insan odakl belediyecilik
arama
Shape 2

BİMER Başvuru İçin tıklayınız...

T.C.
BAŞBAKANLIK
Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı

Sayı: B.02.0.BHİ-0.50.0.0.01/957                                           11/04/2012
Konu: Türkiye’de Saydamlığın Artırılması ve
           Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi
           Stratejisi – 03/01 No.lu Tedbir.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA

İlgi: a) 22.02.2010 tarihli ve 27501 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2010/56 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı.
        b) Türkiye’de Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Komisyonu’nun 19.08.2011 tarihli ve 2011/1 sayılı Kararı ve eki.
        c) 31.07.2009 tarihli ve 27305 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Hizmetlerinin
        Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik.

        Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Stratejisi (2010 – 2014) ilgi (a) Bakanlar Kurulu Kararı gereğince;

        “Toplumsal Bilincin Artırılmasına Yönelik Tedbirler” uyarınca Eylem Planının 03/01 no.lu tedbir kapsamında;

a. Bir başvuru vasıtası olarak Başbakanlık İletişim Merkezinin (BİMER) tanıtımının yapılması,
c. Vatandaşların kamu kurumlarındaki iş ve işlemlerinde, kanunlar ve idari düzenlemelerde kendilerine tanınan hakların ne olduğuna ilişkin her türlü bilginin, kamu kurum ve kuruluşları tarafından derlenerek bir kitapçık haline getirilmesi, bunların internet sitelerinde broşürler halinde ve dairelerin görünür yerlerinde yayınlanması hususunun Başbakanlık Halkla İlişkiler Daire Başbanlığı koordinasyonunda yapılması öngörülmüştür.

        Bu çerçevede;

        İlgi (c) yönetmelik ile öngörülen ve idarelerce oluşturulan “Hizmet Standartları Tabloları” nın güncellenmesini,

        03/01 no.lu tedbirin (c) maddesi uyarınca hazırlanan ve ekte bir örneği sunulan materyalin Bakanlık/kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatlarında vatandaşlarımızın kolayca görebileceği panolarda, kurumsal internet sayfalarında duyurulması ve sergilenmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Efkan ALA  
Başbakan a.
Müsteşar   

 

Ek: BİMER Afiş
Baskı özellikleri
Afiş ebatı            :50x70 cm (0.5 cm taşma payı)
Kağıt özellikleri :135 gr mat kuşe
BİMER Başvuru İçin tıklayınız...

    
ara
tv
Bu web sitesi Sincan Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından yapılmıştır. Her hakkı saklıdır.© 2017     Web Master: Ömer DENEK