insan odakl belediyecilik
arama
Shape 2
Resim Yok

Ömer DEMİR
Hukuk İşleri Müdürü
Telefon: 444 4 762 - Dahili(236)
E-mail:

Hukuk İşleri Müdürlüğü

 

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

Misyon: Müdürlüğümüzce yerine getirilen hukuki işlemlerin, çözümleyici, en az zararı doğuracak ve belediyemiz yararına sonuç doğuracak bir biçimde gerçekleşmesini sağlamak.

Vizyon: Mevcut teknolojik imkanlardan, yüksek deneyim ve bilgi birikiminden yararlanarak planlı/koordineli bir çalışmayla hukuki sorunların giderilmesini sağlayan, ayrıca her konuda güven duyulan bir birim olmak.

Fiziksel Yapı;     Müdürlüğümüz bünyesinde kalem personelince kullanılan 1 oda ve avukatların kullandığı 1 oda olmak üzere toplam 2 oda mevcuttur. Ayrıca bir kısım kaynak kitapların ve arşiv dosyalarının muhafazasında, Belediyemizce Müdürlüğümüze ayrılan arşiv odasından yararlanılmaktadır. 

Personel Durumu; Müdürlüğümüz faaliyetleri; 1 Müdür (Vekil), 3 avukat ve 2 personel tarafından yürütülmektedir.

 

Yetki, Görev ve Sorumluluklar;

Hukuk İşleri Müdürlüğü, Sincan Belediye Başkanlığı kamu tüzel kişiliğinin tüm sorunlarına yürürlükteki Anayasa, Yasalar, Tüzükler ve Yönetmeliklere göre ve Belediye Başkanı tarafından verilen vekaletname sınırları içinde çözümler getirmekle görevli ve yetkilidir. Müdürlüğümüz Hukuk İşleri Müdürü ve Avukatlar vasıtasıyla aşağıdaki başlıklar altında gösterilen başlıca faaliyetleri yerine getirmektedir.

 

·         Belediye tüzel kişiliğini temsil etmek,

·         Belediye tarafından veya Belediye aleyhine açılan davalarla icra takiplerini idarenin vekili olarak gerekli savunmaları yapmak, dava açmak, işlemleri yürütmek, duruşmalara girmek ve  davaları sonuçlandırmak,

·         Belediye Müdürlükleri ile dışarıdan dava ve icra dosyaları ile ilgili ya da dosya haricinde gelen tüm evrakın kayıt ve havale işlemlerini yürütmek,

·         Başkanlık Makamı, Belediye Müdürlükleri ile Belediye'ye bağlı müesseselerin tereddüte düştükleri hukuki konular hakkında yazılı veya sözlü mütalaada bulunmak,

·         Encümen toplantılarına katılmak.

                            YILLAR İTİBARİ İLE İDARİ VE ADLİ DAVALAR İLE SONUÇLARI

 

 

         

 

 DAVA ÇEŞİTLERİ

2010

2011

2012

2013

 

 Plan İptali Davaları

2

1

6

11

 

 Vergi Davaları

3

-

-

99

 

 Memur Davaları (Atama-Özlük hakları)

2

18

-

6

 

 İmar Ceza davaları (Yıkım-İmar Para Cezaları)

14

27

22

21

 

 Kamulaştırma Davaları

7

13

34

13

 

 Alacak davaları (Tazminatlar dahil)

205

169

8

22

 

 Diğer Davalar ( Tespit, İzalei Şuyu, Meni     

 Müdahale, Dilekçe ret işlemlerinin iptali vs.)

74

139

84

37

 

 TOPLAM DAVA SAYISI           

307

367

154

209

 

 

       

 

   

İDARİ DAVALAR

   

 

YILI

DAVA SAYISI

LEHE

ALEYHE

DERDEST

 

 

 

SONUÇLANAN

SONUÇLANAN

 

 

2010

41

31 

 6

 

2011

59

44

12

3

 

2012

41

20

4

17

 

2013

154

4

2

148

 

TOPLAM

294

68

18

168

 

 

 

 

 

ADLİ (HUKUK) DAVALARI

   

YILI

DAVA SAYISI

LEHE

ALEYHE

DERDEST

 

 

 

SONUÇLANAN

SONUÇLANAN

 

 

2010

266

152

94

20

 

2011

308

102

182

24

 

2012

113

64

14

35

 

2013

55

13

2

40

 

TOPLAM

742

331

292

119

 

 

 

 

   

 

BELEDİYEMİZ ALEYHİNE VE BELEDİYEMİZ TARAFINDAN BAŞLATILAN İCRA TAKİPLERİ

 

         

 

 

İCRA TAKİPLERİ

2010

2011

2012

2013

 

TOPLAM

 

Belediyemiz Aleyhine Başlatılan

53

355

70

90

 

568

 

Belediyemiz Tarafından Başlatılan

46

165

170

36

 

417

 

TOPLAM  İCRA TAKİP SAYISI

99

520

240

126

 

985

 

                                   

 

    
ara
tv
Bu web sitesi Sincan Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından yapılmıştır. Her hakkı saklıdır.© 2017     Web Master: Ömer DENEK