kuruluşları ile belediyemiz arasında karşılıklı işbirliğinin geliştirilip güçlendirilmesi konusunda belediyemizce yapılabileceklerin belirlenmesi ile ilgili Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonu raporu.
 
27. Meclis üyeleri huzur hakkı miktarının belirlenmesi ile ilgili başkanlık yazısı.
'


    
ara
tv
Bu web sitesi Sincan Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından yapılmıştır. Her hakkı saklıdır.© 2017     Web Master: Ömer DENEK